Králové a knížata zemí Koruny české

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Tato publikace přibližuje zasvěceným a poutavým výkladem, doplněným bohatým obrazovým doprovodem, osudy významných českých knížat a králů. V první části přináší Dušan Třeštík obecné historické zamyšlení nad vznikem a vývojem českého státu, které je současně uvedením k tématu české státnosti vůbec. V části druhé pak Jaroslav Čechura představuje čtyřicet panovníků, knížat a králů zemí Koruny české, kteří se nejsilněji vtiskli do českého historického povědomí a zanechali v něm nejhlubší stopy. Nedílnou součástí knihy jsou známé portréty výtvarníka Vladimíra Pechara, malované technikou reliéfní strukturáže, jež byly s mimořádným ohlasem vystavovány v barokním refektáři dominikánského kláštera u sv. Jiljí v Praze. Celá sbírka připomíná rodový strom, od postavy Čecha pokračuje přes tváře Přemysla, Mojmíra, Svatopluka až k Přemyslovcům, k Janovi Lucemburskému a Karlu IV. Galerii symbolicky zakončuje podobizna Jiřího z Poděbrad, jehož Pechar považuje za posledního z ryze českých panovníků. Najdeme zde i kněžny a královny - Ludmilu, Drahomíru, Jitku, manželku Přemysla Otakara II. Kunhutu či Elišku Přemyslovnu. Vladimír Pechar, jehož monumentální galerie mýtických i historických postav je ojedinělým dílem, při své tvorbě spolupracoval s historikem Dušanem Třeštíkem, který mu pomáhal jak při výběru portrétovaných knížat a králů, tak přihledání charakteru portrétovaných panovníků. I když se vždy snažil vycházet z dochovaných historických podkladů o skutečné podobě panovníků, výsledkem jeho tvorby nejsou striktně realistické obrazy, o to jsou však možná výstižnější. Králové a knížata zemí Koruny české - všichni tito mužové a ženy, jejichž život popisuje Dušan Třeštík a Jaroslav Čechura a jejichž tváře oživuje malíř ve svých portrétech, kdysi žili své vlastní osudy a naplnili je tak jako každý z nás. Něco však po nich zůstalo - to, že se stali znamením trvání tohoto státu, těchto zemí a nás všech - Čechů....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/44_/44139/big_kralove-a-knizata-zemi-koruny-ceske-nPU-44139.JPG 4.415
Nahrávám...

Komentáře (4)

Kniha Králové a knížata zemí Koruny české

InaPražáková
23.12.2020

Krásně vypadající kniha (křídový papír, početné ilustrace a autorské portréty) s nanejvýš průměrným textem. Přesněji úvodní Třeštíkova stať je dobrá, Čechurovy texty k jednotlivým panovníkům nebo jejich manželkám jsou velmi obecné, text místy nepřehledný, občas jsem se musela vracet, abych se ujistila, jestli je řeč o otci nebo o synovi. Dělení do kapitol podle předem vytvořených obrazů způsobuje, že aby kapitola některé královny měla přiměřenou délku, předchozí text o králi se prostě někde utne a pokračuje až v dalším portrétu.
U starých knížat je nedostatek informací pochopitelný, ale základní skutečnosti autor shrnuje a "populární" zbytek se dá pochopit. Horší je to u králů, kteří jsou historicky zdokumentovaní dostatečně a kde zabírají skandály, duševní odchylky a zmiňování věkového rozdílu mezi manžely prostor opravdu neúměrný - paradoxně odklon k margináliím je častější tam, kde by prostor jedné kapitoly nemohl pojmout fakta v plném rozsahu (Karel IV., Václav IV., u nichž jsou zásadní milníky, např. počátek husitské revoluce, zmíněny polovinou věty). Když se státotvorné události "vejdou", tak se na ně i dostane. Vizuálně bulvarizaci textu ještě podporuje nadužívání vykřičníků a trojteček, zbytečné i v populárně naučném textu.
Není to kniha vyloženě špatná, jako přehled vývoje českého státu je pro laika dostačující. Přišlo mi, že čím starší období, tím lépe je popsáno, ale může to být mou menší znalostí. Publikace je psaná pro čtenáře historie spíše neznalé a žádající snadno srozumitelný text, zájemci o historickou přesnost nebo o podrobnosti neposlouží.

medvedice3
30.03.2018

Kdysi bývaly knihy s ilustracemi normální běžná věc, teď je každá ilustrovaná kniha téměř raritou. A navíc ilustrovaná reprodukcemi obrazů určených na výstavu - úplná rarita. Jsou doprovodem čtivě zpracovanému přehledu českých vladařů.


Vidlička
20.10.2017

Souhrné povídání o našich panovnících přijde vždycky vhod, už jen pro oživení vědomostí, ale skutečnými perlami v této knize jsou obrazy vladařů malované nejen pro tuto knihu, ale i na výstavu. Opravdu nádhera! Měl by mít v knihovničce každý historio/malířofil :-).

Rup
21.05.2013

Skvělý přehled historických postav našich dějin s výbornými ilustracemi (obrazy). Ovšem kdyby to bylo o prezidentech, asi bych to nečetl :-)