Marsyas čili na okraj literatury 1919-1931

kniha od:

Nahrávám...

Komentáře (8)

Kniha Marsyas čili na okraj literatury 1919-1931

matej7838
31. května

Čapek projevuje nesmírný pozorovací talent. Anebo je na tuhle problematiku opravdový odborník, jen to maskuje typickým žoviálním stylem.
Jeho výklad působí intuitivně, ale směřuje přímo k podstatě věci (pokud např. ve výkladu o pohádce vědci Čapkovy doby tvrdili to, co jim vkládá do úst, pak žasnu nad pronikavostí jeho intuic, jimiž si mě okamžitě získal na svou stranu). Jak to jen dělá, že se pořád jen tak poťouchle usmívá, a přitom se strefuje neustále do černého?

kap66
05.10.2020

„… umět (česky) znamená pracovat, stále zkoušet, stále hledat a soustředit se; nikdy nebudeš hotov s mateřskou řečí.“
Čapkovi bylo shůry dáno a navíc na sobě celý život pracoval. Živý, téměř současný jazyk jeho děl uměleckých a složitější (přesto přijatelný) odborný jazyk jeho studií mě utvrzují v jedné věci: srozumitelné vyjádření, pochopitelné a přitažlivé i pro laika, je nejvyšší stupeň práce s mateřským jazykem.
Přečetla jsem poctivě všechny části a přiznávám: po formální stránce je skvělá celá knížka, ale obsahově mě příliš nezajímaly písně pražského lidu, romány pro služky a pornografická literatura. Na druhou stranu anekdoty, přísloví, pohádky a detektivky to vyvážily zlatem, a pokud vás zajímá naplnění přísloví „kdo chce psa bít,…“, získáte z kapitoly "Dvanáctero figur zápasu perem" do své slovní zásoby spoustu přesných obratů. A Chvála řeči české je opravdu až dojemná.


alef
11.07.2017

Texty pana Čapka neztrácejí šmrnc ani po letech :-) ... a to ani v případě úvah o takových okrajových žánrech jako je anekdota, lidový humor, odrhovačky apod. :-)...

„Neboť kritika nemá pokdy, aby si všimla toho, co čtou statisíce neznámých čtenářů. Kritika musí pojednat o sbírce 17 básní, vydaných ve 250 číslovaných výtiscích. Zajímá se o literaturu, ale nezajímá se o její okraj. Jenže na tom okraji se najde ledacos ...“ :-)

Pan Čapek Vám např. poradí,
... jak roznést na kopytech svého protivníka v diskuzi ... a nečekejte nic menšího než použití nekorektních a neplatných argumentů ... :-)
... nebo, že přísloví nás učí, třebas, že "osel je osel, i kdyby zlaté sedlo měl" a že skoro každé přísloví můžete celkem snadno vyvrátit jiným, že si určitě vyberete, ať už chcete sdělit cokoliv :-)
... anebo, ... věděli jste, že anekdoty nejsou tvořeny? ... "avšak jisto je, že se množí ... podobně jako některé organismy ...a sice pučením ... proto často kolují v celých trsech" :-)
... v každém případě, pan Čapek říká, že nemá v úmyslu "spřádat teorii, jež by srovnala, roztřídila a zjednodušila ... tuhle nesčíslnou houšť " ... pouze poznává, že tato oblast je složitější, než bychom si mysleli ... "je možno objevit, že (tímto) pralesem vedou schůdné stezky, ale taky, že prales je prostě prales" :-) ...

... dává nám, čtenářům, objevit, že i tahle část literatury může být zajímavá :-).

Veka01
11.11.2016

Jedna z vůbec nejdůležitějších knih naší literatury.
Třebaže mi příliš nesedí Čapkovo tvrzení o ženách a humoru (a možná, že tím právě jeho hypotézu nepřímo potvrzuji... :)), považuji Marsyas za geniální dílo, která má potenciál oslovit každého z nás. Ač pronáší mnoho hlubokých myšlenek, vyslovuje je srozumitelně, což je rys, který rozhodně nevidíme u všech moderních filosofů.

...a poslední část o češtině mě ve slabších chvílích dojímá.

ber-tram
22.07.2016

Hnán klamnou vidinou důkladné analýzy pídil jsem se zprvu po Dvanáctero figurách zápasu perem..., a zatím je to jen kusý příspěvek do časopisu, zařazený do této sbírky. Zrovna tak leccos ze 16 ostatních zdejších článků »na okraj literatury« jsem pouze letmo prolétl, všímaje si zvučných slov, příměrů a podobenství, a něco zase pečlivě pročetl k poznání, že i po x letech má Čapek trefně co říci (např. přísloví, éros vulgaris, proletářské umění, Holmesiana).

NEGR
17.08.2013

Když nic jiného přečtěte si alespoň "Chválu řeči české".

I filosof může psát srozumitelně.

WEIL
10.08.2011

Kniha poučná, ale i vtipná.
Autor nás seznamuje jak se co dělá a to humornou formou.

Kaženka
06.04.2011

Skvělá, skvělá, skvělá kniha!