Torso naděje

kniha od:


Koupit

Sbírka z r. 1938, která zřejmě nejnaléhavěji a umělecky nejpřesvědčivěji vyjádřila tragický osud naší země v té době. Její jádro tvoří dvanáct básní, k nimž v poválečných vydáních přibyl krátký cyklus Časy, rovněž napsaný r. 1938. Úvodní Panychida za F. X. Šaldu (zemřel v r. 1937), opírající se o motivy, stylové prvky i citace Šaldových veršů, symbolicky předznamenává blížící se národní tragédii. Básník ji však nevidí bezvýchodně („Meč nevypadl, vylo­men jen byl"). Nejkritičtější momenty z r. 1938 evokují klíčové básně sbírky Praze, Zpěv úzkosti, Mobilizace. Květnová a záři­jová mobilizace, zrada Francie a Anglie („Francie sladká, hrdý Albion / a my jsme je milovali"), motiv svatováclav­ský, odhodlání vojáků bojovat, zoufalé zklamání ústupu, ožívají v jedinečných metaforách, v úsečných i zajíkavých verších ("Malověrní / Myslete na chorál...", „Ó duše lidu, jak koktalas /Geni, Genie země naší"), které přešly do po­vědomí nejširších vrstev. Hořkost porážky, pocit dějinné křivdy, ale i symboly vzdoru a budoucí naděje jsou vyjádřeny i v dalších bás­ních (Dušičky, Nezrezaví, V táborech, Co uviděl, Mezi námi...). Závěrečný akord sbírky tvoří čtyři básně cyklu Časy, vyjadřující osud básníka v jednotlivých ročních obdobích právě z hlediska nabyté tragické zkušenosti. Mistrná kompozice, dramatičnost, výběr metafor a dal­ších tvárných prostředků (střídání volného a rýmovaného verše, kontrasty, zvukomalebnost, opakování, střídání rytmu) činí z této sbírky jedno z nejvýznamnějších děl české poezie....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/97_/97944/big_torso-nadeje-yGM-97944.png 3.8108
Nahrávám...

Komentáře (9)

Kniha Torso naděje

Set123
včera

Dovolte mi úvodem trochu politiky:

„Promiňte pane prezidente, že s Vámi nesouhlasím. Na tomto Hradě vládli čeští králové samostatnému státu a určovali často dějiny Evropy. Zde na tomto Hradě se ale nikdy neustupovalo. Měli jsme se bránit. Ustoupili jsme sami. Příští generace nás odsoudí, že jsme bez boje odevzdali své kraje. V čem má národ vidět sílu a v co má věřit, když jsme mu vzali armádu, která bez výstřelu opouští pozice? K té cizí zbabělosti připojujeme zbabělost vlastní. Je pravda, že jiní zradili nás, ale my zrazujeme sami sebe.“ – JUDr. Ladislav Rašín

Torzo naděje je mimořádně silná sbírka, odrážející jednu z nejtragičtějších, ne-li nejtragičtější, etap historie Českých zemí vůbec. S citem básníka, kteréhož zápas o slovo působí ještě hrozivěji nežli tragické uvědomění výše citovaného politika, Ladislava Rašína, jehož otec položil život za vlast, kterou se podařilo rozebrat koncem roku 1938, pouhý rok po smrti symbolu První republiky – prezidenta Masaryka. (netvrdím, že zrovna tato tragika se v básních odráží, ale v mém vnímání dané doby jistě)

Nu a tak to tu máme, „divadlo mravní zbabělosti, tuposti, otrlosti, cynismu, kompromisnictví, prospěchářství, bezcharakternosti“ – to je zase Josef Čapek. Halas nám tu s neskutečnou dynamikou, znivostí a tísnivostí připomíná národní tragédii.

A tedy, tyto verše potichu nemá smysl číst. Měly by se číst nahlas:

„Za vraty našich řek
zní tvrdá kopyta
za vraty našich řek
kopyty rozryta
je zem
a strašní jezdci Zjevení
mávají praporem.“

Strašlivá připomínka strašlivých událostí. Ano, je Halasovo dílo vpravdě monumentální a silné. Člověk čte řádek po řádku a mrazí ho po celém těle. Ducha národa nedokáže nic tak vybudit jako tragédie národa. Pomněme Blanické rytíře. Málokterý básník dokáže brutální silou verše vybudit národního ducha i v člověku přísně globalisticky a postmoderně smýšlejícím – což si o sobě dovoluji tvrdit. Bravo.

„Kůň bronzový kůň Václavův
se včera v noci třás
a kníže kopí potěžkal“

D.V.Spudil
05.03.2021

Jazyk plyne už podstatně lépe než v Sépii (tam skřípe mezi zuby).
Zajímavé metafory, pět hvězd ale nedám.


lubtich
13.09.2020

Neskutečně tísnivá a zároveň nadějná zvukomalebná sbírka, napěchována vlastenectvím v rozumné míře. Perfektně zachycuje moment, od kterého čišela nedůvěra v západní společnost a která se projevuje stále.
Občas jsem se motal v biblických motivech a jako nepřílišně historicky vzdělaná osoba i v kontextu, ale verše jsou to bezvadné.
"Nejvíce křičící po vypíchnutí": Praze, Zpěv úzkosti ("zvoní zvoní zrady zvon") a Mezi námi...:

Na stopce zakazovaného jména
plod zraje a dál bez červů je
a žal i radost bezejmenná
v nás věrná slova vybavuje

Šedivější než kaluž v dešti
jsou týdny a to jaro vpředu
rtuť luny klesá nečas věští
kdo potřebuje nápovědu

Je dosud mrazno a přece kvete
trs citoslovců mezi námi
a to co ještě nenazvete
má dávnou slávu pod hvězdami
(s. 37)

medlovice
20.08.2020

Smutné, ale krásné verše. Smutná doba , ale dokonalý rým.

los
09.01.2020

už pro ten "zrady zvon"

Lenka4
22.07.2019

Verše plné smutku, úzkosti, obav, zklamání. Mistrovské verše.
Voják
Panáčkující zajíc do slechů
růžový vítr nabíral
kraj zdrcen byl a bez dechu
a voják stál

Zbytečný voják na stráni
kterou si říjen rozstýlal
trhalo nebe krákání
a voják stál

Koroptev v brázdě spala již
černý mrak vodu sál
šli utečenci kam šli nepovíš
a voják stál

Zbytečný voják v krajině
kterou mu kdosi bral
děti se ptaly po vině
a voják stál

Poslední skřivan srkal jas
jas který nesmráká
Každý z vás každý z nás
polituj toho vojáka

dreamhex
19.12.2016

"Jizvy zákopů tak zemi bolely
až křičel lid"

Kromě zpěvu úzkosti ovšem celkem zklamání

SuperFrankie
22.05.2014

Zvoní zvoní zrady zvon zrady zvon
Čí ruce ho rozhoupaly
Francie sladká hrdý Albion
a my jsme je milovali

Pole naše křičí Zrada
Lesy naše hučí Hanba
Řeky naše šumí Zrada
Hory naše bouří Hanba

1