Uspořádání světa

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Vlivný politolog, historik a bývalý ministr zahraničí Spojených států předkládá ve své nejnovější práci z roku 2014 mnohostranný, historickými a politickými souvislostmi podložený pohled na řád světa. Ukazuje, že kořeny současného uspořádání mezinárodních vztahů byly poprvé zformulovány v západní Evropě téměř před čtyřmi staletími na mírové konferenci v německém Vestfálsku. Mír po třicetileté válce tehdy odrážel pragmatické vyrovnání s realitou a byl založen na společenství suverénních států, které kontrolují své vzájemné ambice prostřednictvím všeobecné mocenské rovnováhy. Vestfálský systém se postupně rozšířil po celé zeměkouli a pojal do sebe řadu odlišných civilizací a regionů. Autor sleduje, jakými proměnami prošel tento systém rovnováhy po Francouzské revoluci a napoleonských válkách na vídeňském kongresu a jak se s jeho stavebními kameny vyrovnávaly jiné části světa v souvislosti se svou historickou, politickou a kulturní odlišností. Autor věnuje svůj analytický pohled také otázkám Středního východu (a speciálně Íránu), odlišným koncepcím mocenské rovnováhy v Evropě a Asii, zvláště čínské „harmonii pod nebesy“. Pozornost zamě­řuje také na americké politické vize, které se přestaly opírat pouze o systém vyvažování a začaly usilovat o dosažení míru šířením demokratických principů. Kissingerovy úvahy ústí v současnosti a hledají perspektivu světového řádu pro naši dobu tváří v tvář takovým výzvám, jako je islamismus, šíření jaderných zbraní a globalizace....celý text

https://www.databazeknih.cz/images_books/30_/301142/usporadani-sveta-EAc-301142.jpg 4.490
Žánr
Historie, Politologie, mezinárodní vztahy
Vydáno · Prostor
Orig. název

World Order · 2014

více informací...
Nahrávám...

Komentáře (29)

Kniha Uspořádání světa

Přidat komentář
VladimirTetur
14. května

Kissinger, Hari Seldon americké diplomacie posledních padesáti let, píše velmi dobře. Jeho podání řádu světa je ale jen povrchní, a jde jen velestručný o rozcestník k dalšímu studiu. Některá politická témata jsou dobře uvedena, jiná jsou (záměrně) opomenuta a dědkovi to očividně pálí. ;). S odstupem času musím dát 5/5, poslední dvě kapitoly byly třešničkou na dortu a nosím je pořád v hlavě. Nutno ovšem dodat, že to je Talebovská třešnička, pro kterou je třeba mít nastudovaných několik hutných korpusů, aby člověk plně pochopil význam sdělení.

igrick
02. dubna

Velice zajimava kniha o geopolitice USA a dalsich velmoci sveta. Rychle se to cte a s velkym zajmem. Neni to obycejna ucebnice dejepisu.

pismenkovyJoe
08. února

Velmi zajímavá kniha, která Vám osvětlí velkou část moderních světových politických dějin a ukáže možné směry jejich nevyhnutelného směrování. Doporučuji přečíst hlavně všem, kteří s oblibou opovrhují USA a to zcela bezdůvodně, až směšně a to z nějakých povrchních příčin. Jak se v podobném duchu zamýšlel i H.K. v této knize, dnes je mnohem důležitější, co nepodstatného se stalo právě teď a je napsané na zdi Facebooku, než co podstatného se stalo nebo děje a je vepsané do knih nebo delšího textu než je příspěvek na Twitteru, bohužel.

Ellen16
04. února

Hodně přínosná knížka k utřídění dějin, uspořádání světa a mezinárodních vztahů. Určitě mi moc pomohla k rozšíření znalostí a můžu říct, že mě i bavila. Líbilo se mi, že autor se zabývá jak Amerikou, tak Evropou a Asií a zmiňuje vždy ty nejdůležitější události. Některé byly sice trochu stručně vykresleny, ale chápu, že je to nutné, protože jinak by kniha měla možná víc jak tisíc stran.

bulat
23. ledna

V podstate zostručnená verzia staršej Kissingerovej knihy Umění diplomacie. Pre toho, kto chce získať prehľad o najdoležitejších ohniskách svetovej politiky, je to kniha vhodná a dobrá. Kto sa chce ponoriť do histórie podrobnejšie a hlbšie, mal by siahnuť po staršom titule.

lukas9608
05. ledna

Naprosto výborný, ucelený a srozumitelný souhrn moderního vývoje světa rozdělený dle geografických oblastí.

