Pevnosti Krakov a Přemyšl

kniha od:

Nahrávám...

Komentáře (1)

Kniha Pevnosti Krakov a Přemyšl

Boby17
30.09.2017

První polovina knihy se věnuje samotným pevnostem, jejich jednotlivým objektům a budování těchto opevněných rajónů. Druhá polovina je zaměřena zejména na popis bojových akcí v 1. SV kolem pevnosti Přemyšl, boje kolem Krakova na sklonku roku 1914 byly z celkového pohledu pouze epizodní. Škoda, že autor při popisu bojových akcí nešel níže, než do úrovně divizí. Dostat popis děje až na úroveň pluků či dokonce praporů by bylo vynikajícím počinem. Celkově vzato jde o přínosné dílo, protože prvoválečné východní frontě se mnoho našich autorů nevěnuje.