OnlineFranc

Příspěvky

Dům o tisíci patrechDům o tisíci patrechJan Weiss

Úžasná kniha, která je neprávem opomíjena. Je až překvapivé v kolika málo vydáních byla uvedena na československý, potažmo český literární trh. Já měl tu čest s vydáním z roku 1929 jejíž grafické provedení je věru kouzelné. Ač jazyk tohoto roku se trochu liší od jazyku roku 2016, není tomu naštěstí tolik, aby si na něj čtenář po pár patrech nezvykl.

Pokud hledáte Velkého bratra v podání českého autora, který spatřil světlo světla v době, kdy si Orwell teprve seřezávál brk, pak sáhněte po této knize. Pokud chcete vstoupit do bran literární Babylonské věže, sáhněte po této knize.

Nevím proč, ale pořád se mi honí hlavou myšlenka, jaká by to byla krása, kdyby tuto knihu převedl na filmová plátna Karel Zeman s jeho fantazií.

22.07.2016


TrhlinaTrhlinaJozef Karika

Musím konstatovat, že v mých očích se jedná o mimořádnou knihu. Atmosféra a příběh mě uchvátil od prvního písmenka a nepustil do poslední tečky.

Autor umí pracovat s emocemi, lidskou představivostí, vysvleče podstatu lidskosti až na dřeň. Na pár stránkách nastíní rozpad lidského jedince z myslící a racionálně uvažující bytosti na chodící mrtvolu. A v tomto spatřuji největší pozitivum knihy.

Autor nepotřebuje armádu zombií, hektolitry krve, moře duchů, aby ve Vás vyvolal strach a mrazení v zádech. Právě naopak, stačí pouze les, samota, pár kopců. Ano, tak málo se muže ukázat být současně tak moc. Moc, aby jste se báli, přemýšleli, nesnášeli či obdivovali hlavního hrdinu.

Nemohu než knihu doporučit, směle do ní, fenomenální, mrazivé, poutavé, napínavé. Už dlouho se mi nestalo, aby se na každou stránku tak těšil.

12.03.2020


Nadaný žákNadaný žákStephen King

Nejsem schopen určit, která z obsažených povídek se mi líbila více. Způsob, kterým se autor vcítil do uvažování především dětských hrdinů je fenomenální. Hlavně pak v povídce Tělo. Psané Vas natolik vtáhne, že máte pocit býti sami účastníkem výpravy. Zažíváte její strasti i napětí. V tomto nelze nic vytknout, chtělo by se říci - myšlenka triviální, zpracování fenomenální. Stejně tomu je i u Nadaného žáka. Psychologické zpracování a přerod hlavního hrdiny nemá chybu. Zdá se být natolik autentickým, že máte potřebu uvěřit, že něco takového je skutečně možné.

Za mě rozhodně to nejlepší, co jsem od pana Kinga dosud četl.

21.03.2018


Zpěv drozdaZpěv drozdaWalter Stone Tevis

Jedinečné. Jedna z nejlepších knih, kterou jsem měl to štěstí v poslední době číst.

Autor skvěle pracuje s psychologií postav. Způsob, kterým přivedl živého člověka k životu je jedinečný. Doslova s Paulem objevujete během života život nový. Toužíte po poznání, toužíte pro prozření. To je největší plus knihy. Pouto, které Vás spoutá s hlavním hrdinou, kterým se sami při čtení stáváte.

Z knihy sálá deprese a současně optimismu, rezignace a současně boj, zapomnění a současně poznání. Toto konfrontace vystupující ze stránek knih je úžasná a přinutí Vás přemýšlet. Přemýšlet, zda-li by jste v sobě našli stejnou sílu jako Paul vzepřít se osudu, osudu který Vám byl nalinkován pro Vaše dobro, nebo zda-li půjdete s proudem.

Je toho spoustu, co by člověk mohl o této knize napsat, ale nic nevystihne pocit z čteného. To si musí každý prožít sám. Toto není kniha, kterou si přečtete, ale kniha, kterou spolu s Paulem prožijete.

19.06.2020


Na smrtNa smrtJozef Karika

Knihu jsem otevíral s velkým očekáváním, které, když to vezmu zpětně, zůstalo vlastně nenaplněno. Víte proč? Protože kniha toho nabídla a i po přečtení nabízí stonásobně více, než si vůbec dovolíte doufat.

