Autor a jeho další knihy

1954  Pokroky ve využití vodní energie
1947  Využití energie v ČSR

Kniha Pokroky ve využití vodní energie je v

Chci si koupit1x