baju

Příspěvky

PrůvodciPrůvodciLukáš Bárta

(...) Kniha je románem svým rozsahem a shodou v některých vnějších znacích, avšak těžko naplní představu mnohých o klasickém románu – představu „zdegenerovanou“ romantismem. Proto souhlasím s prezentací celého díla jako „lyrizované prózy“. Jelikož podstatná část čtenářů pochází z okolí Lukáše Bárty, ať už blízkého či vzdálenějšího, těžko se ubrání hledání oněch avízovaných autobiografických prvků a následné putování stránkami probíhá jako „lov na reálie“(...)
Pravda, tento přístup může být skvělým osvěžením, na druhou stranu by bylo chybou podřídit celou cestu knihou bezduchému bulvárnímu slídičství. Zvlášť, když podstatná většina situací, postav i zápletek je dítětem autorovy fabulace.
Zvláštností a originálností jsou pak intermezza v podobě písňových textů, z nichž s mnohými se dosud lze setkat na různých čteních a akcích Bezejmenné skupiny.

Karel Čížek

30.11.-0001


Potichu odstřelované pilířePotichu odstřelované pilířeLukáš Bárta

Kmotrem ostravského křtu knihy se stal, spolužák a kamarád Lukáše Bárty a také herec divadla Aréna v Ostravě, Michal Čapka. Popřál knize i autorovi vše nejlepší a společně si připili na dlouhá léta existence Potichu odstřelovaných pilířů. Velký dík patřil i bývalé studentce Lukáše Bárty, Haně Slaninové, která obohatila sbírku svými nádhernými a zajímavými ilustracemi, které dokonale knihu doladily a udělaly takovou tu pomyslnou tečku před celým vydáním.

03.01.2013