Slovensko: Kultúra - I. časť

kniha od:

nehodnoceno
Slovensko: Kultúra - I. časť obálka knihy

KoupitKoupit eknihu

Prvá časť štvrtého, posledného dielu tejto vlastivednej publikácie je venovaná slovenskej kultúre, jej dejinám, miestu v spoločenskom zápase a búrlivému rozvoju v epoche socializmu. Podáva základné informácie o všetkých oblastiach kultúrnej tvorby, ako sa prejavovala v historickom vývine na Slovensku. Zachytáva nielen kultúru tvorenú príslušníkmi slovenského národa, ale všetku kultúru existujúcu na území Slovenska, spätú s jeho dejinami a určenú do značnej miery aj slovenskej spoločnosti. Autorský kolektív vychádzal pri spracúvaní dejín slovenskej kultúry z marxisticko-leninského učenia o vzťahu ku kultúrnemu dedičstvu. Autori zahrnujú pod pojem kultúra široko rozvetvenú duchovnú tvorbu, aktívne zasahujúcu do života spoločnosti a súvisiacu so sociálno-ekonomickou realitou, i proces jej šírenia a osvojovania konzumentmi. V popredí ich hodnotenia stoja také kultúrne prejavy, ktoré pomáhali v boji pokrokových spoločenských síl a rozvíjali demokratický obsah kultúry. Na čelo prvej časti knihy zaradila redakcia kapitolu o slovenskom jazyku. Jazyk ako nástroj komunikácie bol dôležitým prostriedkom národného uvedomovania, a boj o spisovný jazyk v špecifických slovenský spoločenských podmienkach sa stal súčasťou hoja proti feudalizmu a národnému útlaku. V nasledujúcich kapitolách autori výstižne opisujú vývin slovenskej literatúry, divadla, filmu, hudby, výtvarného umenia a architektúry. Vo všetkých ukazujú — azda okrem najmladšieho druhu umenia, filmu — ako sa slovenská kultúra organicky včleňovala do prúdu európskej vzdelanosti, ako prijímala podnety z európskych umeleckých epoch a slohov a zároveň ako na jej formovanie pozitívne pôsobila prevládajúca slovanská orientácia, najmä bratský vzťah ku kultúre českej a ruskej, čo bolo nenahraditeľnou posilou našej kultúry v ťažkých politických situáciách. Presvedčujú, že jednou zo základných čŕt slovenskej kultúry je jej plebejskosť, protipanskosť a že rozhodujúci vplyv na jej novodobý vývin majú myšlienky Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie, stelesnené v revolučnej teórii davistov; na túto tradíciu, znásobenú Slovenským národným povstaním, nadviazala naša kultúra po oslobodení roku 1945. Pestrý obraz slovenskej kultúry v podaní autorov tejto publikácie pripomína zápas za dnešnú prítomnosť a vyvoláva radostné perspektívy....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/26_/268458/slovensko-kultura-1-268458.JPG
Série

Slovensko 5.

Žánr
Literatura naučná, Historie
Vydáno, Obzor (SK)
více informací...
Nahrávám...

Komentáře (0)

Kniha Slovensko: Kultúra - I. časť