Lidské vědomí a tajemství smrti

kniha od:

Lidské vědomí a tajemství smrti https://www.databazeknih.cz/img/books/35_/353508/bmid_lidske-vedomi-a-tajemstvi-smrti-U9A-353508.jpg 4.7 35

Pohled na smrt a umírání ve světle domorodých rituálů i vědeckých bádání. Kniha Stanislava Grofa, transpersonálního psychologa českého původu, se tentokrát zaměřuje na téma smrti a umírání. Prezentuje výsledky, které způsobily revoluční převrat v teoretickém chápání a přístupu k tomuto mnohdy tabuizovanému fenoménu. Úvodní kapitoly knihy probírají starověké a domorodé rituální, duchovní praktiky, které pomáhají porozumět zážitkům blízkým smrti. Usnadňují umírání tím, že z něj činí smysluplnou část života. I proto u šamanů přírodních národů mnozí vědci hledají inspirace. Druhá část se zaměřuje na moderní výzkumy smrti a umírání. Řada myšlenek a koncepcí se opírá o Grofovy osobní zkušenosti, získané během padesátileté práce se změněnými stavy vědomí. Speciální pozornost je věnována psychedelické terapii, využívané pro pacienty trpící rakovinou v terminálních stádiích. Nechybí ani závěrečné zhodnocení psychologického chápání smrti od Freuda až po transpersonální perspektivy.... celý text

Žánr:
Literatura naučná , Osobní rozvoj a styl , Psychologie a pedagogika

Vydáno: , Argo
Originální název:

The Ultimate Journey: Consciousness And The Mystery Of Death , 2006


více info...

Komentáře (7)

Komentáře 7 Recenze 0

hu_87
hu_87
25.04.2023 5 z 5

(SPOILER) Zajímá vás problematika smrti? Tady se o ní dozvíte dost. Nejen o teoretických znalostí, tedy např. o tom, co jsou Tibetské knihy mrtvých nebo "tanec smrti", ale i o tom, jaké zážitky jsou se smrtí jako takovou (resp. s její blízkostí) nebo o tom, jak může psychedelická terapie zcela pozměnit pohled na smrt a (ne)strach z ní.

