Husité - Vrchol válečného umění v Čechách

od:


KoupitKoupit eknihu

Kniha je koncipovaná do dvou částí. V první je podrobně rozebrán vznik a průběh husitské revoluce, s přihlédnutím k dosud vydaným pracím a dostupným pramenům. Jsou popsány kořeny Husových reformních snah, jeho zápas s odpůrci a neochvějné hájení Boží pravdy, jež jej nakonec dovedlo až na kostnickou hranici. Jsou popsány životní osudy dalších protagonistů husitského hnutí a průběh válečných let, končících porážkou radikálního křídla husitského hnutí u Lipan. Jsou popsány nejenom ideově-politické zvraty dané doby, ale podrobně také jednotlivá tažení, bitvy a kruciáty. Autor této části, J. Dolejší, navštívil všechny významné lokality, města, hrady a bojiště, a svůj text doprovodil bohatou obrazovou dokumentací. Kromě fotografií současného stavu těchto lokalit je text ilustrován také mnoha dobovými i novějšími kresbami a malbami. Autor nezastírá snahu rehabilitovat toto významné období evropských dějin. V druhé části rozebírá L. Křížek podrobně všechny aspekty husitského válečného umění. Postupně věnuje pozornost výzbroji a výstroji jak husitských, tak křižáckých vojsk, jejich ideologické a taktické přípravě, strategii a logistice. Je popsána taktika vozové hradby, využití palných zbraní, způsob dobývání hradů a měst, konkrétní způsoby boje muže proti muži, metody průzkumu, taktika přesunů a táboření, podstata tzv. spanilých jízd a jsou uveřejněny výňatky z dobových vojenských řádů. Autor cituje řadu badatelů, kteří se husitských vojenstvím zabývali před ním, a také dobové kroniky či ohlasy husitského válečnictví v cizí literatuře. Text je doplněn řadou jak dobových tak původních ilustrací, rekonstrukcí, fotografiemi zbraní a zbroje jakož i reprodukcemi romantických obrazů husitů, tak jak si je představovali malíři uplynulých staletí. Následuje chronologie husitských válek a knihu uzavírá slovník zbraní, zbroje a fortifikací, mapy a rejstřík. Publikace má reprezentativní charakter daný již formátem. Text je doplněn medailonky vůdčích osobností, citáty z pramenů a dokumentů a heslovitým popisem reálií. Záměrem autorů je seznámit čtenáře moderní obrazově-textovou formou s jednou z nejpohnutějších epoch českých dějin. V důsledku ideologických manipulací v druhé polovině 20. století je dnes husitství vnímáno jako cosi zprofanovaného, odbytého a zavrženíhodného. V uplynulých 50 letech nevyšla seriozní publikace (pomineme-li drobné pamflety či naopak vědecké statě běžnému čtenáři nedostupné či nesrozumitelné), která by se věnovala této významné etapě našich dějin. Podstatným přínosem publikace je důkladný rozbor husitského vojenského umění. Také tím je dílo jedinečné a přínosné. Jistě potěší kromě široké čtenářské obce také učitele základních a středních škol a přispěje tak k lepšímu pochopení minulosti u nejmladších generací. ...celý text

https://www.databazeknih.cz/images_books/32_/32145/husite-vrchol-valecneho-umeni-v-cechach-32145.jpg 2.65
Orig. název:

Vrchol válečného umění v Čechách 1419-1434 (2009)

Žánr:
Literatura česká
Vydáno:, Elka Press
více informací...
Nahrávám...

Komentáře (2)

Přidat komentář
Inozuka
07.10.2014

Dlouho jsem po této knize pokukoval, odolával a nakonec do ní šel. Lákalo mě její vizuální zpracování i téma husitských válek a revoluce. Kniha je pojatá krapet nevyváženě. Sestává ze čtyř částí, z nichž některé jsou podle mého zbytečné. První část je nejhodnotnější a líčí průběh husitské revoluce a nejdůležitějších vojenských střetnutí kališnických vojsk a katolické šlechty. Vše doprovázeno reprodukcemi obrazů, fotografiemi současného vzhledu historických lokací atd. Text sice trochu straní husitům, ale snaží se být vyvážený a nezamlčuje ani drsné praktiky husitské obce polem pracující. Po příšerném úvodu plném nacionalistických narážek a prohlášení typu: "Řekni mi, co soudíš o husitství a já ti řeknu, kdo jsi!" příjemné překvapení. Druhá část se zaměřuje na husitské hrady, pevnosti a tvrze a je naprosto zbytečná. Nepřináší nic nového, často opakuje jen to, co bylo řečeno v předchozí části a celkově se dala do prvotního textu bez větších obtíží zapracovat. Následují medailonky význačných osobností husitské doby a přepis dobových dokumentů, zde není co vytknout. Další obsáhlý blok se věnuje válečnému umění za husitských válek. Zde se autoři věnují nejenom husitské taktice, výstroji a výzbroji, ale i témuž na straně druhé, tedy katolické šlechty. Tahle část je opět dobře zpracovaná, i když mnohdy pouze z valné části cituje jen jiné prameny. A závěr patří chronologickému popisu husitské revoluce. Celkově tedy lepší průměr těžící hlavně z velkorysého grafického zpracování.

jakub87
24.02.2013

Od této knihy jsem čekal více. Zasloužila by si větší propracovanost.

Autoři knihy

Leonid Křížek

Leonid Křížek
česká, 1947

Josef Dolejší

Josef Dolejší
česká, 1942

Uživatelé mají knihu

v Přečtených5x
v Knihotéce10x
v Chystám se číst2x
v Chci si koupit3x