Součet s nulou ekniha

od:


KoupitKoupit eknihu

Kniha představuje problematiku nulových kategorií ve vědeckých popisech a především v popisu jazyka. Výklad je uvozen obecným představením tématu nuly a nulových kategorií, popisuje historické souvislosti zavedení nuly v matematice, postavení nuly mezi ostatními čísly a především její běžné užívání a rozdíly v interpretaci matematických operací s nulou oproti jiným číslům, v souvislosti s tím se dotýká i přístupů k výuce nuly v matematice. Jádrem knihy je popis nulových kategorií v jednotlivých plánech jazyka, od fonetického, přes morfologický, syntaktický a textový: kniha ukazuje procesy vynechání vlastnosti realizované hlásky, vynechání hlásky ve slově, výskytů nulových morfémů ve skloňovacích paradigmatech jednotlivých slov, zastavuje se u klasického tématu elipsy, řeší problematiku presupozic a implikatur jakožto vynechání textových částí v souvislosti s textovými i mimojazykovými kontexty. Největší pozornost je věnována nulovému morfému, který v historii lingvistiky a v současné praxi představuje předmět sporu, a na konec na tuto otázku odpovídá. Kniha je zároveň uvedením do sémiotiky. Zavádí základní terminologické instrumentárium popisu znakových jevů a tvorby gramatiky a na základě minimálního pojmového rozpětí se snaží dát čtenáři do ruky nástroje, kterými může popisovat libovolný znakový systém....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/26_/265259/soucet-s-nulou-265259.png 51
Nahrávám...