Kniha česko-německé konversace se stručnou německou mluvnicí

kniha od:

Nahrávám...

Komentáře (1)

Kniha Kniha česko-německé konversace se stručnou německou mluvnicí

Y2T
15.06.2021

Je zajímavé, že kniha patrně vyšla ve 3 různých verzích: nejmenší je Malé vydání s 256 stranami, ale jsou i verze s 343 nebo 614 stranami. Kniha je míněna jako pokročilejší učebnice a podklad k procvičování a konversaci. Nejde tedy o příručku "konversace" v dnešním smyslu, ve formě "ready-made" instantních vět, které bez znalosti jazyka přečtete. Vět v přímé řeči je v ní jen nepatrně. Z dnešního pohledu by se spíše jednalo o knihu reálií či miniaturní jazykový korpus. Kniha je dnes velmi zajímavá už tím, že hezky uvádí do dobových reálií a všedních věcí. Jde i o vhodnou pomůcku k učení se čtení "šwabachu", protože text je psán v něm jen v němčině a čtením v české verzi si lze dobře porovnat text a poznat znaky. Kniha je trochu jak dnešní knihy dvoujazyčného čtení.

Na textu je dobře vidět, jak se čeština za posledních 100 let proměnila mnohem víc, než němčina. Kniha pomůže pomůže pochopit dobový význam řady českých slov, a to buď přes kontext, nebo německou verzi. Jen ty věty jsou mnohdy poněkud méně prakticky použitelné, ale to ani nebyl cíl autora.

Autor napsal i extrémně rozsáhlý "Encyklopedický" slovník, který má přes 6000 stran, a zachycuje opravdu velmi široké množství slovních spojení. Dá se najít i on-line, a pokud jste někdy s překladem v koncích, lze zkusit nahlédnout do něj.

btw: Už od dob první republiky je se stále masovější dostupností vzdělání široce rozšířené pohoršování se nad stále klesající kvalitou studentů středních (a dnes i vysokých) škol. Nikdo si ale kupodivu nestěžuje, že úplně stejně klesá i úroveň středoškolských pedagogů. Bývaly doby, kdy středoškolský profesor byl vážený a vzdělaný člověk, a především člověk s vědeckými výsledky a řadou publikací, který by hravě strčili do kapsy většinu dnešních vysokoškolských pedagogů. Autor této knihy je jedním z nich. Dnes takové najdete stěží.


Autor a jeho další knihy

Josef V. Sterzinger
česká, 1866 - 1939
1913  Kniha česko-německé konversace se stručnou německou mluvnicí
1916  Encyklopedický německo-český slovník
1909  Německočeský slovník 2. díl K-Zytotechnie

Kniha Kniha česko-německé konversace se stručnou německou mluvnicí je v

Přečtených1x