Občané: Kronika Francouzské revoluce

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Kniha významného historika, jenž postupně působil na nejprestižnějších univerzitách (Harvardově, v Oxfordu, v Cambridge, na Kolumbijské univerzitě v New Yorku…), podává podrobné a historicky precizní vylíčení vývoje od korunovace Ludvíka XVI. v roce 1775 po Robespierrovu popravu a nástup „thermidorské reakce“ 28. července 1794. Ve vědomém protikladu k hlavním tendencím současné historiografie (a naopak v návaznosti na obvyklý styl 19. století, ovšem bez tehdejší ideologizace) nabízí Schama souvislé vyprávění zaměřené na konání konkrétních jednotlivců, u nichž se snaží pochopit jejich pohnutky a cíle. Akademicky činný historik si obvykle něco podobného stěží dovolí, protože by se vystavil obvinění ze spekulace, a populárním autorům zase schází potřebná erudice, přístup k pramenům a schopnost poměřovat spolehlivost různých svědectví. Schama tu využívá svého „nedotknutelného“ postavení na vrcholu univerzitního žebříčku – ovšem ve prospěch čtenáře, jehož cílem není hromadit informace, nýbrž pochopit minulost....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/72_/72266/obcane-kronika-francouzske-revoluce-acl-72266.jpg 4.316
Žánr
Literatura naučná, Historie
Vydáno, Prostor
Orig. název

Citizens: Chronicle of the French Revolution, 1989

více informací...
Nahrávám...

Komentáře (3)

Kniha Občané: Kronika Francouzské revoluce

Přidat komentář
braunerova
05.03.2018

Revoluce začíná na straně 395. První půlka téhle bichle podrobně popisuje společnost v předrevoluční Francii a často jsem se v tom kolotoči jmen a událostí beznadějně ztrácel. Po pádu Bastily už to má spád, počet protagonistů se rychle zmenšuje. Po likvidaci roajalistů přišli na řadu girondisté, pak hébertisté, dantonovci, jakobíni. Škoda, že se z toho ruští bolševici, čínští komunisti ani naši soudruzi nepoučili.

"Když se předsedy vlády Čou En-laje zeptali, v čem spatřuje význam Francouzské revoluce, odpověděl prý: To zatím nelze přesně říct."

"Má Lucile, i přes svou trýzeň věřím, že je Bůh, má krev smyje moje viny a já tě znovu jednoho dne uvidím ... jak tě svírám v objetí, jak tě moje spoutané paže objímají a moje uťatá hlava se o tebe opírá. Brzy zemřu."
Camille Desmoulins před popravou

herrGabinka
06.10.2015

Občané jsou předně mimořádně podrobnou a pronikavou analýzou společenských a hospodářských poměrů ve Francii druhé poloviny 18. století, která přesvědčivě popisuje jednotlivé proudy, spojené následně v revoluci, jakož i postoje a motivace jednotlivých – individuálních i kolektivních – aktérů. Nenabízí přitom jen suchá fakta, výstižný je kupř. rozbor násilí jako motoru revolučních změn, jenž „umožnil revoluci stát se revoluční“; v tomto duchu se Robespierre opakovaně tázal: „Občané, což chcete revoluci bez revoluce?“

Schama se soustředí na její materialistickou rovinu, a tak zdůrazňuje začasté nepříznivé důsledky nastalých změn či bestialitu luzy provolávající revoluční ideály třímajíc v jedné ruce prapor s vznešenými hesly, v druhé kopí s napíchnutou hlavou. V tomto ohledu se nabízí otázka po ceně za dějinný pokrok, zda momentální utrpení jednotlivců vyváží lepší budoucnost lidstva; kniha se jí však hlouběji nezabývá, naopak ulpívá v krvavé břečce ulice. Příliš se nevěnuje ani vlivu revoluce na západní politické myšlení či její úloze v proměně chápání člověka a jeho práv. Na francouzskou revoluci lze přitom nahlížet i odlišným způsobem než optikou každodenního života širokých vrstev: jako na nebývale vznešený dějinný projekt, jenž měl v konečném důsledku ambici proměnit v Republice ctnosti celý život jednotlivce i společnosti; jako na touhu po uskutečnění ideálu, pro nějž bylo třeba přinést určité oběti; přitom tato síla revoluci prostřednictvím Robespierra či Saint-Justa podstatným způsobem utvářela.

Jako analýze událostí revoluce nemám knize co vytknout, přesto mi obraz revoluce v jejím podání připadá poněkud neúplný. Nemyslím to však přímo jako výtku; zkrátka je to kniha s určitým názorem, do nějž se promítají autorovy postoje a hodnoty.


CorneKraan
01.01.2015

epochálně dlouhá kniha, která je ale nadmíru čtivá, protože se nejedná pouze o narativní výklad historické události; autor přivádí na světlo paměti jednotlivých účastníků Francouzské revoluce a nechává odvyprávět jejich vlastní minipříběhy plné krutosti, víry v revoluci, bezmoci, strachu, lásky, pragmatismu...jejich sloučením vzniká vřící kotel událostí, které souhrnně označujeme za jeden z nejdůležitějších historických předělů...

..."pokusil jsem se v Občanech přivést určitý svět k životu, nikoli pohřbít ho v učených výkladech"...

jednoznačně doporučuji