Zelený extremismus: Ideje a mentalita českých environmentálních hnutí ekniha

od:


KoupitKoupit eknihu

Binkova práce je pokusem o překonání tendenčního a zkresleného obrazu vývoje i soudobého stavu naší enviromentální scény. Autor proto vytyčuje zcela zásadní otázku - jsou či nejsou česká enviromentální hnutí extremistická? Nechce se ovšem spokojit s pouhým nepodloženým konstatováním v kladném nebo záporném smyslu, ale celou knihou se vine úsilí problém řádně prozkoumat a teprve na základě kritické analýzy se dopracovat k patřičné odpovědi....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/35_/354945/big_zeleny-extremismus-ideje-a-mentalit-Mw1-354945.png 42
Nahrávám...

Komentáře (1)

Kniha Zelený extremismus: Ideje a mentalita českých environmentálních hnutí

whack
28.06.2018

Prínosom tejto knihy je rozobratie a porovnanie ideológie nasledovných zelených myšlienkových prúdov: biocentrizmus, ekocentrizmus, zelený antropocentrizmus, hlboká ekológia, sociálna ekológia, zoocentrizmus a zelený teocentrizmus. Autor hľadá, ktoré organizácie v týchto prúdoch pôsobiace v ČR, by mohli zapadať do kategórie "zelený radikalizmus", "ekologistický radikalizmus" (v slovenčine má pojem "ekologismus" iný význam), "environmentálny radikalizmus" a "environmentálny extrémizmus". Veľkým prekvapením pre mňa bolo, keď skupiny ako Animal Liberation Front a Earth First! boli zo zoznamu adeptov vyškrtnuté a zostali na zozname iba Hnutí Duha a NESEHNUTÍ, a týmto je venovaná druhá polovica knihy. Preto ma aj zaujímala oveľa viac prvá polovica; autor popisuje tieto dve neziskovky aj vo svojej knihe Environmentální organizace v ČR. Miestami mi to pripomínalo Marešovu knihu Terorismus v ČR, kde všetky skupiny sú onálepkované ako radikálne alebo extrémistické, pričom navyše radikalizmus a extrémizmus je ponímaný akoby ako niečo výlučne negatívne. SPOILER: na konci Binka však prichádza k záveru, že v ČR žiadne environmentálne hnutia nie sú extrémistické, ani dogmatické. Trochu paradox, trochu filozofia; zaujímavosť.