Listy na podporu humanity

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Význačný německý osvícenský filozof definuje základní principy humanity, jež ztělesňuje nejvyšší poslání člověka.

https://www.databazeknih.cz/img/books/31_/313571/listy-na-podporu-humanity-Mdx-313571.gif 44
Žánr
Filozofie
Vydáno, Český klub
Orig. název

Briefe zu Beförderung der Humanität

více informací...
Nahrávám...

Komentáře (1)

Kniha Listy na podporu humanity

JulianaH.
15.03.2020

Herderova filosofie mě naprosto pohltila, když mi bylo šestnáct. Jako jedinou osobnost výmarského kruhu jsem ho do té doby nečetla, ale podle učebnice literatury jsem tušila, že to bude moje spřízněná duše. Když jsem tedy za vysvědčení dostala Listy na podporu humanity, nedala jsem je z ruky alespoň dva týdny a několik dalších měsíců jsem sotva psala do deníku zápisky o něčem jiném než o Herderovi. (Dokonce jsem tehdy o knize vytvořila heslo na Wikipedii, z nějž přejímám některé formulace do tohoto komentáře.)
Z dnešního hlediska byl Herder nepochybně myslitel dvojznačný. Na jednu stranu povzbudil procitnutí národů a nezapomenutelně psal o Volksseele, nejen o té německé. Na druhou stranu patří k zakladatelům kulturního relativismu (výtvory primitivů mají podle něho stejnou cenu jako naše civilisace) a podobných mouder jako že „humanisticky nazíraný přírodozpyt lidstva nezná rozdílů mezi rasami".
Dovolím si čtyři aspekty díla (formu, dikci, obsah a české vydání) komentovat samostatně.

K formě: Herder se dal inspirovat Lessingem a zvolil pro svou knížku formu dopisů. Adresuje je přátelům označovaným monogramy. První list obsahuje výzvu těmto smyšleným přátelům k založení Spolku humanity a autor se staví do role jednoho z jeho korespondentů. Občas užívá také formy antického dialogu.
Epištoly mají vesměs esejistický charakter a Herder se v nich často zamýšlí nad historickými nebo literárněvědnými tématy z hlediska filosofa kultury. Některé listy se však zabývají zhodnocením Kantova systému, což je již filosofie "těžší", spekulativní. Podstatnou součást díla tvoří literární portréty mužů, jejichž příklad podle Herdera ukazuje humanitu uvedenou do života prostřednictvím konkrétních lidí. Najdeme tu třeba Franklina, Leibnize nebo Komenského.

Ke stylu: Vyznačuje uměleckým, citovým zabarvení, které se projevuje častým užitím metafor a vůbec básnických prostředků. Autor na uměleckou hodnotu formy klade zřetelný a vědomý důraz. Fráze chybí, ustupují původnímu, subjektivnímu projevu, čímž Herder předjímá romantický individualismus. Typické je i obzvlášť časté podtrhávání slov (mimochodem mě hrozně rozčilovalo, vážně hrozně; přišlo mi, je že je podtržené snad každé desáté).
K obsahu: Humanitu pojímá Herder jako přirozenou a zároveň nejdůležitější ctnost, potenciálně přítomnou v každém člověku. Ideál spatřuje v realizaci této vlastnosti, ke které podle něho dopomáhají osvěta, křesťanství a přirozený vývoj. V křesťanství Herder nalézá soulad s vlastní filosofií humanity. Osvícenský rys jeho smýšlení se projevuje mimo jiné v tom, že klade humanitu nad víru a konfesi a vyzdvihuje skutečnost, že se Ježíš Kristus sám označil jako „Syn člověka, to jest člověk“.
K vydání: Český překlad je špatný, překladatel třeba občas zaměňuje podobná slova nebo homonyma. Na mém vydání (2003) mi vadil především mimořádně nešťastný formát. Knížka se sice vejde do (veliké) kapsy, ale písmena aby člověk četl s lupou. A délku doslovu (1/3 knihy) podle mě nakladatel přestřelil, i když jsem se tu dozvěděla opravdu zajímavé věci.

Autor a jeho další knihy

Johann Gottfried Herder
německá, 1744 - 1803

Kniha Listy na podporu humanity je v

Přečtených3x
Knihotéce1x
Chystám se číst1x