Antická filosofie – Poznámky k dějinám filosofie 3

kniha od:

Nahrávám...

Komentáře (1)

Kniha Antická filosofie – Poznámky k dějinám filosofie 3

HTO
10.05.2012

Ke kterému titulu napsat svůj dvoustý komentář ke knize na DK, a třístý celkově, když Púa jsem už okomentoval? Nejlépe ke knize, díky které jsem nespal pokaždé, když jsem ji četl. Ne jejíž vinou, nebo kvůli které, ale DÍKY které, opravdu díky. Protože tady, dámy a pánové, tady se jedná o Bytí!

Od obalu – bílého jako u Beatles po Seržantovi, na albu, kterým dokázali, že se svým talentem mohou jít kamkoliv, přes nesmírné osobní nasazení, které Egon Bondy do knihy vložil, včetně reflexí tehdejší doby, které jsou, Bohu žel, víc než aktuální dodnes!, přes to, jak je zábavné, když ve větě o púltuctu slov pěti z nich nerozumím, až po to, co knihy na toto téma činí napínavější než jakýkoliv thriller – česky napínák – tedy na to, že tady se opavdu jedná o Bytí! – geniální kniha. Neplýtvám tímto epitetem, ale tady jiné dát nemohu. Pár výpisků s čísly stránek a postřeh:

U Platóna, když Bondy píše o tom, co jsou podle velkého Athéňana „věci", jsou za větami, představte si, tato znaménka: !!..!!!?

„Jsou období, kdy filosofické otázky zajímají alespoň široké vrstvy vzdělanců, ne-li dokonce i tzv. normální lidi.“ (28)

„Když je lidem vzata svoboda, hlásání etiky je zákonitě pramálo účinné. Každý si při něm chtě nechtě vzpomene na to, že pro despotické vládce a jejich pohůnky etika stejně neplatí. A tak se člověk žijící v podmínkách nesvobody buď na všechno vykašle, anebo přenese svoje životní, resp. filosofické usilování do nitra. Kynismus a hédonismus jsou ještě racionální a pochopitelná řešení a věru nenatropí škody. Horší je to s únikem do různých forem teosofické pseudomystiky, mysteriozity intelektuálně i mravně neplodné, jak uvidíme nakonec i v Řecku a jak vidíme i kolem sebe v Praze dnes. Samozřejmě tím však neříkám, že zaprodanectví despocii je lepší. To prostě filosof nebere v úvahu – to přenechává psychiatrům.“ (65)

„... myslet je možné jen to, co jest, resp. libo-li i obrátit, že vše, co je, je myslitelné, to co není, není ani myslitelné, cokoli je myslitelné, také jest, resp. aspoň může být, jen nemyslitelné není a ani nemůže být, a vice versa: co nemůže být myslitelné, nemůže ani být.“ (o Parmenidovi, 163)

„Nejslovutnější autority se shodují v tom, že se ještě nevyskytli ani dva badatelé, kteří by jeho zlomky interpretovali zcela stejně.“ (o Hérakleitovi, 166)

„Ročně vychází o Platónovi mnohokrát více knih a článků než může jednotlivec přečíst, i kdyby nedělal nic jiného. Sami platónologové si stěžují na to, že valnou část platónologické litearury prostě nečetli.“ (176)

Tak, to prozatím stačí: bacodím, to jistě stačí – tuto knihu si pújčte nebo kupte a čtěte a přemýšlejte! Hodně štěstí.