Obrana historie aneb Historik a jeho řemeslo

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Francouzský historik M. Bloch ve své rozsáhlé, byť nedokončené eseji uvažuje nad významem historie a historiografie a nad tím, co je podstatou historikova řemesla. Klade si řadu otázek, např. jakou roli hrají v dějinách prameny anebo čas, co má být předmětem historického pozorování a kritické metody historikovy práce, jaký význam má při studiu pramenů rozlišování mezi pravdou, lží a omylem, má-li historik zkoumané téma soudit či pochopit, jak má rozumět jazyku svých pramenů atd. Nové vydání připravil a poznámkami opatřil historikův syn Étienne Bloch, předmluvu napsal Jacques Le Goff....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/93_/93658/big_obrana-historie-aneb-historik-a-jeh-jrF-93658.jpg 3.936
Žánr:
Literatura naučná, Historie

Vydáno: , Argo
Originální název:

Apologie pour l'histoire ou Métier d'historien, 1949


více info...
Nahrávám...

Komentáře (7)

Kniha Obrana historie aneb Historik a jeho řemeslo

tessa.mik
03.07.2022

Úžasná kniha, kterou jsem přečetla "jedním dechem". Autor má dar podat své myšlenky ostatním tak jasně a čistě, že jsem se ani nenadála a byla jsem na konci obohacena o nové obzory. Jenom z té poslední, nedokončené a nepojmenované kapitoly mě jímá smutek...

Kuža007
29.06.2021

Tato útlá knížečka dodnes pomáhá mnoha historikům. Je krásná v tom, že Marc Bloch, zde vysvětluje, on konkrétně svému synovi, ale jeho argumenty mohou být použity na kohokoliv, že historie není jen nějaká chronologická linka, na které se vyskytují data nejznámějších politických dějin, ale opravdová věda, která se zajímá o život člověku a člověk by se měl zajímat o ni.


JulianaH.
27.10.2020

Marc Bloch psal „Obranu“ z velké části pro studenty své mladé vědy, aby jim dodal sebevědomí proti různým pozitivistickým utrhačům. Nepochybně by zaplesal, kdyby viděl stav našich universitních výtisků; není pochyb, že studenti ji čtou o sto šest. A určitě nejen proto, že tohle krásné dílko zůstalo navěky nedopsané, když byl autor v roce 1944 zastřelen, a tím pádem je to útlá knížka.

Blochovy myšlenky plynou hladce a srozumitelně, oživované různými příklady, přirovnáními, metaforami a aforismy: „Který historik by nesnil o tom, že by jako Odysseus napojil stíny zemřelých krví, aby se jich mohl vyptávat?“ (Áách, kolikrát jsem si tohle říkala nad svojí bakalářkou!) Může je číst vlastně kdokoliv, kdo má zájem o historiografii a určité povědomí o francouzských dějinách. Pokud se do nich ovšem pustí student, bude jeho dojem nejspíš záležet na tom, v kterém stupni to udělá: bakalář asi ještě nemůže porovnávat Blochovy „řemeslné“ zkušenosti se svými, magistrovi asi zase řada věcí přijde příliš samozřejmá a intuitivní.

Já jsem se přesto ani chvíli nenudila. Velice vnímavé mi přišlo Blochovo pochopení pro význam podvědomí nebo jeho „psychologie svědectví“, která mi připomněla Le Bonův výzkum lidské duše z konce 19. století. Hned na začátku mě upoutal postřeh, že ustavičné hledání Počátku, „modla kmene historiků“, koření v německé romantické embryologii a církevních dějinách. Líbila se mi úžasně bystrá analýza, jaké postavení má historiografie mezi vědami (například na rozdíl od chemie si předměty svého bádání nemůže vytvořit; naše výzkumné objekty se často pojmenovávají samy; každý jednotlivý badatel si vytváří individuální slovník, ...).

Nadchlo mě stručné vylíčení dějin kritického myšlení, které začalo u pomocných věd historických a vzápětí přešlo i do etické praxe, protože nenechat nespravedlivě odsoudit obžalovaného vyžaduje stejný kriticismus jako rozbor pramene. Nejvíc ze všeho mě však oslovila Blochova zásada rozumět lidem minulosti, místo abychom je soudili, neboť obojí se vzájemně vylučuje. (Kdybychom se tím tak ještě řídili.)

Mám splín z kapitoly, která nemohla být dokončena. Doufám, že tuhle knížku, kterou jsem si tolik let chtěla přečíst, dostanu jako téma přinejmenším u jedné zkoušky, abych si o ní mohla podebatovat s vyučujícím. A ještě před koncem semestru ji proberu s přáteli. Její myšlenky, a především celkové ovzduší a tón, si přímo vynucují, aby se o nich mluvilo.

Kmotr99
08.11.2018

Historie je o něčem jiném než chronologický výčet událostí, jak ho většinou známe ze školy. To jsem tak nějak tušil, ale až tato útlá knížka mi dala odpověď, o čem všem skutečná historie je, může být nebo by být měla. Přesto, že se Bloch snaží o co největší srozumitelnost, předpokládá jistou znalost historie, a to především francouzské (ale zbytečně se toho nelekejte). Doporučuji si přečíst i předmluvu, kde jsou základní teze spisu přehledně shrnuté.

Veveruška1992
08.10.2018

Dílo, ke kterému jsem musela dospět a "promyslet se", ale stálo to za to.....nicméně tady jsem už při prvním setkání v prvním ročníku v plné míře pochopila, jaká propast zeje mezi ve škole vykládaným dějepisem a historií, mezi "fakty" a pravdou, a jaká krása a zodpovědnost v tom řemesle je.....vlastně zejména ta zodpovědnost a poctivost, pokora, a hlavně, řekla bych, lidskost.........

Lilithen
23.11.2015

Kniha mi otevřela dokořán mnohé dveře, do kterých jsem až doposud jen nahlížela. Úvahy skvěle shrnuje název celé publikace, vskutku jde o obranu historie, kterou Bloch pojal velmi svědomitě a navíc i poutavě. Obranu historie by si měl přečíst každý student tohoto oboru (dalo by se říct, že jde o takový úvod do studia) a vůbec všichni, kteří se o historii zajímají na hlubší úrovni a přemýšlejí i o jejích metodách, o příčinách v dějinách a podobně. Srozumitelnosti výkladu přispívají i četné příklady, bez nichž by byl text mnohem tíživější.

flanky
13.10.2014

Kniha jako taková je až příliš filozoficky zaměřená. Můžeme v ní najít i poznámky, které jsou k zamyšlení, nicméně poté vás autor zahltí tolika příklady, a v tomto případě rozhodně neplatí čím více, tím lépe, že se v celé problematice ztratíte. V knize je také znát francouzský vliv, a tak některé dějiny a příklady z dějin mnozí lidé ani neznají. Rozhodně je takové množství příkladů, a to i z různých vědních oborů, na škodu.