Řím po Marku Aureliovi / Kniha o císařích

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Héródianos vytvořil pestrý obraz doby od konce vlády Marka Aurelia po 30. léta 3. století, od nichž se datuje období anarchie. Defilují v něm nejrozmanitěší vladařské osobnosti se svými rodinnými příslušníky, pověstnými činy, slabostmi i pozoruhodnými charakterovými rysy, císařové, kteří se zapsali do historie chvalně i nechvalně jako vynikající státníci i podlí tyrani. Héródianův spis doplńuje Kniha o císařích Aurelia Viktora, latinsky píšícího historika a císařského úředníka ze 4. století n. l., jenž zpracoval ve zpětném záběru osudy císařské moci od Augusta až do roku 360 n. l....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/57_/57675/big_rim-po-marku-aureliovi-kniha-o-cisa-ncE-57675.jpg 4.316
Žánr:
Literatura naučná, Historie

Vydáno: , Svoboda
Originální název:

Sexti Aurelii Victoris Liber de Caesaribus


více info...
Nahrávám...

Komentáře (4)

Kniha Řím po Marku Aureliovi / Kniha o císařích

Andre2609
14. ledna

..., Valerius Diokletianos, velitel osobní stráže Caesara Numeriana, byl tedy oděn rouchem císařským. Velký to muž, jeho mravy však byly takové:

První zatoužíl po šate zdobeném zlatem, po hodvábných a purpurových látkach a po množstvu perel na ozdobu obuvi...
První ze všech po Kaligulovi a Domitianovi svolil k tomu, aby ho na veřejnosti oslovovali,, pane", aby mu vzdávali božské pocty a nazývali ho bohem...

Z toho jeho počínání zjišťujeme, že právě ti nejnižší neznaji míru v pýše a ctižádostivosti, zejména pokud se domohou vysokého postavení...
Neboť touha člověka, který nezakusil moci, je nenásytná jako hlad zotavujícího se člověka...

Mourasek
29.06.2017

Velmi dobře čtivá kniha, snad až na poslední oddíl "Kniha o císařích", který je enormně stručný a nedá se nijak moc vstřebat.


newtory
28.06.2016

Herodianove dejiny sú čítavé a prístupné čitateľom na všetkých „úrovniach“poznania.
Až po čase si uvedomíte, čo vás pri čítaní ruší. Neustále mravokárne poúčanie autora, čo si máte myslieť o tom a čo o onom.
Inak čo bolo pre mňa zaujímavé aj keď netvrdím, že nóvum:
1.) Obrovská moc peňazí, ktorá ovplyvňovala lojalitu armády voči cisárovi
2.) Ohromný vplyv jednotlivých légií a najmä praetoriánov na voľbu panovníka v období cisárstva (cisár bol doslova hračkou v rukách armády)
3.) Všetci cisári v tejto etape Rímskych dejín odchádzali zo sveta násilnou smrťou, alebo minimálne za podozrivých okolností
4.) Légie nevystupovali, ako „apolitický“ nástroj moci, ale podľa miesta pôvodu a skladby legionárov pomerne autonómne a v závislosti od toho, ako sa rozhodli a čo im kto prisľúbil, neustále menili svoju lojalitu.
Súčasťou vydania je aj pomerne krátky (cca 56 strán) spisok autora Sexta Aurelia Victora jedná sa o pomerne podarenú kompiláciu (v štýle letom svetom) rímskych dejín. Ako hlavný zdroj slúžia Dejiny Tita Livia. Veľmi prehľadné a pútavé čítanie poskytuje instantnou formou dobrý prehľad pre tých ktorý by radi vedeli, ale čítať sa im veľmi nechce...
Naozaj do „tuhého“ začína ísť po úmrtí Kommoda (v roku 192 občianskeho letopočtu) smrtiaci kokteil mien, udalostí, zemepisných názvov lokalít,etník aj motívov...

puml
23.01.2013

K dílům pozdní antiky jsem měl vždycky určitý ostych, ale po letech přehlížení sekce Antická literatura v libereckém antikvariátu u Fryče, jsem náhodně vzal do ruky jednu z mnoha knih, v domění, že jí jen opráším, prolistuji a vrátím zpět do regálu. Po pár přečtených řádcích mě ale udivil rychlý dějový spád a autorovo umění strohého, ale o to výstižnějšího popisu. Knihou, kterou jsem držel v ruce, byl Řím po Marku Aureliovi od Héródianose.

Héródianos se ve své, z dnešního hlediska spíše beletristické historiografii, věnuje cca 60 letům římského císařství po vládě Marka Aurelia, což je doba pozvolného úpadku, a živě popisuje životní styl a charakter jednotlivých císařů, jejichž chování si mnohdy nezadalo s chováním conquistadorů v Americe a těch nejhorších diktátorů 20. století. Je zajímavé, že i přes nespočetnou kulturní vyspělost většinou císaři jednali jako barbaři a neštítili se bez zjevného důvodu vyvražďit i celé rodiny svých nepřátel a pro malichernou pohnutku mnohdy i svých přátel.
Intrika stíhá intriku. Opulentní a orgiastické zábavy císařů přerušují jen nová tažení armád nebo smrt. Ze samotného chování císařů a dalších vysokých hodnostářů je pak dobře patrné, že kulturní vyspělost a vzdělání nemusí ještě nutně znamenat lidskost; případně, že být císařem, také mnohdy znamenalo během chvíle ztratit veškerý majetek a přijít nejen o svůj život, ale i o život celé rodiny a všech příbuzných.

Druhá kniha od Aurelia Viktora popisuje ve zkratce vládu a charakter jednotlivých císařů od Augusta až po Joviána. Místy dosti tezovité, ale opět velmi výstižná charakteritika chování a činů jednotlvých císařů.

Při četbě obou knih a při pohledu na některé význačné římské památky mě jen napadá, jestli si všichni ti turisté, opěvující zaniklou antickou kulturu, uvědomují, že byla draze vykoupena potoky krve, které Héródinos na několika místech barvitě popisuje...

Za jasných pět a doporučuji.