Poutavé, neřku-li hyponotické vyprávění. Mrazivý příběh chlapců s hlavou v oblacích, kteří naivně věří, že jsou pány svého osudu. Osudu, který z nich záhy udělá muže, kterými být nechtěli. Osudu, který z nich vysál téměř vše lidské na úkor potřeby žít pro svůj cíl. Příběh o druhé šanci, která nebyla o milosti a odpuštění, ale ještě větším zatracení.

Autor umně zkombinoval fikci se skutečnými historickými událostmi s takovým umem, že máte chvílemi pocit a potřebu uvěřit, že to všechno vlastně mohla být pravda.

Autor si nebere servítky, a stejně tak, jak jím popisované historické události byly kruté a brutální, i příběh je surový a drsný.

Můžete mít přečteny stovky knih a myslet si, že už Vás nic nemůže překvapit a ohromit, ale nenechte se mýlit, může. Jozef Karika to umí.

Knihu nejvíce vystihuje ve svém citátu Graham Greene: "Vím jen to, že ten, kdo si vytvoří nějaké pouto, je ztracen. Do jeho duše už vnikl zárodek zkázy."

06. února


Tažení v Rusku 1941-1945Tažení v Rusku 1941-1945Léon Degrelle

Skutečně se jedná o velice zajímavou knihu. Do jisté míry se mi příčí to takto napsat, když si člověk uvědomí, kolik utrpení, bolesti a lidského neštěstí toto "zajímavé čtení" představuje.

Ano, z knihy čiší neskrývaný obdiv k nacismu a všem jeho představitelům od nejprostších vojáků až po Hitlera samotného, těžko pochopitelný idealismus, kterým autor nešetřil ani v době, kdy bylo očividné, že válka je prohraná a říše mele z posledního, přesto nelze do jisté míry nezaregistrovat, co vše byl ochoten obětovat ve prospěch toho, čemu věřil.

Kniha je poměrně detailní v popisu bojových přesunů, pozic v kraji, popisu operací jednotlivých vojenských uskupení. Tato detailnost může být někdy až nepřehledná. Přesto si člověk může udělat jasnou představu, co vojenské řemeslo v dané době obnášelo.

Proto každý, kdo by měl zájem dozvědět se něco podrobnějšího o událostech na východní frontě za 2. sv. války od počátku bojů až po vykrvácení německé armády před branami Berlína, měl by zvolit tuto knihu. Každý, komu se však příčí číst chvalozpěvy a provolávání slávy nacismu a jeho představitelům, měl by se této knize radši vyhnout.

02.08.2016


AmokAmokStefan Zweig

Obávám se, že žádná slova nemohou v plné míře vystihnout, kterak silně na mě tato kniha zapůsobila. Tváří tvář k přečtenému si člověk musí uvědomit, jak moc jsou jeho vyjadřovací schopnosti omezené. Žádný oslavný komentář nemůže přiblížit atmosféru knihy. Protože tuto knihu si musíte prožít. Ne přečíst, ale prožít. Při četbě doslova a do písmene prožíváte příběhy jednotlivých hrdinů. Ta hloubka s jakou autor přibližuje prožitky a pocity účastníků jednotlivých novel je neskutečná. Autentičnost knihy ve Vás budí dojem, jako by se čtené dělo opravdu Vám. Autor jde až na dřeň člověka samotného. To co by jste za jiných okolností považovali za banální námět pro literární počin Vás v tomto podání přiková ke knize.

Jednou větou zde autor stačí říci více, než k čemu jiní potřebují celé kapitoly. Síla čtenářského zážitku je opravdu neskutečná.

Takhle kniha je mi dalším důkazem, proč film nikdy nemůže nahradit knihu. Toto prostě nelze natočit. Film nikdy nemůže zprostředkovat tu bohatost, kterou Vám nabídne pouze četba.

05.09.2017


Brodeckova zprávaBrodeckova zprávaPhilippe Claudel

Nikdy mě nepřestane překvapovat, kolik knih na našem trhu se honosí tituly besceler, kniha roku, aby se Vám poté dostala do rukou takováto KNIHA, a Vy zjistíte, jak málo lidí ji četlo.

Nemohu než nepřiznat, že jsem unešen. "Krásný" příběh o odsouzení a odpuštění, lásce a nenávisti, zradě a pomoci, lidské proradnosti oblečené do kabátu přátelství. Autor si zvolil silné téma, kterého se zhostil více než přesvědčivě. Tuto knihu nelze po mém soudu číst v kuse. Každá kapitola Vás nutí přemýšlet o lidech, jejich pocitech, motivacích, či skutcích.

