Slovník slovenského jazyka 6: Doplnky – Dodatky

kniha od:

Slovník slovenského jazyka 6: Doplnky – Dodatky https://www.databazeknih.cz/img/books/45_/452743/bmid_slovnik-slovenskeho-jazyka-vi-diel--jHf-452743.jpeg 5 1

Slovník slovenského jazyka (1959 – 1968) série

< 6. díl

Cieľom slovníka bolo zachytiť čo najúplnejšie slovnú zásobu spisovnej slovenčiny, ako sa postupne vyvinula, štylisticky rozvrstvila a ustálila od klasického obdobia slovenskej literatúry až do obdobia socialistickej výstavby. V slovníku sa zaznamenávajú spravidla iba také slová, ktoré sú doložené v slovníkovej kartotéke (v excerptoch). V čase odovzdania 1. dielu do sadzby kartotéka obsahovala približne 3 a pol milióna excerpčných lístkov a v ďalších rokoch sa dopĺňala. Ambíciou slovníka bolo zachytiť celonárodnú slovenskú frazeológiu i dobovú odbornú terminológiu (okrem úzko špeciálnych termínov).... celý text

Komentáře (0)

Komentáře 0 Recenze 0

Štítky knihy

slovníky slovenština

Autoři knihy

Štefan Peciar
slovenská, 1912 - 1989
Eugen Jóna
slovenská, 1909 - 2004
František Kočiš
slovenská, 1928 - 2013
Štefan Michalus
slovenská, 1931 - 1995
Mária Pisárčiková
slovenská, 1937
Viera Slivková
slovenská, 1926 - 2005
Elena Smiešková
slovenská, 1919 - 2006
Mária Ivanová-Šalingová
slovenská, 1923 - 2016

Kniha Slovník slovenského jazyka 6: Doplnky – Dodatky je v

Knihotéce2x