Orientalismus

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Dnes již klasické dílo amerického literárního historika a komparatisty palestinského původu o přístupu Západu ke kulturní a politické realitě Orientu a způsobu, jímž byly východní kultury během staleté nadvlády Evropanů přijímány a vykládány v opozici proti normě dané civilizací západní. Takový, do značné míry z pozice moci vycházející přístup, argumentuje autor, dodnes dominuje západnímu pohledu na oblast Východu, zabraňuje pochopení jeho reálné podoby a napomáhá přetrvávání osudové propasti mezi oběma částmi světa. Saidovo živě napsané a vysoce hodnocené dílo je již léta jedním ze základních titulů v oblasti politických a kulturních studií.

https://www.databazeknih.cz/images_books/14_/141317/orientalismus-cAD-141317.jpg 4.120
Žánr
Literatura naučná, Politologie, mezinárodní vztahy
Vydáno · Paseka
Orig. název

Orientalism · 1978

Počet stran:464
Jazyk vydání:český
Překlad:Petra Nagyová
Vazba knihy:pevná / vázaná s přebalem
ISBN:978-80-7185-921-5
Nahrávám...

Komentáře (3)

Kniha Orientalismus

Přidat komentář
zlovlk
20.09.2016odpad!

Saidův Orientalismus je jedna z těch knih, které jsem v představách opatřoval aureolou vědecké klasičnosti a až marnotratnou opulentností nabízených myšlenek; když jsem snil o tom, co všechno by se dalo o pohledu na Orient, měl jsem představu přebohaté perské hostiny, jež mě okouzlí, zahltí a utopí v sladkém nektaru ducha. O to více mě mrzí, že teď, když se mi dílo konečně dostalo do ruky, mé očekávání ani zdaleka nenaplnilo; místo toho jsem se setkal se zarputilým, úzkoprsým fanatismem, jenž se jako seriózní bádání jen maskuje.

Jistěže je evropský obraz Orientu asi více dokladem o dobovém evropském myšlení té doby než skutečným svědectvím o Východě, to napadne asi každého, kdo se nad problematikou na deset bolestných vteřin zamyslí. Výhrady pak nemám proti tomu, že autor kolem této ideje postavil celou odbornou monografii - koneckonců shromáždil pěknou hromádku zajímavého materiálu - jako spíš proti tomu, že je jí naprosto nezdravě a dogmaticky posedlý. Vlastně je to častá (a badatelům vyloženě vnucovaná) chyba současného humanitního vědeckého myšlení vůbec - vše se musí vztahovat k základní teze a vše ji musí potvrzovat. Skutečně přínosná práce by měla - podle mého - spíše uvažovat nad tím, co a jak moc z dobových pramenů vypovídá o Evropě a co vypovídá skutečně o Orientu; ale taková práce by byla asi obtížnější a méně obdivovaná než rázné shrnutí všeho na jednu hromadu.

Nejvíce mi ovšem asi vadí ublíženecká politizace; Said se, coby palestinský rodák, vidí jako nebohý utlačovaný Orientálec (ač upřímně pochybuji, že jím byl) a jako vykořisťování interpretuje prakticky úplně vše, co v Evropě na adresu našich opálenějších sousedů zaznělo. Ať už se kdokoliv ze Západu jakkoliv vyjádří o Orientu, třeba i kladně, obdivně, soucitně nebo s hlubokým vhledem do problematiky, chápe to Said jako výraz imperiální dominance a rasistické nadřazenosti, protože Zápaďan si přece "věděním" Orient podřizuje. Kdybychom tuto myšlenku dovedli do absurdna: není náhodou Said imperialista, který se snaží podřídit si Velkou Británii, Francii a USA tím, že o nich něco tvrdí?

Dějiny evropského myšlení je prolezlé všelijakými namyšlenými a rasistickými pablby, to bezpochyby - ale připadne mi, že Said - sám dosti extrémní nesnášenlivec - slepě plive úplně po všech a veškerý Západ rozděluje na zjevné rasisty a skryté rasisty, kteří jsou tím nebezpečnější. Řekl-li někdo například na počátku minulého století, že Egypťané jsou schopni tvrdit i vzájemně si odporující věci a "při křížové výslechu se zhroutí", znamená to podle mě, že východní kultura je mnohem méně než evropská posedlá vytvářením dokonale racionálního a na prosté pravdy redukovatelného obrazu světa. Orientálec je pak nešťastný, když někdo bere jeho tvrzení, pracuje s nimi podle pravidel přísné výrokové logiky a bere jim jejich krásu a pohádkovost. Jistě to neplatí pro každého, kdo v Orientu vyrostl, ovšem já sám jsem si této tendence všiml i dnes, když už je východní kultura z nemalé části "westernizovaná". Co však řekne Said? Tvrdí, že když se řekne, že "Orientálec se zhroutí při křížovém výslechu", je tím vyjádřeno jeho podčlověčenství a implikuje to až kriminální vinu - podle Evropana je Orientálec vinen tím, že je Orientálec. Hm.

Gizminek
01.01.2014

Kniha, která do jisté míry mění pohled na dějiny, vývoj a současnou situaci arabských národů. Autor slovem "Orientalismus" myslí negativní mylnou představu, kterou má západ a Evropa části světa, kterou nazývá "Orient", v tomto pojmu pak spojuje mnohé kultury, náboženství a etnické skupiny. Autor se ve své knize věnuje především západní představě o Blízkém východu a Islámu. Západ si, dle něj, postupem času vytvořil určitý filtr skrz který vnímá kultury na Blízkém východě a tvoří si tak naprosto zkreslený a mylný obraz o této části světa. Tato mylná představa se vyvíjela mnoho let a byla podporována slavnými autory v beletrii (např. Hugo, Dante...), vlivnými politiky, básníky, vědci a dalšími. Kniha je obsáhlá a velice složitá na čtení (z důvodu přehledu a vzdělanosti autora, se kterou málokdo dokáže držet krok). Přesto, že myšlenky by se daly shrnout do pár odstavců, tak myslím, že je obsáhlost knihy opodstatněná v tom, že autor své tvrzení dokládá na nespočetně mnoha příkladech - což činí jeho tvrzení důvěryhodná, podnětná k zamyšlení a také to je zřejmě důvod, proč tuto knihu vzali sociologové a ostatní do povědomí a měla takový vliv na vědecký, politický svět.

bondula
08.03.2013

Rozsiahle a dalo by sa povedať komplexné dielo, žiaľ pre mňa, ako laika príliš odborné. Ústredným motívom knihy je Orient ako konštrukt západu, vnímanie Orientu na západe ako sveta, ktorý sme si sami vytvorili a aký by sme ho chceli mať, nie takého, aký v skutočnosti je. Autor rozoberá odkazy mnohých orientalistov, podrobuje kritike ich teórie atď. Problém však pre mňa spočíval v tom, že som nepoznal rozoberané diela autorových predchodcov. Myšlienkam a teóriám, ktoré Said formuluje sa rozumieť samozrejme dá a v rámci problematiky orientalizmu sú zrejme zásadné. Dielo sa však nezaoberá Orientom, ako som očakával, ale vedou, Orient skúmajúcou (či tvoriacou) - orientalizmom. Napriek tomu ide o zaujímavé a inšpiratívne čítanie z oblasti, o ktorej som pred tým vlastne nevedel vôbec nič.

Štítky

Orient postkolonialismus

Autor a jeho další knihy

Edward W. Said
palestinská, 1935 - 2003

Kniha Orientalismus je v

Právě čtených2x
Přečtených21x
Doporučených2x
Knihotéce6x
Chystám se číst18x
Chci si koupit4x