Chtě nechtě konfrontujete přečtené se sebou samým, jak by jste se v daném případě zachoval, jak by jste v daném okamžiku jednal. A to je dle mého největší plus této knihy.

24.10.2017


SiloSiloHugh Howey

Autor je bezpochyby skvělý vypravěč. Prostředí a systém v němž žijí je popsán velice sugestivně.

Narozdíl od některých čtenářů jsem neměl pocit, že by se děj v některých částech táhl. Vše mi utíkalo svižným tempem a rozhodně nemůžu tvrdit, že bych se u některé pasáže nudil.

S čím se naopak shodnu je názor na konec knihy, který vyvrcholil tradičním bojem těch dobrých s těmi zlými, kteří mi svým způsobem způsobem připomínali Orwellovi členy strany s jedním z jejich hesel: "V nevědomosti je síla"

20.02.2015


Čtyři klíče: Velká vlaková loupežČtyři klíče: Velká vlaková loupežMichael Crichton

Tato kniha mě ujistila v přesvědčení, že pan Crichton není spisovatel, ale Pan spisovatel.

Velká vlaková loupež je knihou, která nic nepostrádá, a naopak spoustu nabízí. Zábavu, napětí, poučení, hrdinu, kterého budete nenávidět pro jeho aroganci, hrdinu, kterého budete obdivovat pro jeho urputnost. Tedy vše to, co četbu činí tak úžasnou zálidbou.

Příběh Vás upoutá měrou vrchovatou ke stránkám knihy. Máte potřebu číst rychle ve snaze dozvědět se, zda-li cíl hlavního hrdiny dojde úspěšného naplnění, a zároveň pomalu, aby ste radost a zážitek z čteného prodloužili co nejdéle.

Autor opět jako v knihách předešlých zároveň nejen zaujme výborným příběhem, ale současně rozšiřuje Vaše obzory. Píše tak zajímavě, že mimoděk od čteného dohledáváte informace k událostem, které ve svých knihách zmiňuje. Proto i já jsem se dozvěděl mnoho nových informací o událostech, které se nesmazatelně zapsaly především do historie Britského království.

Jako v komentářích k dalším knihám autorovým nemohu než doporučit knihu k přečtení. Sice je stránkově rozsahu menšího, ale obsahově toho nabízí více, než se z anotace na první pohled může zdát.

18.12.2020


DunaDunaFrank Herbert

Už hodně písku uplynulo od doby, kdy jsem naposledy četl tuto knihu. Přesto mě opět vtáhla do svého děje a nepustila až do samého konce. Znovu jsem se přesvědčil, jak měl autor prostředí pouštního světa vymyšlené a propracované do posledního detailu.

Tato kniha není jen klasické sci-fi, její rozměr sahá mnohem dále, a nelze jí podle mého zaškatulkovat pouze do uvedeného žánru.

Kniha odehrávající se na pouštní planetě Arakkis pojednává o boji mezi dobrem a zlem, láskou a nenávistí, oddanosti a zradou, bojem o svobodu a bojem za ovládnutí.

I když byla napsána již v 60. letech minulého století, některé její sdělení jsou i nadále velmi aktuální. Zvlášť v kontextu dnešních událostí ve světě. Paulova předzvěst velkého džihádu, vědomí, co přinese, a zároveň neschopnost mu zabránit.

Samozřejmě, že od svého uvedení na pulty knihkupectví, se objevila spousta dalších děl, v některých ohledech možná lépe propracovaných, ale tato kniha si již asi na věky ponechá punc legendy a kultu ve světě sci-fi.

30.06.2015


Léčba neklidemLéčba neklidem. Saki (pseudonym)

I přes léta, která kniha od svého stvoření nasbírala, je stále neskutečně aktuální. Je zajímavé pozorovat, jak některé nešvary zůstávají lidem i po více jak sto letech stále vlastní. Autor tyto vlastnosti velice lehce odhaluje, nenásilně zesměšnuje, vtipně ironizuje. Zdání důstojnosti a výjimečnosti dokáže v jednom odstavci totálně vyvrátit, aniž by nositel těchto představ měl šanci něco takového vůbec zaregistrovat.

