Objasněné záhady světa

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Kniha spisovatele, publicisty, filozofa a pedagoga Emila Sedmíka s podtitulem Vesmír jako veliké divadlo je určena všem, kteří se rádi zabývají nejrůznějšími záhadami, hloubají nad tajemstvími přírody a pátrají po odpovědích na otázky týkající se záhad mezi nebem a zemí. Autor si nečiní nárok na původnost všech myšlenek a názorů, pokouší se o netradiční pohled na vesmír a svět kolem nás, o propojení duchovních fenoménů s problémy materiálních lidských činností. Všechny základní otázky života i dosud neobjasněné záhady se pokouší vysvětlit pomocí své teorie existence Universa, jehož nedílnou součástí jsme i my sami. Chápe nejvyšší inteligentní princip vesmíru nikoli jako bytost, ale jako nejvýše dokonalou vědomou energii, jejíž činnost přirovnává k práci dokonalého počítače. Z této energie jsme se zrodili nejenom my pozemšťané, ale všechen nám známý i neznámý vesmír, celá příroda. Aplikací této teorie se pak autor vypořádává s problematikou takových hraničních jevů jako jsou mimozemšťané, komunikace se zemřelými, paralelní vesmíry, jasnovidnost apod. Dozvíte se tak mimo jiné o tom, jak se „chová“ voda v jiné, jemnohmotnější dimenzi, kde čas plyne značně pomaleji, o neuvěřitelném telefonickém spojení s několik let vzdálenou budoucností, které autor osobně zažil v létě roku 2000, o pozoruhodném prorockém snu, který měl český fotbalista Jiří Němec o spoluhráči Vladimíru Šmicrovi na mistrovství Evropy 1996, či o úžasné vizi našeho největšího obrozeneckého básníka Karla Hynka Máchy, který v dopise svému příteli Eduardu Hindlovi poeticky vylíčil své dojmy z časového transportu z hradu Houska v létě 1836 do Prahy roku 2006 a zpět. Autor se rovněž dělí o své prožitky s energiemi pyramid či o setkání se záhadnou bílou postavou koupající se mezi rekreanty v Černém moři, kterou dokonce zachytil na fotografii....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/13_/13014/objasnene-zahady-sveta-13014.jpg 3.43
Žánr
Literatura naučná, Filozofie
Vydáno, Fontána (Dobra & Fontána)
více informací...
Nahrávám...

Komentáře (3)

Kniha Objasněné záhady světa

Přidat komentář
nokid
02.04.2013

No nevím. Čte se to docela dobře, není ani rozvláčně dlouhá, navíc autor je z Brna (jako já...). Ale všechno je to příliš hypotetické a řekl bych neprůkazné, jako třeba úvodní kapitola pojednávající o SMYŠLENÉM setkání autora s magikem Copperfieldem.

morte
01.01.2012

Znáte to: Sebechvála.... :-)