Tyet
Tyet
27.11.2022 5 z 5

Tohle je v pořadí pouze druhá kniha lékaře, psychoterapeuta a spisovatele českého původu Stanislava Grofa, kterou jsem četla (mám ještě v knihovně Psychologii budoucnosti, na kterou se chystám).
Když před několika lety natočil Viliam Poltikovič seriál pro ČT věnovaný smrti, tato problematika mě tehdy zcela míjela, byla zkrátka mimo oblast mých tehdejších osobních témat. Ale čas nazrál a patrně vzhledem k přibývajícímu věku se smrt dostala konečně do mého zorného pole jako něco, čemu je třeba věnovat plnou pozornost a myšlenky. Pro nemocné a velmi staré lidi je přítomna takříkajíc hned za rohem, ovšem tato bezprostřednost je pouze kvantitativního rázu. Všichni se k ní blížíme, nikdo z nás neunikne. A protože synchronicita pracuje spolehlivě, kniha Stana Gofa přišla jako na zavolanou.
Musíme žasnout nad otevřenou myslí a šíří záběru tohoto nonkonformního a novátorského vědce, ať už je náš postoj k jeho terapeutickým metodám jakýkoliv. Toto dílo upřímně doporučuji všem, kterým se kmotra s kosou cpe z nevědomí do vědomí, komu ztěžka dýchá do levého ucha a kdo se na ni necítí ještě zcela připraven.
Vybrala jsem několik citátů, jež ve mně zanechaly silný dojem, jej jich hodně moc, ale koho to zajímá, prokouše se tím. Komu se to i přes zájem číst nechce, nechť si raději přečte rovnou celou knihu, neboť je nabitá informacemi celá a to vrchovatě.
Odborníci na duševní zdraví, kteří vyvinuli specifické metody psychologické podpory a poradenství při různých druzích emočních krizí, stále ještě nedokážou účinně pomoci umírajícím při jejich přechodu. V důsledku toho se nedostane účinné pomoci těm, kteří čelí té nejhlubší ze všech krizí, jakou si lze jen představit a která zasahuje zároveň biologickou, emoční, mezilidskou, společenskou, filozofickou i duchovní stránku člověka.
Toto vše probíhá v mnohem širším kontextu kolektivního popírání pomíjivosti a smrtelnosti, pro západní průmyslovou civilizaci tak charakteristického.
(…) Filmy a televizní pořady smrt ještě více trivializují, na násilí vydělávají. Ustavičné umírání, zabíjení a vraždění předvádějí jako součást zábavných žánrů, a divák se postupně stává imunním vůči citovému působení smrti. Je zcela zjevné, že životní podmínky v moderních technologicky pokročilých zemích neskýtají lidem stojícím na prahu smrti žádnou ideovou ani psychologickou podporu.
---
Moderní výzkum vědomí ukázal, že nejvýznamnější faktor, jímž se liší tyto kulturní postoje, není nadřazenost materialistické vědy nad primitivní pověrčivostí, nýbrž hluboká neznalost, pokud jde o holotropní stavy vědomí. Jediným způsobem, jak lze monistický materialistický světonázor západní vědy udržet, je potlačování a mylná interpretace ohromného množství pozorování nashromážděných výzkumem lidského vědomí, ať už je zdrojem těchto informací historie, antropologie, komparativní religionistika či různé oblasti moderního výzkumu, jako je například parapsychologie, thanatologie, psychedelická terapie, smyslová deprivace, prožitková psychoterapie či práce s jedinci procházejícími psychospirituální krizí (spiritual emergency).
Systematické prožívání různých druhů holotropních stavů, které jsou základní složkou rituálního a duchovního života starověkých a domorodých kultur, vede nevyhnutelně k takovému chápání povahy reality a vztahů mezi vědomím a hmotou, které se zásadně liší od toho, čemu věří lidé žijící ve společnostech technologických. Ještě jsem nepotkal žádného západního vědce, který absolvoval intenzivní práci s holotropními stavy, a ještě i poté zastával vědecký světonázor, který se v současné době vyučuje na západních univerzitách.
---
Transpersonální prožitky mají mnoho podivných rysů, jež otřásají těmi nejzákladnějšími metafyzickými předpoklady karteziánsko-newtonovského paradigmatu a monistického materialistického světonázoru. Badatelé, kteří tyto úchvatné jevy studovali a/nebo osobně prožili, si uvědomují, že snahy hlavního proudu vědy zavrhnout je jako bezvýznamné výplody lidské fantazie a představivosti či jako halucinace – jako nahodilé produkty patologických mozkových procesů – jsou naivní a nepatřičné. Jakékoliv nestranné studium transpersonální sféry lidské psýché musí dojít k závěru, že její existence zásadně zpochybňuje nejen psychiatrii a psychologii, ale i filozofii západní vědy a všeobecný světonázor průmyslové civilizace.
---
Tradiční akademická věda popisuje lidské bytosti jako vysoce vyvinutá zvířata a myslící biologické stroje. V běžném stavu vědomí se pozorovatelům jevíme jako newtonovské objekty skládající se z atomů, molekul, buněk, tkání a orgánů. Ale transpersonální zážitky v holotropních stavech jasně ukazují, že každý z nás může prokázat vlastnosti pole vědomí, přesahujícího prostor, čas a lineární příčinné souvislosti. Lidské bytosti tak lze popsat novou definicí, která vzdáleně připomíná částicově-vlnový paradox moderní fyziky. Podle ní jsou lidé paradoxní bytosti skládající se ze dvou vzájemně se doplňujících (komplementárních) rysů: lidé mohou vykazovat vlastnosti newtonovských objektů a zároveň i vlastnosti nekonečných polí vědomí. Přiměřenost každého z těchto popisů záleží a tom stavu vědomí, ve kterém svá pozorování uskutečňujeme. Tělesná smrt, jak se zdá, ukončuje aspekt naší bytosti popsaný jednou polovinou této definice, zatímco ten druhý se naplno projeví."
---
Součástí knihy je i několik kazuistik pacientů v posledním stadiu rakoviny, jimž byla poskytnuta psychedelická terapie s překvapivými, blahodárnými výsledky. Největší pozitivní vliv mělo podání LSD či DPT na prožívání strachu ze smrti, úzkosti, těžkých depresí, pocitů opuštěnosti a bezvýchodnosti, poškozených mezilidských vztahů, ale i tělesných bolestí, které v některých případech zcela vymizely, ačkoliv nereagovaly ani na vysoké dávky silných narkotik.
Mě nejvíce oslovilo svědectví Joan, ženy umírající na rakovinu žaludku. To, co sepsala o svých zážitcích ve změněném (holotropním) stavu vědomí po aplikaci LSD mi je velice blízké. Téměř totožné uvědomění jsem prožila osobně také.


