Slovensko: Kultúra - II. časť

kniha od:

nehodnoceno
Slovensko: Kultúra - II. časť obálka knihy

KoupitKoupit eknihu

Druhá časť štvrtého dielu Slovenska uzatvára sériu vlastivedných publikácií Dejiny, Príroda, Ľud, Kultúra a vypĺňa chýbajúce miesta v obraze o kultúrnom vývoji na našom území. Jednotlivé kapitoly, spracované na úrovni súčasného poznania, vedecky fundovane a pritom prehľadne a prístupne, oboznamujú čitateľov s históriou filozofie na Slovensku od prvých prejavov filozofického myslenia až po súčasnosť, so stavom školstva v minulosti i jeho rozvojom v podmienkach socializmu, s dejinami osvety, múzejníctva, pamiatkovej starostlivosti, knihovníctva, knižnej kultúry atď. Kapitoly Noviny a časopisy, Rozhlas a Televízia podávajú historický pohľad na vývoj našich masovokomunikačných prostriedkov i z technickej stránky, informujú o ich tvorbe a rozsiahlej sieti v prítomnosti a určujú im miesto vo vývine slovenskej kultúry. Týka sa to predovšetkým televízie, najmladšieho, no zároveň najúčinnejšieho prostriedku tvorby a šírenia informácií a propagandy, vedeckých poznatkov, kultúry, umenia i ušľachtilej zábavy. Pozoruhodné fakty nájde čitateľ v kapitole Veda, ktorá hovorí o významnom postavení Slovenska a Slovákov v oblasti vedeckého bádania v minulosti, bilancuje úspechy slovenských vedeckovýskumných ústavov po oslobodení, v období vedecko-technickej revolúcie, a načrtáva organizačnú základňu našej vedy. Epocha výstavby socializmu prináša do života spoločnosti nové prvky. Prejavujú sa nielen v medziľudských vzťahoch, ale aj v rozličných iných sférach. Túto tematiku spracúvajú kapitoly Socialistický spôsob života a Kultúra práce. S ideologickou, ekonomickou a politickou úrovňou spoločnosti je úzko spojená telesná výchova a šport ako kultúrne organizovaný spoločenský jav. Autor venuje najviac miesta obdobiu posledných tridsiatich rokov, keď aj v tejto oblasti nastal u nás mohutný rozmach. Celá publikácia je napísaná s triezvym hodnotením faktov a všetky kapitoly majú spoločného menovateľa — poznatok, že jedine socialistické zriadenie je schopné poskytnúť široký priestor na rozvoj všetkých zložiek kultúry....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/26_/268459/slovensko-kultura-2-268459.JPG
Série

Slovensko 6.

Žánr
Literatura naučná, Historie, Encyklopedie
Vydáno, Obzor (SK)
více informací...
Nahrávám...

Komentáře (0)

Kniha Slovensko: Kultúra - II. časť