V první části se kniha zaobírá vývojem evropských dějin od dob třicetileté války po současnost a vysvětluje neustálé, někdy úspěšné a někdy neúspěšné hledání ekvilibria mocenských sil.
Dále rozebírá vývoj blízkého východu a nekompatibilitu muslimských věřících a jejich vysněného chalífátu se západním konceptem států a národů.

Dále je popsána historie Persie/Iránu a vývoj vztahu mezi Iránem a USA od nefalšovaného spojenectví po otevřené nepřátelství i s načrtnutím výhledu do budoucna.

V následující kapitole je souhrně a srozumitelně popsán pro mě osobně ne příliš známý vývoj státu na asiském kontinetu se zaměřením na Čínu, Japonsko, Indii. Závěr kapitoly končí úvahou, zda Čína, jakožoto vzmáhající se mocnost, skončí ve válce s USA, jakožto etablovanou mocností.

Poslední kapitoly se pak zabývají Spojenými státy.

Není to jednoduchá ani oddychová četba, ale rozhodně stojí za to, doporučuji!

JP
20.11.2018

Zejména díky popisu mentalit jednotlivých mocností, coby určujícím prvkem jejich expanze si mě Kissinger v první polovině získal. Je to široký záběr, nezabraný zeširoka, ale pořád široký záběr. Jenže po objektivním pohledu na jednotlivé mocnosti, jejich motivy a záměry, Kissinger aktivuje "liberation mode" a pustí se mimo kissingu i do rimjobu všech amerických presidentů (Bushe, Nixona - celou dobu jsem měl před očima obraz Huntera S. Thompsona: "Nixon, u fucking piece of shit!") a jeho amerikanismus převezme kontrolu. Já chápu, že nebude hanit lidi, se kterýma pracoval a ve který věřil, a že viděl stránku prezidentů, kterou veřejnost nevidí, nicméně ta druhá polovina celkový dojem publikace silně zkazila. Jestli člověk není dutej jako pařez tyhle názory a kecy o USA nemůže akceptovat jinak, než s posměchem. Ale i tak skvělá publikace, která velice zajímavě rozebírá vzestup mocností po celém Světě, hegemonii, určující prvky jejich nástupu k moci, jejich postoje a snahu o nastolení nového světového řádu.

woodward
08.11.2018

Henry Kissinger toho v životě spoustu zažil, hodně dokázal a nasbíral hromadu zkušeností. Jako patnáctiletý židovský kluk, fotbalista z Fürthu nedaleko českých hranic, utekl s rodiči před nacismem přes Británii do USA, kde se po létech stal poradcem prezidenta pro otázky národní bezpečnosti a později ministrem zahraničí . Je třeba připomenout, že od doby jeho působení v těchto vrcholných funkcích do vydání této knihy uplynulo skoro 40 let. Ale nezdá se, že by mentální schopnosti starého pána s věkem jakkoliv ochabovaly. Hluboká erudice, rozsáhlé zkušenosti a pronikavý úsudek čiší z kažého slova, i když to vůbec není lehké čtení. Některé úvahy a dedukce člověk musí přelouskat několikrát, než porozumí jejich logice. Autor navíc ponechává spoustu věcí nedořečených nebo vyslovených jen v náznaku – počítá s poučeným čtenářem s dobrými základními znalostmi historie a politiky.
Nezabývá se však jenom věcmi minulými. V závěru upozorňuje na úskalí a rizika, plynoucí z prudkého tempa rozvoje nových technologií, za nimiž znalosti a schopnosti politiků (a nejen jich) jen těžkopádně pokulhávají. Říká o tom mimo jiné:

„V důsledku toho, jak snadno jsou informace dostupné a jak okamžitá je komunikace, klesá schopnost posoudit jejich význam anebo vůbec stanovit kritéria toho, co je významné. Tato dynamika může politiky vybízet k vyčkávání, až určitý problém vyvstane, namísto aby jej předjímali, a vést je k tomu, že okamžiky rozhodnutí vnímají jako sérii izolovaných událostí, nikoliv jako součást historického kontinua. Jakmile k tomu dojde, přestává být hlavním nástrojem formulování politiky úvaha a stává se jím manipulace s informacemi.“

A o pár řádků dál dodává:
„Hrozí, že komunikační technologie zbaví člověka schopnosti vnitřního hledání, protože zvýší jeho závislost na technice jakožto nástroji, jenž usnadňuje a zprostředkovává myšlení.“

To jsou opravdu zlatá slova – ale trochu z nich mrazí, žejo?