Metroušek
Metroušek
14.10.2022 5 z 5

Fantastické a nepopiratelné výsledky vědy v poznání materiálního světa téměř úplně zastiňují její poměrně tristní neúspěchy na poli vědomí. Podmínka objektivity se jeví zcela nepřekonatelnou překážkou a opravdu by mě překvapilo, kdyby se zde objevil nějaký zásadní průlom.

Pan Grof se zkoumání vědomí věnoval celý život a je zajímavé, podnětné a důležité jeho pozdní text číst a promýšlet. Těm, kteří se chtějí dostat dál, ale nerozhodnou se jít jeho cestou, bych stejně jako mnozí další rád ukázal alespoň směr. A ten vede jednoznačně na východ, do Asie, zejména k buddhismu a taoismu.

Právě tam najdete opravdové vědce, zkoumající vědomí. Budete-li se držet jejich doporučení, možná se vám časem dostane nikoli důkazů, neboť ty snad ve světě vědomí ani neexistují, ale alespoň význačných znamení, že vaše cesta stála za projití. Přestože s vámi možná bude Tao, nebo jak "to" nazveme, (i nadále) zacházet jako se slaměným (obětním) psem... (Ano, to je varování. Mě to překvapilo, ale zpětně musím uznat, že jsem byl také předem dostatečně varován...)

calfa
calfa
03.04.2019 5 z 5

Stanislav Grof nezklamal. Kniha vás navede k většímu zamyšlení o významu smrti, která je nedílnou součástí bytí a nebudete ji již považovat jen za finální fázi života. Tak jako zrození je začátek hmotného života, tak smrt je rovněž počátek jiného stavu. Více milí čtenáři v knize, možná se už smrti nebudete tolik obávat, přeji hluboké holotropní zážitky.

kirkpatrick
kirkpatrick
27.08.2018

Naprosto perfektní kniha. Vzpomněl jsem si na některé pasáže z Tibetské knihy mrtvých, kterou jsem četl asi před 30 lety i na zmiňovanou knihu Život po životě od Raymonda A. Moodyho. Blízko k tématu mají i knihy o astrálním cestování nebo provozování lucidního snění. Těžko říct jak se bude vyvíjet vztah k psychedelickým látkám k provozování léčebné praxe na těžce nemocných a na druhé straně k zábavným experimentováním.

puml
puml
01.09.2015 5 z 5

Vůbec nevím, co sem napsat. Rozhdoně to není knížka, kterou po přečtení člověk odloží s pocitem: ano, takhle to je. Spíš nutí k dalšímu studiu a samostudiu, které je ovšem v tomto smyslu dost problematické:-) Nedá se číst na jeden zátah. Vlastně ji pořád čtu, i když ne nijak systematicky, ale stále se k ní vracím. Kniha je to iniciační a zásadní, ale osobní setkání s panem Grofem a dovysvětlení některých přeci jen sporných míst by bylo určitě namístě. Stanislav Grof žije v USA, ale občas pořádá přednášky a někdy zavítá i do Čech, takže se s ním teoreticky setkat lze. Pan Grof má talent strhnout čtenáře, který se ale může v té záplavě obrazů a vizí ztratit. Ale jinak si myslím, že by by si jí měl každý přečíst, nebo aspoň prolistovat. Kniha, která smrt zbytečně nedémonizuje, ale naopak se k ní staví jako k "přechodové" události - k přechodu kam?... Toť věčná otázka...

Komplexní dílo, ale ze své zkušenosti zatím nemůžu moc posoudit o jakou skutečnost se vlastně jedná - zní to jako ze sci-fi, ale nejspíš o zcela jinou, nepopsatelnou skutečnost odehrávající se v jiné "dimenzi" času i prostoru. Jak napsal uživatel Pablo Kral: Je potřeba mít k jeho názorům úctu. Doporučuji.

Pablo Kral
Pablo Kral
14.09.2014 5 z 5

Kniha se tématicky i obsahově poněkud vymyká hlavnímu proudu autorova díla. Skutečně zajímavá a skutečně závažná pasáž z autora vypadla v druhé části knihy: kazuistiky. Tady chci říci jediné: zákaz užívání psychedelik i u terminálních pacientů je pro mě zcela nepochopitelný, téměř až zločinný!!! Samozřejmě hovořím tu o kontrolovaných a integrovaných sezeních.