Nejen milovníci anglického humoru musí být knihou nadšeni. Její svěžest, lehkost, nadčasovost je tím nejlepším doporučením k její četbě. Pakliže se říká, že není nic staršího než včerejší noviny, dovolím si tvrdit, že tento osud knize není souzen.

03.07.2017


HordubalHordubalKarel Čapek

Skvěle napsaná kniha, kterou ale rozhodně není lehko čísti. Minimálně z první poloviny doslova sálá smutek a volání opuštěného člověka po lásce bližního. Vnitřní myšlenky Juraje Hordubala ve Vás vyvolají potřebu mít po boku někoho blízkého, někoho, kdo Vás obejme, a zaplní pocit prázdnoty, který četba dozajista vyvolá.

Druhá polovina je obžalobou, obžalobou lidské chamtivosti a sobeckosti. S každým písmenem voláte po odsouzení a trestu. Doslova se stáváte účastníkem procesu, hltáte každé slovo žalobce, odmítáte argumenty obhajoby.

Velice silná kniha, její síla je především ve schopnosti vyvolat emoci, emoci, pro kterou se nestáváte pouze čtenáře, ale účastníkem příběhu. Účastníkem, který trpí s Jurajem, účastníkem, který vyšetřuje a soudí, účastníkem, který přeje a nenávidí.

Závěrem jedna věta z textu, která obzvláště v tyto časy aktuální: Žádná bezúhonnost vás nekryje proti křivé a zneuctívající pomluvě..

30.06.2020


Země je příliš dalekoZemě je příliš dalekoK. Bulyčov (pseudonym)

Geniální. Nevím, jak jinak označit tuto knihu. Neskutečně silný příběh, který Vás osloví, ohromí, uchvátí.

Již hodně času uplynulo od doby, kdy jsem nějakou knihu tak malého rozsahu četl tak dlouho. Důvod byl prostý. Nechtělo se mi knihu dočíst. Užíval jsem si každou větu, každé slovo, každé písmeno. Doslova a do písmene jsem s hrdiny prožíval jejich osud, cítil strach a napětí, že se na místo určení nedostanou včas. Fandil jsem Pavlyšov, nechápal Klaudii, podporoval Sally. Způsob, jakým nechal autor plynout a splynout dvě dějové linie vedle sebe byl a je prostě fenomenální. V jeden okamžik jdou téměř ruku v ruce a Vy si říkáte "Teď", aby mezi ně během doby potřebné k vyslovení onoho "Teď" vstoupila vzdálenost vesmírných pustin.

Přečíst si tuto knihu by mělo být povinností každého, komu není sci-fi lhostejná.

31.12.2016


Dveře do létaDveře do létaRobert A. Heinlein

Skutečně povedený literární počin ze staré sci-fi školy. Prostý a jednoduchý námět, ze kterého vzejde příběh, který je radost číst. Hlavní hrdina je skutečným hlavním hrdinou hodným Vaší přízně. Nechybí mu humor, zapálenost ani duchapřítomnost. Ústřední motive bych neshledával zrovna v cestování časem. Toto je spíš prostředkem k naplnění cílů, které si hlavní hrdina vytyčil - touha po pomstě, hledání pravdy, hledání lásky. Možná to zní kýčovitě, ale věřte, že opak je pravdou. I s takovýchto ingrediencí se dá stvořit literární počin, který Vás pevně připoutá ke knize, byť by jste to možná od takovýchto témat ze začátku neočekávali.

S Henlein pár zkušeností mám a toto dílo je zatím asi to nejlepší, co mi prošlo rukama. Pokud s tímto autorem nemáte dosud zkušenost, bude nadšení, pokud již nějakou ano, budete možná ještě o to více překvapeni právě tímto dílem.

25.01.2017


TurnusTurnusHugh Howey

Ty vole! Toď byla má slova po přečtení Sila. Ty vole? Toď byla má slova po přečtení Turnusu. Slova stejná, leč intonace a důraz jim dodá úplně jiný význam.

Turnus mě neoslovil. Už to nebylo to nové, co mě zaujalo u Sila. Veškerá nová tajemství s kterými přišel autor, aby je záhy odhalil, mmě dech rozhodně nevyrazila, neřkuli, že jsem je tak nějak očekával. Několik dějových linií nepřineslo ani jednoho hrdinu, kterému bych držel palce ať při boji o přežití, při hledání pravdy, při pomstě. Přišlo mi to celé ušité horkou jehkou se snahou skončit tam, kde začalo Silo.

