Matematika pro střední školy. 7. díl A, Analytická geometrie v rovině

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Sedmý díl učebnicové řady je rozčleněn na dvě části. Část A nabízí podrobný přístup k oblasti matematiky, která je jako jedna z mála pro žáky střední školy zcela nová – věnuje se analytické geometrii v rovině. - Velmi podrobně zpracovaná středoškolská učebnice. Je koncipována tak, aby s ní žák mohl pracovat i jako samouk a vlastním tempem. Přispívá k tomu důkladný strukturovaný výklad jdoucí krok po kroku, doplněný velkým množstvím řešených úloh s komentáři k řešení. - První celek žáky postupně seznamuje s pojmy kartézská soustava souřadnic, souřadnice bodu, vektor a jeho souřadnice, operace s vektory. Dále je obsahem tohoto celku popis přímek pomocí jejich rovnic a velká pozornost je věnována i určování vzájemné polohy útvarů a metrickým vlastnostem, tj. výpočtu odchylek a vzdáleností. - Druhý celek se zabývá kuželosečkami. Toto učivo, které není obsahem RVP pro střední odborné vzdělávání, ale i přesto je na mnoha školách vyučováno. Kuželosečky jsou zde popsány pomocí rovnic jako množiny bodů v rovině. Část každé kapitoly je věnována polohovým úlohám bodů, přímek a kuželoseček. Publikace je vhodná pro: - studenty a učitele na gymnáziích, středních průmyslových a středních odborných školách s vyšší hodinovou dotací, a to i pro samostudium, - maturanty k přípravě na maturitní zkoušku, - uchazeče vysokých škol k přípravě na přijímací zkoušku. Učebnicová řada je sestavena v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia a odpovídá také požadavkům Rámcového vzdělávacího programu pro střední odborné vzdělávání....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/38_/381964/matematika-pro-stredni-skoly-7-dil--oP1-381964.jpg 41
Žánr
Učebnice a slovníky
Vydáno, Didaktis
více informací...
Nahrávám...

Komentáře (0)

Kniha Matematika pro střední školy. 7. díl A, Analytická geometrie v rovině

Autor a jeho další knihy

Jan Vondra
česká, 1980

Kniha Matematika pro střední školy. 7. díl A, Analytická geometrie v rovině je v

Přečtených1x