Kronika stoleté války

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Výbor z prvních dvou knih rozsáhlého díla francouzsky píšícího kronikáře věnovaného anglo-francouzskému válečnému konfliktu, stoleté válce ve 14. a 15. století – zahrnuje léta 1325–1382. V pestrém kaleidoskopu soubojů, bitev, dvorských intrik a lidových povstání přibližuje politické a válečné dění v západní Evropě a přitom neopomíjí ani dějiny českého království za panování Jana Lucemburského, Karla IV. a Václava IV. Část nákladu brožovaná....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/64_/64292/big_kronika-stolete-valky-wAX-64292.jpg 3.913
Nahrávám...

Komentáře (4)

Kniha Kronika stoleté války

Ronnie68
02.07.2018

Nebyla to špatná kniha, ale je fakt, že se lidé musí v dějinách stoleté války vyznat. Byla to spíše oslava rytirstvi. A především dost pro anglicky psaná kronika - napr. Povstani v Anglii bylo popisováno na 10 stranách a francouzske povstání jen na 3 stranách. A take bych dodala, ze zde bylo dost popisovany konflikty mimo velkou válku - např. Kastilie, Flandry,...

Kozel
12.01.2018

Tato kniha by se mohla jmenovat Froissartova kronika rytířství stoleté války, čímž by bylo řečeno přesně to, co vás na jejích stránkách čeká. Svědectví soudobého pozorovatele - nebo spíš reportéra - má bez pochyb velkou cenu co do faktografie, tak i vhledu do tehdejší společnosti. Problém je, že - stejně jako mnoho reportérů - si Froissart vybírá, co a jak o věci řekne a co vynechá. Navíc, pokud není čtenář v tématice alespoň trochu zběhlý, bude v knize značně bloudit. Osobně jsem až bolestivě cítil absenci jmenného rejstříku či jiných "berliček", bez nichž se kniha stává těžko stravitelnou a práce s ní vysoce náročnou. Díky tomu se pak těžko rozhoduje, jak ke kronice vlastně přistupovat.

Autorovo vyprávění má však i světlé chvilky. Hlavně když se člověk začte do oněch rytířských příhod o obléhání nebo cti, která se dnes nevídá a člověk sotva věří, že to takto někdy fungovalo. Pro mě, jako milovníka ostrovů, je pak naprosto nedocenitelnou částí popis povstání Wata Tylera, kteréžto události je v knize poměrem vyhrazen největší prostor.


Richie1
17.02.2014

Jean Foissart popsal události první poloviny Stoleté války. V tomto výběru z prvních dvou knih Froissartových Kronik jsou zahrnuta léta 1325 - 1382.
Froissart byl současník popisovaných dějů, ale nebyl vlastně kronikářem - byl spíše jakýmsi reportérem. Pohyboval se na dvorech vladařů, byl básníkem, spisovatelem - rád sbíral různé informace o událostech, o šlechtě a významných lidech své doby. Své Kroniky psal jako určité paměti událostí, ale zároveň i pro pobavení čtenářů.
Jeho dílo je významné pro studium středověké společnosti. Autor nezacházel do hloubky společenských dějů, spíše popisoval různé události nebo činy význačných osobností, aniž by jeho Kroniky měly nějakou stálou dějovou linku. Podává nám tak zajímavý obraz doby 14. století, především dvou tehdy nejmocnějších států - Francie a Anglie. Byla to doba, v níž se tyto dvě mocnosti pustily do vleklé války, později nazvané Stoletá. V Kronikách se dočteme např. i o bitvě u Kresčaku, v níž zahynul český král Jan Lucemburský.
V závěru knihy je zajímavý doslov Josefa Polišenského.
Kroniky mají svou nespornou hodnotu především pro čtenáře zabývající se historií, ale svou oblibu si mohou najít i mezi ostatními čtenáři.

Adelajda_4
13.11.2013

Knihu jsem sice přečetla, ale jelikož to bylo moje čtivo ke zkoušce z obecných dějin středověku, moc moudrá jsem z ní nebyla. Nepochybně má i po tolika letech svou vypovídací hodnotu, ale pro studenta, který potřebuje pochopit problematiku stoleté války je naprosto k ničemu.