Kniha své fanoušky dle stávajícího hodnocení má, leč já se k nim v tento okamžik do fronty nepostavím.

19.02.2017


KouleKouleMichael Crichton

Z každou další předčtenou knihou přicházím tomuto autorovi více a více na chuť. Z každou přečtenou knihou tohoto autora více a více "nenávidím" zato, kterak nenásilně mi ukazuje, jak miniální jsou mé znalosti z oblasti fyziky, chemie, či fungování života samého. Autor Vás při čtení vzdělává i baví. A to vše tak mimoděk, samovolně, že si musíte říkat, že být on autorem učebnic, bylo by po mnoha problémech spojených se vzděláváním.

Jako u předchozích knih má kniha spád, neustále Vás udržuje v napětí. Autor směřuje k odhalení aby v okamžiku, kdy si myslíte, že teď už přijde rozuzlení, znovu odbočil. A Vám pak nezbyte než znovu hádat, jestli vrahem je opravdu zahradník. Hlavní hrdinové se Vám před očima mění a autor s nimi předvádí takové triky, že by se za ně nemusel stydět ani slovutný David Copperfield.

Takže pokud se chcete knihou opravdu bavit, dozvědět se něco zajímavého, prožít akci i napětí, jste rozhodně na té správné adrese. Věřím, že tato kniha rozhodně osloví i čtenáře, kteří by si jinak mysleli, že sci-fi není jejich šálek kávy. Tato kniha toho může nabídnou mnohem, mnohem více.

17.04.2017


Poločas rozpaduPoločas rozpaduF. Kotleta (pseudonym)

Tento díl jsem si užil podstatně více než ten první. Asi to bylo tím, že už jsem věděl, co mě čeká, a nemine. Vše co zde mělo být, zde skutečně bylo.

Děj mi utíkal před očima rychleji než kocour v sedmimílových botách. Každý krok provázela kupa mrtvol, akce, že i Simir Gerchan by blednul závistí. Jednoduchý příběh, neohrožený hrdina, který statistiku přežití své doby obrací naruby. Nic víc, nic míň. To bohatě stačí, aby si člověk četbu užil.

Svá slova o jisté nevyváženosti prvního dílu musím vzít zpět. Toto jsem zde nezpozoroval. Jak jsem psal výše, kniha je jízda od prvního písmene do poslední tečky.

08.08.2017


Poselství z vesmíruPoselství z vesmíruClifford D. Simak

Velice podařené dílo.

Musím říci, že v případě této knihy se jedná o jednu z nejlepších sbírek, která mi za poslední léta prošla rukama. Nenajdete v ní vyloženě slabší kus. Pointy jednotlivých povídek jsou zajímavé, překvapivé, mnohdy neočekáváné. Rozsah sdělení jednotlivých povídek jde mnohem dále, než by člověk zpočátku čekal. Autor pracuje s lidskou hamižností, omezeností, ochotou, přátelstvím, samotou velice nenápadně, ale silně. Jak jsem tedy uvedl na začátku, knihu rozhodně stojí za to číst.

11.09.2017


Smrt je mým řemeslemSmrt je mým řemeslemRobert Merle

Při četbě této knihy Vás musí mrazit až do morku kostí. Autor předkládá příběh člověka, z kterého kola osudu udělaly jednu z největších zrůd v dějinách lidstva.

Za jiných okolností by člověk takových vlastností jako je vytrvalost, pečlivost, odhodlanost, slepé plnění úkolů, byl oslavován. Jenže každá mince má dvě strany a tady se ukazuje, co se může stát, když se taková osoba stane vykonavatelem vůle nacistických pohlavárů. Nástroj smrti, pro který je rozkaz zákon, nástroj, který nezná význam slova svědomí.

Knihu jsem přečetl jedním dechem, ale hodnotit jí nechci. Žádné hvězdy nemohou vyjádřit jak silné pocity ve mně zanechala.

14.04.2017


Vynález profesora Van TroffaVynález profesora Van TroffaJanusz Andrzej Zajdel

Opět skvělé dílo, které na necelých 200 stránkách nabídne mnoho zajímavého čtení a myšlenek. Někdy je holt méně více.

Jenom je velká škoda, že u nás nevyšel i zbytek díla tohoto mimořádného autora.

06.04.2015


SaturninSaturninZdeněk Jirotka

Ani nevím proč, ale dlouho mě tato kniha k mé škodě míjela.

