Jan Hus známý i neznámý

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Jiří Kejř vypráví přístupnou formou příběh života mistra Jana Husa, systematicky vysvětluje pohnutky jednání tohoto významného myslitele i podstatu jeho individualistického založení. Shrnuje tak své početné práce, které se Husa dotkly nebo zcela zásadně analyzovaly okolnosti jeho procesu u kurie a na koncilu kostnickém. Podává zhuštěně vysvětlení nepřesných či zavádějících tvrzení spojených s jeho osobou, která se objevují ve velmi bohaté odborné i popularizující husovské literatuře. Právě shrnutí a vyvrácení dosavadních omylů kolem Husa, jeho přátel i protivníků jsou hlavním cílem knihy. Podle Kejře nelze k Husovi přistupovat pouze s vědomím jeho velikosti a netajeným obdivem, nýbrž především s vědomím, že byl živým člověkem, který měl své přednosti i slabosti a jehož je možné vyložit pouze v dobových souřadnicích. Přestože autor pokládá osobně svoji novou knihu za pouhý zlomek díla, jež by mělo o osobnosti Husova formátu vzniknout, lze ji právem považovat nikoli za fragment, ale za koncentrovaný, hodnotný extrakt zamýšlené, ale nerealizované obsáhlé monografie....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/12_/120993/big_jan-hus-znamy-i-neznamy-PY9-120993.jpg 4.518
Nahrávám...

Komentáře (5)

Kniha Jan Hus známý i neznámý

pip11
06.01.2021

Zajímavá a poučná kniha, která vyjasňuje některé podrobnosti o Janu Husovi a jeho odpůrcích i přívržencích.

Paulus.1987
21.06.2020

Podtitul knihy Jiřího Kejře zní „Resumé knihy, která nebude napsána“. Autor v pozici stárnoucího vědce v předmluvě knihy vyjadřuje lítost nad tím, že mu neúprosný čas již neumožní napsat o Janu Husovi knihu obsáhlejší a podrobnější. Můj osobní dojem z knihy je takový, že všechno zlé je pro něco dobré.

Mohu-li tuto knihu srovnávat s jinou knihou o Janu Husovi, a to s monumentální „Jan Hus: Život a dílo“ od Františka Šmahela, vyhrává u mě knížka Jiřího Kejře na plné čáře, neboť v ní autor nezabíhá do velkých podrobností na úkor čtivosti, což jako laický čtenář oceňuji.

I když je knížka útlá, jedná se o velmi kvalitní věděckou práci, která čtenáře srozumitelně seznamuje s osobností Jana Husa, jeho myšlením a pohnutkami, jakož i s okolnostmi jeho konfliktu s katolickou církví i s jeho názorovými odpůrci. Autor sám uvádí, že je ve své knize k Husovi místy kritický, což je samozřejmě pravda, ale já osobně jsem to vnímal jako pozitivní snahu o objektivitu. Pan Kejř totiž popisuje Husovu kauzu nejen z pohledu samotného Husa, ale i z pohledu jeho soudců s důrazem na kontext dané doby, tehdejších zvyklostí i práva.

S knihou jsem byl maximálně spokojen, je velmi zajímavá, srozumitelná a čtivá. Ostatním čtenářům ji mohu s klidem doporučit.


tuommo
18.07.2016

Jan Hus známý i neznámý je skvělá kniha pana Kejře. Odhaluje prostředí, přátele/nepřátele Jana Husa. Nastiňuje situaci Husových akcí a následných reakcí církve, demystifikuje Jana Husa a podává odborný názor na Husův proces. Doporučuji.

stopni
28.07.2015

Kniha, která kriticky osvětluje osobnost Jana Husa, vyvrací některé nepravdy, které se okolo něj nesou a rozhodně každému čtenáři (i tomu méně znalému historie) přiblíží tuto až někdy kontroverzní osobnost..... :-) Autor se snaží čtenáře uvést do složité situace, která se v Evropě na počátku 15. století vyskytovala, a vysvětluje, proč Hus jednal tak, jak jednal, a proč se mu nedostalo porozumění......Vřele doporučuji k přečtení.....

Sigas
03.05.2015

Velice užitečný úvod do problematiky Jana Husa. Stručný, přehledný, a přeci se nevyhýbá otázkám překračujícím obvyklé stereotypy, takže se skoro zdá, že závěrem knihy je: “Hus zůstává velkým problémem”.
A jak by ne. Hus není akademická otázka. Možná tak sám z počátku svůj proces vnímal, ale Kostnice ukázala něco jiného. Hus je tělesný problém, je to konflikt zuřící uvnitř reality, kdy vás zdánlivě odtažitá scholastická diskuze může proměnit v hromádku popela.
Kejř píše, že Husa přivedl na hranici rozpor jeho iluzivních představ o Kristovu zákonu s reálným světem. A myslím, že tato věta přesně ukazuje, proč je tak těžké Husa pochopit. Co je iluzivní a co reálné? Co je Kristův zákon a co jsou naše představy Kristova zákona? Co je církev a co jsou naše pojetí církve? Každopádně Husovy “iluzivní představy” byly určitě také dost reálné na to, aby ho připravily o život.
Abychom k němu byli opravdu spravedliví, museli bychom vidět Kristův zákon jako Hus a římskou církev jako koncil a zároveň chápat, co ve skutečnosti - tedy nejen v jejich představách - znamená, když se Hus drží Kristova zákona a římská církev svých dogmat. Musíme nejen chápat, co pravdou každý z nich míní, ale také, co toto jejich mínění pravdy skutečně znamená. Takže co je pravda, co je církev, co je skutečnost?