Vladař

kniha od:


Koupit

Renesanční spis, jenž je považován za jedno z prvních politologických pojednání o moderním způsobu vládnutí.

https://www.databazeknih.cz/img/books/40_/403157/big_vladar-1hE-403157.png 4.2776
Žánr:
Literatura naučná, Filozofie, Politologie, mezinárodní vztahy

Vydáno: , Orbis
Originální název:

Il Principe, 1532


více info...
Nahrávám...

Komentáře (129)

Kniha Vladař

Stolda
11. listopadu

Trvalo mi delší dobu, než jsem se prokousal celou knihou. Pocity různorodé. Ale za přečtení to stálo. Jen u toho člověk musí víc používat kůru mozkovou, aby přišel na to, co tím chce "básník říci. "

katka134
15. října

Zajímavá a poučná kniha nejen pro vladaře


Set123
10. srpna

„Když už musíte dělat hloupost, alespoň ji nedělejte tak hloupým způsobem.“ Tak nějak to myslím řekl sir Humphrey Jimu Hackerovi v Jistě, pane ministře. Jak moc by nejspíše Machiavelli souhlasil!

Asi nejsem dost kreativní, abych k této knize dokázal říct něco originálního. Ale alespoň zopakuji některé body. Prvně si řekněme, o čem tato kniha je. Bylo by chybou k tomuto dílu přistupovat jako ke knihám typu Leviathana, O společenské smlouvě, nebo O duchu zákonů. Tato kniha neřeší jaké by věci měly být v dobrém státě. Tato kniha říká vladařům přesně to, co říká sir Humphrey ve výše zmíněném citátu. Když už se jednou rozhodnete pro tak hloupou věc, jako vládnout nějakému státu, dělejte to alespoň chytře. Což v pojetí pana Machiavelliho značí přežijte a zajistěte, aby přežil i stát. Což samo o sobě nezní nijak strašlivě, že? Tak proč se Machiavelli stal symbolem proradnosti, lstivosti a podobných jiných legrácek? Odpověď je jednoduchá. Autor byl realista. Dopsal bych ještě cynik, ale to by nebyla pravda. On byl prostě absolutní realista.

Jednou z implicitních myšlenek, se kterou se setkáte, je předpoklad inherentního zla v každém jednotlivci. Doslova Machiavelli říká, že lidé jsou dobří, jen pokud je k tomu člověk donutí. Pakliže si uvědomíme tento autorův postoj, není překvapením nic z toho ostatního, co nám předestírá.

Ovšem není pravdou, že by považoval Machiavelli za pro vladaře dobré pouze morálně špatné vlastnosti, jak by mohl člověk neobeznámený s obsahem knihy předpokládat. Machiavelli pouze říká, že aby vladař přežil, musí být občas schopen přejít ze stezky „dobra“ na stezku „zla“. To jest, musí být praktický. Proto můžeme tvrdit, že měl Shakespearův Richard III. Pravdu, když řekl, Machiavell je proti mně jen břídil. Richard byl ztělesněním zla, Machiavelli neztělesňuje nic, snad jen skutečnost.

Není ovšem pravda, že je Vladař naprosto aktuální kniha. Není. Vyvraždit rodinu ve volbách poraženého politika se nezdá být v současném rozložení světa úplně vhodné. Knihu lze považovat za úplně aktuální tehdy, kdy na ní provedete tutéž odpudivou násilnost jako na Umění války od Sun-c‘. Všechno pojmete jako metaforu a nejlépe budete tvrdit, že se ve svém podnikání řídíte Machiavelliho Vladařem. Ale to by podle mne dost zničilo krásu tohoto spisu jakožto zajímavého historického dokumentu, který byl naprosto zásadní pro politologii a můžeme s jistotou tvrdit, že extrémně ovlivnil historii v mnoha jejích ohledech.

