churchil

Příspěvky

Materiální podmínky svobodyMateriální podmínky svobodyDaniel Raventós

Kniha přináší zajímavý vhled do myšlenky nepodmíněného základního příjmu, jež je v českém prostředí dosud trochu opomíjeným a neznámým tématem, i když v poslední době i zde můžeme pozorovat určité záchvěvy na toto téma.

S rozvojem umělé inteligence a s tím související automatizace práce, jenž zaznamenává strmý nárůst a jehož exponenciální charakter lze do budoucnosti na základě mnohých studií renomovaných vědců směle predikovat, nabývá otázka základního příjmu na síle, neboť rapidní zánik mnoha pracovních míst si vyžádá předefinování dosavadního chápání práce, která je u mnohých spojená pouze s prací za mzdu. Nepodmíněný základní příjem se nabízí jako jedna z možností řešení.

24.01.2018


Návrat ze SSSR a Poopravený návrat ze SSSRNávrat ze SSSR a Poopravený návrat ze SSSRAndré Gide

Levicová kritika režimu, jenž sám sebe označoval za zhmotnění ideálu komunismu. Autor především nerezignoval na zdravý skepticismus a během svého pobytu v SSSR přesvědčivě popsal, jak se režim postupně rozcházel s ideou komunismu a vytvořil novou privilegovanou vrstvu.

14.12.2015


Přemýšlení s Josefem VavrouškemPřemýšlení s Josefem VavrouškemJan Keller

V této knize Jan Keller velmi impozantně rozvíjí myšlenky Josefa Vavrouška a opět tak potvrzuje své kvality.
Josef Vavroušek si velmi dobře uvědomoval problémy, před kterými stála a stále stojí naše civilizace, ohledně ekologických rizik. Nepatřil mezi tupé obdivovatele údajně všemocného trhu, který má podle ideologů uctívajících jej jako božstvo vyřešit všechny naše neduhy, za což byl mnohými stoupenci této ideologie častován mnohými nálepkami.
Josef Vavroušek však především zastával ideu trvale udržitelného způsobu života, která respektuje ideály humanismu, úcty k životu a harmonie vztahů mezi člověkem a přírodou i práva budoucích generací. Lidí jako byl pan Vavroušek potřebuje naše civilizace nespočetně mnoho, neboť dokáží kriticky uvažovat, dávat podněty k zamyšlení o současném způsobu života a nejsou pod vlivem ideologie, tzn. jediné možné správné cesty. Čest jeho památce.

24.06.2014


Circus politicusCircus politicusChristophe Deloire

Velmi pozoruhodná kniha, která podává obraz fungování politiky EU. Autoři kritizují EU nikoliv lacině a povrchně, jak to činí většina euroskeptiků (není to laciná klausovská kritika), nýbrž velmi inteligentně.

15.03.2014