Vzpoura proti modernímu světu

kniha od:

Vzpoura proti modernímu světu https://www.databazeknih.cz/img/books/43_/431833/bmid_vzpoura-proti-modernimu-svetu-kBb-431833.jpg 4 18

Vzpoura proti modernímu světu je jedním z opomíjených, ale i velice kontroverzních literárních milníků 20. století. Rozvádí zdrcující kritiku moderního Západu, založeného na konzumu a sekularismu, masové konformitě a průměrnosti, jež staví do kontrastu s aristokratickým heroismem a náboženským rozjímáním. Ideál společnosti vidí v nadčasové Tradici duchovních proudů předmoderního světa, kdy božské a numinózní ještě bylo součástí lidského života. Autorem Vzpoury je italský baron Julius Evola (1898–1974). Krátce a intenzivně koketoval s dadaismem a filosofickým idealismem, aby se následně obrátil k studiu hermetismu a esoterismu. Po obeznámení s dílem Reného Guénona přijal stěžejní ideje jeho integrálního tradicionalismu. Vstoupil do polemik s fašistickým režimem, doufaje, že se mu jej podaří naklonit své vizi. Po válce byl obvinění z obhajoby fašismu zbaven a do konce života se těšil pověsti vůdčího literáta na poli duchovní vědy. Evola v tomto svém opus magnum překonává dobový historicismus a tvrdí, že prostřednictvím profánního Západu dochází k pádu lidstva z bytostí „stvořených na obraz Boží“ na bezduché roboty. Ve svém monumentálním veledíle Vzpoura proti modernímu světu představuje svou vizi metafyziky dějin.... celý text

Komentáře (1)

Komentáře 1 Recenze 3

MaroCZ
MaroCZ
28.07.2023 3 z 5

Evolovi se určitě nedá upřít neotřelost, rozhled, ani schopnost intelektuální provokace. Souhlasil bych i s jeho základní obecnou tezí. Problém je, že si často pomáhá mýty, ahistorickými či "ezo" úvahami nebo pouhými osobními dojmy. Jeho "výklad dějin" je do značné míry neudržitelný, celkem snadno se dá napadnout jeho konstrukce "Tradice". Autor si je toho sám vědom a případné výtky "odráží" slabým "argumentem", že mýtus je pravdivější než historie. Nepodceňuji roli mýtů pro dějinné vědomí, avšak ne v tom smyslu, jaký mu dává Evola. Pro značnou část Evolových závěrů tedy platí okřídlené "Carbage in - carbage out." Třetí hvězdu přidávám pouze zásluhou Evolovy schopnosti zaujmout.

Autorovy další knížky

Julius Evola
italská, 1898 - 1974
2009  94%Metafyzika sexu
2009  80%Jezdit na tygru
2020  80%Vzpoura proti modernímu světu
2015  97%Směrnice
2017  90%Árijská nauka o boji a vítězství

Kniha Vzpoura proti modernímu světu je v

Přečtených22x
Čtenářské výzvě1x
Doporučených7x
Knihotéce20x
Chystám se číst45x
Chci si koupit23x
dalších seznamech5x