Sehnsucht: Úvod k romantické touze

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Práce na základě širokého srovnávání literárních textů a výtvarného umění 19. století předkládá portrét fenoménu romantické touhy (Sehnsucht) vztažené k cíli, který je vzdálený, zahalený, nedosažitelný či skrytý. Podrobně tuto zkušenost, v níž se protíná radost a smutek, charakterizuje a pomocí metody ideálních typů představuje spektrum postojů k ní od přitakávajících po ostře kritické. Zvláště se dotýká tématu možných naprosto protikladných hodnocení Sehnsucht v rámci křesťanství. Studie ukazuje praktické důsledky jednotlivých odpovědí na otázku po vztahu mezi nekonečnou touhou a konečným světem, mezi přísliby vzdáleného naplnění a všedním dnem....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/34_/343668/big_sehnsucht-uvod-k-romanticke-touze-dka-343668.jpg 4.78
Nahrávám...

Komentáře (3)

Kniha Sehnsucht: Úvod k romantické touze

alweryon
04.02.2019

čtení jsem si pokazil tím, že jsem se až příliš těšil. Klasická modrá květina. Po jaké knize budu toužit teď?

JulianaH.
30.01.2019

Prvotní úchvat mi vydržel až do posledních stránek. Krásná, inspirativní, jemně podaná práce. Řekněme, že esejistická monografie. Spíš filosofické než literárně-teoretické dílo, protože autorův vlastní přínos spočívá právě ve filosofii (kategorizace romantických typů) - dává smysl, že páter Smolen je absolvent ÚFARu a že knížku vydalo nakladatelství Oikoymenh.
Čtenářsky krásný zážitek, za který jsem vděčná. Dokonce jsem si knihu koupila, místo abych si ji půjčila z knihovny.


dutch
21.02.2018

Kněz Štěpán Smolen nám předkládá úvod k zamýšlení se nad tématem lidské touhy. Nastiňuje různé přístupy a na příkladu romantických autorů poskytuje vhled do jejich myšlenkových pochodů. V závěru dospívá ke křesťanskému vyústění, kde onen hledaný předmět touhy (modrá květina) již na zemi může být nacházen a co víc, dokonce zakoušen a to v Eucharistii. A následně je člověk volán k tomu, aby svět rozpoznával jako soubor symbolů, které ho vedou ke svému Stvořiteli. A já jsem zván k tomu, abych prožíval tuto dobrodružnou cestu. Kniha vyšla v nakladatelství Oikoymenh a již z toho lze odvodit, že se bude jednat o rozumově náročnější záležitost, avšak mohu říci, že se podařilo sladit akademickou formu textu a zároveň byla zachována čtivost. Vřele doporučuji, především všem romantikům.