Modrá krev - Minulost a přítomnost 445 šlechtických rodů v českých zemích

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Osudy 445 šlechtických rodin, jejichž výběr byl určen dvěma kritérii: šlechtickým stavem libovolné kategorie a vlastnictím pozemkům v českýc zemích po roce 1900. K takto vybraným rodinám bylo přiřazeno několik málo baronských a hraběcích rodin, které svého pozemkového vlastnictví pozbyly před počátkem 20. století, ale žily nadále v zemích Koruny české. Vede rodů v českých zemích známých a slavných (např. Lobkowicz, Sternberg, Czernin, Nostitz, Schwarzenberg, Thun-Hohenstein, Waldstein aj.) kniha představuje i rody méně známé či téměř neznámé. V tomto díle jsou uvedeny rodiny původně české či německé, ale i italské, francouzské, portugalské, belgické, polské, anglické, irské, uherské, ruské a židovské, které našly v minulosti v našich zemích svůj nový domov. Čtenář se může seznámit s osudy prastarých evropských rodů, ale i novodobé šlechty nobilitované v 19. či na počátku 20. století, s rodinami vzešlými z měšťanského prostředí, s drobnými úředníky, vojáky a úspěšnými průmyslníky, kteří v Čechách, na Moravě či ve Slezsku získali pozemkový majetek na úrovni velkostatku. Příslušníci šlechtických rodů se nezabývali pouze správou svých statků nebo tradičními činnostmi, jakými byla politika, soudnictví či vojenství. Díky této knize se můžete seznámit i se šlechtici, kteří se věnovali rozličným vědám, nalezneme mezi nimi i lékaře, cestovatele dobrodruhy, automobilisty a aviatiky. Kniha se nevyhýbá ani postojů aristokratických rodin a jejich osudů v těžkých dobách druhé světové války a za časů komunistické vlády....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/16_/169319/modra-krev-169319.jpg 4.211
Nahrávám...

Komentáře (2)

Kniha Modrá krev - Minulost a přítomnost 445 šlechtických rodů v českých zemích

Mikino00
25.08.2015

Hodnotím první vydání knihy obsahující jen pár desítek nejvýznamnějších šlechtických rodů (v drtivé většině z Čech), pozdější rozšířené vydání (rodů je již 445) jsem jen prolistoval. Krátké rodové biogramy podávají základní informace o vybraných osobnostech příslušných rodů čtivou formou přístupnou i laikovi. Postrádal jsem však odkazy na použitou literaturu, což ale autor napravil ve svém monumentálním dvousvazkovém díle Šlechtické rody...

maryzka
06.05.2012

jE TO ZAJÍMAVÁ KNIHA PRO POUČENÍ.