Zákon o rodine - Komentár

kniha od:

nehodnoceno
Zákon o rodine - Komentár obálka knihy

KoupitKoupit eknihu

Komentár prináša komplexný výklad jednotlivých ustanovení zákona o rodine vrátane súvislostí s ďalšími ustanoveniami zákona a ostatných právnych predpisov. Autori veľkú pozornosť venujú doterajšej právnej úprave, ako aj tradičným pojmom a inštitútom. Prínosom sú aj skúsenosti autorov z aplikačnej praxe. Jeho súčasťou sú súvisiace predpisy, ktoré okrem iného zohľadňujú aj medzinárodnoprávne dokumenty, nariadenia Rady (ES). V judikatúre autori okrem rozhodnutí vnútroštátnych súdov poukazujú aj na niektoré „prelomové" rozhodnutia Ústavného súdu ČR, ako aj na vybraté rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva. V texte sú tiež zapracované procesnoprávne a trestnoprávne súvislosti. Publikácia je určená širokej právnickej verejnosti, najmä sudcom, advokátom, vyšším súdnym úradníkom, ako aj pracovníkom matričných úradov, orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a detských domovov. Komentár zaiste ocenia aj študenti vysokých škôl pri štúdiu rodinného práva....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/19_/197909/zakon-o-rodine-komentar-197909.jpg
Nahrávám...

Komentáře (0)

Kniha Zákon o rodine - Komentár