Kniha je z jednoho pohledu pro současného čtenáře (respektive většinu z nich, nebo alespoň pro mne, abych snad někoho neurazil) dosti nepotěšující. Machiavelli jakožto člověk racionální a moudrý podkládal svá tvrzení historickými reáliemi. A ano, sice jsem většinu ze zmíněných jmen už někdy slyšel a o událostech četl, ale přesto pro mě byly tyto pasáže (upřímně asi přes polovinu knihy) poněkud obtížné. Nu a dovoluji si tvrdit, vím dost drze, že budou obtížné pro téměř všechny, kteří se aktivně nezabývají historií. Nepopírám, vydání od Arga z roku 2012 má celkem dobrý poznámkový aparát, ale i tak…

A to je asi vše. Kniha jistě stojí za přečtení a určitě si z ní lze vzít mnoho dobrého. Typu: „Je velký rozdíl v tom, jaký život je a jaký by měl být, a kdo nevidí, jak lidé jednají, ale jen to, jak by jednat měli, učí se spíše své zkáze, než záchraně.“ To je můj oblíbený.

P.S.
Komentář pode mnou jsem si přečetl až po napsání toho mého. Tady alespoň vidíte, že mám s přirovnáním k Sun-c' pravdu. Chudák Sun-c' a Machiavelli.

ArkAngel
24. července

Jedna z knih, která potvrzuje pravidlo, že "účel světí prostředky." Byť dílo pracuje s dobovými reáliemi a odkazuje na mnoho panovníků, kteří vládli předtím, je Vladař nadčasovou knihou, která vám dá rady k tomu, jakých chyb se vyvarovat, pokud chcete správně vládnout. Stejně tak vám dává rady, co byste naopak dělat měli. Spolu s Uměním války je Vladař rozhodně nejdůležitějším dílem pro ty, kteří chtějí jednoho dne vést ostatní.

puczmeloun
14. července

Je fascinující v dnešní době číst něco, co bylo původně určeno očím jednoho vládce v 16. století (i když on to pravděpodobně nikdy nečetl). Stejně tak se dívat na základy myšlenek, které se postupně vyvinuly v současnou politologii a mezinárodní vztahy. A zároveň mezi řádky hledat cíle samotného Machiavelliho, které se nepokrytě odhalují v samotném závěru knihy.

To, že Vladař vlastně neodpovídá dnes používanému slovu "machiavellismus" (resp. notoricky známému sousloví „účel světí prostředky“), je už známé. Jasně, objevuje se tam dost realismu i "flexibilního jednání panovníka," ale také opakovaný důraz na dobré chování k lidu a veřejné mínění nebo udržení stabilního "právního a morálního prostředí". Každopádně jde ale o velmi zajímavý pohled do myšlení té doby, včetně některých sociologicky-politologických myšlenek, které zatím nestárnou...

Jannik158
09. července

Pravda jde o knížečku, kterou člověk přečte za krátký čas, ale myslím, že je lepší si ji pročíst spíše v klidu nebo víckrát, aby se nad ní mohl každý zamyslet. Tak nějak přirozeně si čtenář vztáhne Machiavelliho myšlenky na dnešní dobu a politiku jakou známe. Došla jsem k závěru, že je škoda, že se naši premiéři neřídí především výstižnou kapitolou O ministrech - ta bude stále platná. Je zde mnoho, dle mého úsudku, dobrých tvrzení či rad, o tom jak úspěšně řídit stát a kniha je nadčasová. Rozhodně mě nijak nepohoršovala a řekla bych, že nenaplnila definici machiavellismu, tak si ho dnes většina lidí představuje.

Morisius
06. července

Velmi zajímavé a při studiu historie velmi přínosné.

ijcro
09. května

Část díla je určitě poplatná době svého vzniku, době rozdrobených států Svaté říše římské a satelitů papežského státu. Machiavelli shrnul v hutném textu podstatnou část jako politik, jelikož některá doporučení jsou vysloveně politického rázu a určitě jsou nadčasová, ale i vojenského, kde se uplatnil coby vojenský teoretik. Díky svým znalostem historie dokázal souputníkům udělat exkurz pomocí odstrašujících anebo naopak příkladných událostí od starého Říma, Řecka, Osmanské říše až k počinům Argonského vladaře.
Domnívám se že některá doporučení (například v osobním příkladu) jsou platná v jakékoliv době a nelze jinak než doporučit toto dílo ke studiu každému zájemci.

Z hlediska účelu, rozhodně nebylo určeno širokým masám. Každopádně dílo volá po morální i jazykové modernizaci a historické příměry by možná snesly posunutí o pět století ;)

1