O dobrodiních

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Spis O dobrodiních napsal Seneca již ke konci svého života a zabývá se v něm společenskou morálkou, otázkami poskytování a přijímání dobrodiní, vděkem a nevděkem. Filozofické úvahy jsou zpestřeny množstvím příkladů ze života, takže se dovídáme i leccos zajímavého o způsobu života a mravech tehdejší římské společnosti.

https://www.databazeknih.cz/img/books/57_/57705/big_o-dobrodinich-cGv-57705.jpg 4.810
Nahrávám...

Komentáře (3)

Kniha O dobrodiních

Kee
29. června

Opakovala bych komentáře jiných uživatelů, proto jen:

"Když někdo prokazuje dobrodiní komukoli bez rozdílu, není to milé nikomu. (...) Jestliže chceš něco učinit vítaným, učiň to vzácným. (...) Já věru dobrodiní nijak neomezuji. Musí se však při nich uplatňovat soudnost, vždyť si nikdo nemůže vážit takových, která byla prokázána náhodně a bez rozmyslu."

"Nejvyšší dobro nespočívá v čase. Ať je jak chce dlouhý, vezmi jím za vděk. Oddálení dne smrti nebude mít žádný příznivý vliv na tvé štěstí, protože trvání nepřidává životu štěstí, ale délku."

"Neznáš hodnotu přátelství, jestliže nechápeš, že dáš mnoho tomu, komu dáš přítele..."

Mimir
23.11.2018

Asi navždy nám ostane záhadou, ako mohol muž, ktorého Tacitus vo svojich Análoch opísal ako hýrivého a márnotratného pochlebníka a podlizovača, ktorý za etapy tragikomedickej trilógie Caligula, Claudius, Nero nadobudol obrovský majetok, napísať slová, ktoré nachádzame v Duševnom pokoji, v Listoch Luciliovi či v dielku O dobrodeniach. Pravda nám ostáva skrytá, avšak môj názor je, že by človek nemohol žiť pod ťarchou obrovského rozporu medzi myšlienkami a skutočnosťou, ktorá im vo všetkom protirečila. Predstava, že by márnivec a pijan dokázal napísať myšlienky, ktoré dnes Senecovi prisudzujeme vo mne vyvoláva skôr nedôverčivosť voči slovám snáď najznámejšieho antického historika. S rozvahou stoika napísaná kniha O dobrodeniach je opäť raz studnicou múdrosti, dovoľte malú ochutnávku namiesto ďalších zbytočných slov.

"Nič nie je drahšie než to, čo bolo kúpené za prosby."
"Kto poskytol službu prosiacemu, poskytol neskoro!"
"Nie je milé dobrodenie, ktoré dlho viazlo medzi darcovými prstami, s ktorým sa darca nerád lúčil a ktoré dával tak, ako by mu bolo vyrvané z rúk."


Freiherr
05.08.2018

Senecovo pojednání O dobrodiních se právem řadí k jeho nejlepším dílům. Komplexně se věnuje otázkám dobročinnosti, poskytování a přijímání dobrodiní nebo nevděku. Všechny zde obsažené rady a doporučení mohou být bezezbytku aplikovány i v dnešním životě. Dílo dále obsahuje tři konsolace: Marcii, Matce Helvii a Polybiovi. Poslední dvě jmenované psal Seneca ve svém korsickém vyhnanství a proto: "pomysli, jak je těžké, aby se pustil do utěšování druhého ten, kdo je zaměstnán svým vlastním neštěstím, a jak nesnadno napadají slova v mateřštině toho, jemuž zní kolem uší hrubá řeč barbarů, nepříjemná i barbarům jen trochu civilizovaným".