Interpretácia Biblie v cirkvi

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Prejav Jeho Svätosti pápeža Jána Pavla II. a dokument Pápežskej biblickej komisie. Týmto dokumentom sa Pápežská biblická komisia podujala podať svoje vyjadrenie k problému vykladania biblických textov. Cirkev sa vo svojej pastorálnej múdrosti dlhý čas vyhýbala vyjadrovať sa k sporným otázkam. V súčasnej dobe sa prijíma pluralizmus pri používaní metód a v prístupoch ku skúmaniu biblických textov a biblické texty sa skúmajú aj vedeckými metódami. Na jednej strane to prináša obohatenie, ale na druhej strane vedecké metódy narážajú aj na odpor a vyvolávajú zmätok, píše sa v dokumente. Dokument sa obšírne zaoberá vysvetľovaním jednotlivých metód používaných pri interpretácii biblických textov v Katolíckej cirkvi v súčasnosti. Vedecké metódy, ktoré sú v dokumente uvedené: 1. Historicko-kritická metóda 2. Nové metódy literárnej analýzy: Rétorická analýza, Naratívna analýza, Semiotická analýza 3. Prístupy založené na tradícii: Kanonický prístup, Prístup židovských interpretačných tradícií, Prístup podľa dejín pôsobenia textu 4. Prístupy, ktoré využívajú humánne vedy: Sociologický prístup, Prístup prostredníctvom kultúrnej antropológie, Psychologické a psychoanalytické prístupy 5. Kontextuálne prístupy ku Svätému písmu: Prístup k písmu v zmysle oslobodenia, Feministický prístup 6. Fundamentalistické zaobchádzanie s Písmom V ďalšej časti dokument rozoberá problémy hermeneutiky. A nakoniec sa venuje charakteristike katolíckej interpretácie. Pre Katolícke biblické dielo na Slovensku vydal Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka Vydanie prvé...celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/71_/71095/big_interpretacia-biblie-v-cirkvi-Lkb-71095.png 56
Žánr:
Náboženství, Literatura naučná, Filozofie

Vydáno: , Katolícke biblické dielo
Originální název:

Interprétation de la Bible dans l’Eglise, 1993


více info...
Nahrávám...

Komentáře (1)

Kniha Interpretácia Biblie v cirkvi

mirektrubak
03.01.2021

„Bible působí svým vlivem v průběhu staletí. Ustavičný proces aktualizace přizpůsobuje její výklad současné mentalitě a jazyku. Toto přizpůsobování je do značné míry usnadněno konkrétním a bezprostředním charakterem biblické mluvy, avšak její zakořeněnost ve starověké kultuře vyvolává řadu obtíží. Je proto třeba neustále znovu převádět biblické myšlení do současného jazyka, aby bylo vyjádřeno způsobem vhodným pro posluchače. Toto tlumočení musí ovšem zároveň být věrné originálu a nesmí texty znásilňovat ve snaze přizpůsobit je názoru nebo přístupu, který je v dané chvíli v módě. Je zapotřebí nechat v plném jasu zazářit slovo Boží, byť ‚vyjádřené lidskými jazyky‘.“

Na pohled nenápadná knížečka, která je ale důležitá svým významem, protože uvolňuje biblickým exegetům (a vlastně teologům obecně) ruce pro jejich Sapere aude :-) A dělá to velmi rozumným, uvážlivým stylem: zároveň se svobodou upozorňuje na meze a hranice jednotlivých exegetických metod, na vzájemné doplňování jednotlivých způsobů bádání: typicky kombinováním vědecké i duchovní exegeze, synchronního a diachronního čtení, literárního i alegorického smyslu - jsme upozorňování, že žádný výklad není výlučný (se zvláštním upozorněním na nebezpečí fundamentálního pohledu - který je „sebevraždou myšlení“), že smysl celku Písma je podobný „mnohohlasé symfonii“.
Zároveň autoři díla (vedeni kardinálem Ratzingerem – budoucím papežem) upozorňují na nutnost prozkoumávání Písma v tradici církve, protože čtení Písma nikdy není zcela soukromé, ale slouží celému společenství. To je důležité: intelektuální vědecká práce musí být v úzkém spojení s růstem duchovního života, musí sloužit rozkvětu života ve víře a lásce jednotlivce i církve.