Ale jak se říká: "Kdo si počká, ten se dočká"

A já se dočkal neopakovatelného čtenářského zážitku. Musím konstatovat, že už dlouho jsem se u čtení tak nepobavil, a zároveň nelitoval toho, že kniha tak brzy končí.

19.05.2015


Poslední argument králůPoslední argument králůJoe Abercrombie

Ani poslední díl nestratil nic na tempu předchozích dílů. Autor předvedl parádní škatulata s hlavními hrdiny, a to někdy způsobem vskutku neočekávaným . Glogta opět nezklal a dal zase knize tu správnou štávu. Tomu prostě nešlo nefandit.

Ač všechny bitvy byly vybojovány, nemůžu se nějak zbavit dojmu, že konec nějak otevřený, nebo spíš neuzavřený. Tak nezbývá než doufat, že někde v autorově šuplíku se hromadí stránky dalšího dílu.

To ale nic nezmění na celkovém více než pozitivního dojmu z celé série.

20.06.2015


AzincourtAzincourtBernard Cornwell

S historickými knihami valnou zkušenost nemám, ale tato kniha mě přesvědčila, že by tomu mělo být rychle jinak.

Nevím, nakolik jsou popisované události obrazem skutečné historie bitvy, ale z pohledu čtenářova se jedná o mimořádně, ale mimořádně čtivou záležitost. Kniha je schopna od první stránky zaujmout a nepustit Vás až do samého konce. Nabídne hrdinu i záporáky, ty, jimž fandíte, a ty které z hloubi nenávidíte. Z úhlu dnešního vnímání světa se některé popisované události zdají barbarské, ale ve své době asi tvořily běžnou součást života.

Z ohledem na výše uvedené nelze než knihu doporučit. Věřím, že i ti, jimž historická literatura nic neříká, nebudou po jejím přečtení hodnotit jinak než kladně.

14.11.2015


NížinyNížinyHerta Müller

Musím jít proti proudu předchozích komentářů. Nevím, zda jsem knihu otevřel v nesprávný čas a neměl dostatek klidu na četbu, zda jsem nevěnoval knize dostatečné množství pozornosti, či jednoduše má čtenářská zdatnost a schopnost chápat čtené nedosahuje takových kvalit, jež jsou předpokladem pro četbu a plné pochopení této knihy a autorčina sdělení.

Autorka to bezpochyby se slovy, větami, slovními obraty umí bravurně. Ale právě pro toto její umění jsem se v povídkách ztrácel. Asi bych svůj čtenářský zážitek přirovnal k pozorování abstraktního obrazu. Tam kde jedem vidí mistrovské dílo, já vidím směs čar, tvarů, barev. Co je pro jednoho kompaktní dílo, pro mě samostatné objekty mající dohromady tvořit celek. A tak tomu bylo i u této knihy. V té bohatosti jazyka, obratů, přirovnání, popisů, jsem nebyl téměř schopen najít to hlavní, tedy to, co je zmíněno v anotaci.

06.07.2016


Ticho a vřavaTicho a vřavaNihad Sirees

Ticho a vřava není špatnou knihou, ale také není knihou, kterou budu držet výrazněji v paměti v průběhu následujících let.

Autor styl psaní je svižný jako rytmus vojenských pochodů, které jsou tak často v knize zmiňovány. Proti tomu žádná a tady za mě velké plus pro autora. Méně jsem se v průběhu četby sžil s hlavním hrdinou. Pakliže autor vychází s osobních zkušeností, které promítá do jednání hlavního hrdiny, já odsud z matičky Prahy mohu některé skutky a jednání chápat jinak. Jako čtenář jsem hlavního hrdinu vnímal spíše jako bezstarostné dítko, které si celou dobu hraje, aby mu v závěru jeho oblíbenou hračku sebrali, a jemu nezbylo než se rozhodnout být či nebýt i nadále oním dítkem.

Nějak jsem v této knize nenalézal onu nekonečnou bezmoc, bezvýchodnost, beznaděj vlastní jiným knihám podobného ražení. Třeba tam byla a já jsem knihu jenom špatně pochopil.

Kniha za přečtení stojí. Máme tu příběh, který není ryze nový či originální, je to variace na něco, co už na stránkách knih bylo. Tato kniha nám to servíruje z jiného úhlu pohledu. Ale že by kniha měla atmosféru orwelova 1984? To se omlouvám, ale s tím rozhodně nesouhlasím. Pakliže jí někdo bude v tomto díle hledat, obávám se, že bude hledat marně.

