Hostina sedmi mudrců

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Plútarchos - Hostina sedmi mudrců - přeložil Ferdinand Stiebitz. Dřevoryty vyzdobil Bohdan Lacina. Typograficky upravil Rudolf Hála. Vydal v prosinci roku 1947 Jan V. Pojer v Brně 16, Pekařova ul. č. 19, jako 69. svazek edice Atlantis. První vydání. Vytiskli Muller a spol. v Turnově písmem Garamond 12000 výtisků. Kromě vydání na ofsetu vyšlo 400 číslovaných výtisků na slovenském dílovém papíře. Spisek 'Hepta sofón symposion' (Hostina sedmi mudrců) zapadá do antického vývoje literární formy symposia. Praktická rozumová moudrost a zásady praktické morálky byly raženy do stručných úsloví - poznej sám sebe; ničeho příliš; správná míra nejlepší. Později byly tyto výroky připisovány moudrým mužům, kteří žili v VII. a VI. století př.n.l. anebo byli tradicí do té doby kladeni. Takových mudrců - řecky sluli sofoi, což značí muže dovedné, zběhlé, znalé - uznávala pozdější řecká tradice přes dvacet; zahrnovala mezi ně i osoby mythické nebo polomythické. Ale koncem VI. století se patrně ustálil zvyk uznávat sedmero mudrců. A tak se na hostině u Periandra z Korintu setkávají Thales z Miletu, Bias z Prieny, Pittakos z ostrova Lesbu a Athéňan Solon, Chilon z Lakedaimonu, Anacharsis ze Skythie a Kleobulos z Lindu, aby vedli disputace o moudrosti....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/24_/249955/hostina-sedmi-mudrcu-3xg-249955.jpg 3.52
Žánr
Literatura naučná, Filozofie
Vydáno, Jan V. Pojer
více informací...
Nahrávám...

Komentáře (1)

Kniha Hostina sedmi mudrců

Plútarchos
24.05.2015

Plútarchos nebyl filosofem, byl spíše spisovatelem a učitelem, vedle své úřednické hodnosti. V tomto spisku využívá formu hostiny, jako místa rozhovoru mudrců - filosofů. Hodovníci spolu vedou diskuze o moudré přípravě na hostinu, o moudrosti vladařské a zákonech, o uměřenosti, o jídle a mnoha dalších otázkách.
"Postupující čas, Nikarchu, dojista velice zatemní události a učiní je zcela nejasnými, když už nyní při věcech ještě tak čerstvých a nových docházejí víry nepravdy, které byly o nich zosnovány. Vždyť se té hostiny nezúčastnilo jen sedm osob, jak jste vy slyšeli, nýbrž více než dvakrát tolik."
"Vlk uviděl pastýře, jak pojídají v chatě ovci; přiblížil se a pravil: 'Jaký byste vy ztropili povyk, kdybych to dělal já!' "
"...Solon tedy chvíli přemítal a řekl: 'Nuže já myslím, že by se král i samovládce stal nejspíše slavným tehdy, kdyby zřídil občanům místo jedinovlády demokracii' Druhý se vyslovil Bias: 'Jestliže by se první řídil zákony vlasti.' Po něm se ozval Thales, že prý vidí blaženost vládce v tom, zemře-li přirozenou smrtí, dosáhnuv stáří. ... Šestý Pittakos: 'Kdyby vládce spořádal své poddané tak, aby se báli ne jeho, ale o něho.' ... Po těchto výrocích jsme my žádali, aby také sám Periandros něco řekl. A on s tváří nikterak tuze jasnou, nýbrž zachmuřenou pravil: 'Já tedy k tomu prohlašuji, že téměř všechny pronesené rady odvracejí rozumného člověka od toho, aby vládl.' "