Dantes
30.11.2011

Nakladatelství FONTÁNA Olomouc vydalo v červenci 2005 knihu spisovatele, publicisty, filozofa a pedagoga Dr.h.c.Mgr.Emila Sedmíka z Brna (nar. 1941), nazvanou Objasněné záhady světa (s podtitulem Vesmír jako velké divadlo). Je to duchovně pojatá práce, zahrnující univerzální filozofii existence a dále ezoteriku, včetně mnoha konkrétních případů hraničních jevů. Dozvíme se mimo jiné, že s magií se setkáváme nejen v pohádkách a fantasy příbězích, ale i v našem běžném životě. Kdosi moudrý prohlásil, že magické projevy jsou vlastně demonstrací dosud nepoznaných přírodních zákonů. V úvodních pasážích knihy je názorná ukázka „magického“ působení člověka na přírodu, o čemž se může přesvědčit každý z nás. Více však neprozradíme, uvidíte po jejím přečtení „na vlastní oči“, budete-li mít zájem si vše vyzkoušet. Autor uveřejnil v letech 1995 až 2002 celou řadu „záhadologických“ článků i povídek v českých časopisech, zabývajících se touto tématikou.
S překvapením zjistíme, že Einsteinova teorie relativity neplatí jen pro vzdálený vesmír, ale projevuje se viditelně všude kolem nás. V kvantové fyzice nabývá stále více na významu subjektivistické pojetí na úkor objektivistického. Je již prý dokázáno, že tzv. "čistá" energie se stane pouze tehdy částicí, působíme-li na ni měřícím přístrojem, nebo ji pozorujeme. Jinými slovy řečeno: když cílevědomě myslíme a chceme uskutečnit experiment. Z toho vyplývá, že hmota se vytvoří jen za podmínky přímého vlivu ducha pozorovatele. Než se rozhodneme mikročástici pozorovat, existuje v univerzálním informačním poli ve formě nijak nespecifikované součásti tohoto vlnového prostředí.V každém případě, ať se to materialistickým vědcům líbí nebo ne, vstupuje do dalšího výzkumu nový faktor - duchovní působení člověka na přírodu. Budoucí bádání fyziků a dalších učenců musí již počítat s prioritní aktivitou vědomí na hmotu, nikoliv jen obráceně. Čili lidský duch pomocí kosmické síly je schopen "vyrábět" mikročástice a následně je pozorovat a zkoumat. Radikálně se nám mění celá filozofie vědeckého výzkumu, způsobu existence vesmíru a v něm probíhajících dějů.
Hlavní příčinou globálního oteplování není, jak se zdá, zhoršování životního prostředí různými emisemi v důsledku činnosti člověka-"skleníkového efektu"(i když tu silně spolupůsobí), ale zvyšování vibrací hmoty a energie vlivem otvírání a rozšiřování, tedy zkvalitňování vědomí lidstva naší planety.Podle druhého termodynamického zákona dochází tím k nárůstu teploty a ohřívání atmosféry, vody a půdy.
Přečteme si o tom, jak se „chová“ voda v jiné, jemnohmotnější dimenzi, přičemž čas tam plyne značně pomaleji. Ozřejmí se nám, že minulost, přítomnost a budoucnost existují jako nedílné atributy univerzálního kontinua, navzájem jsou paralelní, pouze my je vnímáme posloupně. Přesto jsou zaznamenány v literatuře případy „přestupu“ těchto hranic osobně nebo pomocí přístrojů.
Jindy v bdělé vizi se autor dostal do podzemní chodby mezi Velkou pyramidou a sfingou v Egyptě, jež nebyla zatím objevena a legendy o ní hovoří jako o Síni dějin lidské civilizace. Dále nás po „nakouknutí“ do jiné dimenze vrátí zpět její Strážci, čímž budeme ušetřeni nepříjemností plynoucích z rozdílného běhu času a oni, že neodhalíme jejich tajemství. S hrůzou a úžasem básník Karel Hynek Mácha v dopise psaném svému příteli Eduardu Hindlovi poeticky vylíčil své dojmy z časového transportu z hradu Houska v létě 1836 do Prahy roku 2006 a zpět. V publikaci jsou dosud nikde nezveřejněné černobílé fotografie z roku 1973 se záhadnou bílou postavou „koupající se“ v Černém moři mezi rekreanty, kteří ji však neviděli, ač fotoaparát ji na třech snímcích zachytil.
Bude nám vysvětleno jaký prorocký sen měl český fotbalista Jiří Němec o spoluhráči Vladimíru Šmicrovi na mistrovství Evropy 1996. Pokud jde o jiné jasnovidné sny, udiví nás i další lidé.
Dozvíme se, jaké tajemství skrýval ve svém jméně slavný francouzský lékař, astronom, astrolog a prorok Michel Nostradamus, možnost ovládnutí gravitace nám zase přiblíží v knize popsané případy. S jejím autorem si velmi neobvyklým způsobem zažertovala „vyšší mocnost“, kdy zvnitřku hlavy zněly signály podobné morseovce.