06.01.2017


Zapečetěný andělZapečetěný andělNikolaj Semjonovič Leskov

Nic naplat. Ruská literatura mě nikdy nepřestane fascinovat. Bohatost jazyka, hloubka citů, pohled do nitra duše člověka. U autorů jiných národností se jsem se dosud s ničím podobným nesetkal v takové míře a intenzitě.

Tato kniha je toho opět důkazem. Zapečetění anděl je výborem z díla a přináší na stránkách radost z čteného. Kniha nabízí vše - příběhy tragické, příběhy s dobrým koncem, humor, nadsázku, kritiku.

Ze stránek dýchá duch doby, jak lidé žili, čím žili, pro co žili, jaké byli jejich radosti i strasti. Všechno podáno tak, že s nimi dýcháte, žijete jejich životy. Každý příběh si vychutnáte, prožíváte vetu za větou.

Asi je mé hodnocení ovlivněno vztahem, který k ruské literatuře chovám, ale věřím, že i člověk nezaujatý ocení vytříbení a um autorův, kterým nechal vyniknout jednotlivých příběhům této knihy.

07.01.2018


Ve stínu slunceVe stínu slunceJakub Mařík

Tak nezbývá než srazit paty, vyseknout poklonu, a stoupnout si do řady obdivovatelů této knihy. Musím konstatovat, že jsem více než mile překvapen a obohacen o nevšední čtenářský zážitek.

Autor se rozhodl přísloví "Méně je někdy více" obrátit na ruby a světe div se, v jeho podání to skutečně funguje. Mix detektivky, thrilleru, v neposlední řadě pak především military sci-fi, jde ruku v ruce na stránkách jedné knihy a prolíná se tak důmyslně, že nevědomky přeskakujete z jednoho k druhému maje na mysli jediné, být co nejrychleji na stránce další.

Autor sice nepřichází s ničím novým, zásadním, ale to není na škodu. Nepřítel, jehož pohnutky jsou neznámé, ale cíl zabít Vás naprosto jasný, nepřítel ve vlastních řadách, který si potají brousí kudlu, kterou Vám chce vrazit do zad. To jsou hlavní atributy knihy. Ano, už tu sice byly v knihách jiných, ale autor má sílu vdechnout jim svěžest, nápaditost, a lehkost, pro kterou se kniha tak skvěle čte.

Nemohu než doporučit a věřit, že má očekávání a naděje, které vkládám do dalších dílů budou naplněna stejnou měrou vrchovatou, jako v případě tohoto počinu českého autora.

15. ledna


V ledovém sevřeníV ledovém sevřeníJakub Mařík

Nemohu než opět smeknout před autorem. Laťka nastavená prvním dílem se v tomto příběhu nejenže ani nezachvěla, naopak, autor ji posunul o pár příček výš.

Z žhnoucí korony slunce se záhy ocitáme v ledových pustinách opuštěné planety, kde nemrazí do morku kostí pouze z ledového větru, ale především z nepřítele, kterému podáš-li prst, sežere ti celý obličej.

Staří známí hrdinové opět čelí úkladům, které jim protistrana klade pod nohy. Nikdo si nemůže být jist, zda-li následující minuta nebude jeho poslední. Nepřítel změnil tvář, ale urputnost mu zůstala. Jeho tajemná tvář nabyla jasných kontur, ale cíl zůstal jasný. Touha zabít a opanovat naráží na touhu posádky lodě Salamis přežít a nepodlehnout.

Kniha má několik dějových linií, kdy každá má svůj smysl, žádná není pouze vycpávkou děje. Autorův příběh nestojí na jedné personě, ale klubku hrdinů, které se postupně rozmotává, aby se na konci zase spojilo v celek.

Jak jsem uvedl na začátku, mimořádně čtivé, napínavé, dechberoucí. Z knihy si odnáším silný čtenářský zážitek a jistotu, že v ZOO už se nikdy neotočím k opicím zády.

15. března


Tři muži ve člunuTři muži ve člunuJerome Klapka Jerome

Mně kniha dala přesně to, co jsem od ní očekával - zábavu a oddych.

Tenhle styl humoru mi sedí a proto musím říct, že ja jsem se u čtení bavil.

Sice se občas vyskytly i hlušší místa, ale která kniha je nemá.

21.12.2014


1