Čtenáři poznají, že v případě známého Filadelfského experimentu, létajících talířů a dalších hraničních úkazů platí z pohledu Univerza či Absolutna současně „ano“ i „ne“, čas a prostor ztrácejí význam. Blíže o tom a mnoha dalších záhadách v knize samotné.
Autor v úvodu mj. vysvětluje: „Vydaná publikace je určena pouze povahám přemýšlivým, které občas rády filozofují nad životem a jeho proměnami, hloubají nad tajemstvími přírody a zajímají se o záhady mezi nebem a zemí. V žádném případě neupoutá pragmatiky, lidi praktického ražení, kterým ke štěstí plně postačí uspokojení svých materiálních potřeb prostřednictvím peněz a majetku.
Nepatří-li čtenář tohoto článku mezi jedince duchovně založené, romantiky, snílky, fantasty, cestovatele do minulosti, budoucnosti, vzdálených míst vesmíru a jiných dimenzí, namísto zahloubání do knihy se určitě raději ponoří do ušlechtilého zahradničení, řemeslného kutilství, anebo pozornost zaměří na sport či obchodní branži, kde všude najde uspokojení z vykonaného díla.“
Autor si nečiní nárok na původnost všech zde vyslovených myšlenek a názorů (což by ani nebylo možné), ale přesto považuje za nutné uvést, že některé z nich dosud nebyly v českých ani zahraničních publikacích (alespoň v těch, jež prošly českým překladem) předloženy. Snaží se o netradiční pohled na vesmír a svět kolem nás, o propojení duchovních záležitostí s problémy hmotných lidských činností. Pokud se čtenář ztotožní s autorovými úvahami, bude mu potěšením, že získal další příznivce spirituálního univerzálního myšlení; nebude-li souhlasit, nevadí: v nekonečnu relativních pravd nechť zastává vždy tu, k níž dospěl životními zkušenostmi, studiem, rukodělnou či duševní prací a vlastním přemýšlením! I v takovém případě uvažované dílo splní svůj účel.
Dne 14. 10. 2006 byl Mgr. Emilu Sedmíkovi udělen akademický titul doktor honoris causa (ve zkr. Dr.h.c.) na university college Europäische Business und Management Akademie (zkráceně Europäische Wirtschaftsakademie - EUROAKAD) ve švýcarském Sankt Gallenu za dlouholetou spolupráci a poradenství zejména v oblasti teoretické filozofie, včetně vytvoření skript z filozofie pro tuto školu a za shora uvedenou knihu Objasněné záhady světa. Diplom mu předal rektor školy a prezident INTERCOOR CIQ v Zürichu (Mezinárodní úřad pro koordinaci a certifikaci právních norem) Msr. Hannes Schmollinger při promoci honoris causa. Jeho práce v oblasti filozofie ve spojení s vlastními fyzikálními objevy nemá dosud podle dostupných informací nikde ve světě obdobu, je první svého druhu. Tuto prioritu ocenilo vedení jmenované vysoké školy udělením čestného akademického tituluDr.h.c.
V místě trvalého bydliště byl dne 7. 6. 2007 oceněn za literární činnost diplomem a knihou, jež mu předal starosta Městské části Brno-Kohoutovice.
Z názoru na publikaci jednoho českého univerzitního profesora přírodovědce-fyzika v e-mailovém dopise autorovi:"Po stránce literární je to pěkné dílko.´Záhadologické´ spisy bývají často upovídané a nepřehledné. Vy píšete stručně a jasně. Přinášíte zajímavé náměty k přemýšlení."
Dr.h.c. Mgr. Emil Sedmík ke své knize Objasněné záhady světa dodává:
V mé publikaci Objasněné záhady světa (Vesmír jako velké divadlo) jsou na str. 76 - 77 dosud nikde nezveřejněné černobílé fotografie z roku 1973 se záhadnou bílou postavou "koupající se" v Černém moři mezi rekreanty, kteří ji však neviděli, ač fotoaparát ji na třech snímcích zachytil.
Čtenáři, kteří se s mou knihou blíže seznámili, možná poznali, že namísto autorem prezentovaných 3 snímků bílé postavy byly v díle publikovány pouze 2 z nich, včetně zvětšených výřezů. K nedopatření došlo při zpracování knihy před jejím vydáním v grafickém studiu nakladatele, kde třetí fotografii jaksi opomenuli zařadit.
Proto jsem se rozhodl třetí snímek i se zvětšenými výřezy publikovat na Facebooku. Čtenáři znalí mého díla a další zájemci najdou uvedenou fotku na webu http://www.facebook.com/e.sedmik .

Autor knihy

Emil Sedmík
česká, 1941

Kniha Objasněné záhady světa je v

Přečtených4x
Knihotéce1x