Frankové a Evropa

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Do jisté míry navazuje na úspěšné Stěhování národů. Tentokrát se v ohnisku zájmu ocitá bezesporu nejvýznamnější i nejznámější z velkých etnik éry stěhování národů Frankové. Pohled na dějiny tohoto národa, který zcela mimořádným způsobem ovlivnil běh evropských dějin, umožňuje vlastně zamyšlení nad samotnými kořeny dnešní Evropy. V centru zájmu J. Bednaříkové je především kultura a náboženství Franků. Centrální událostí, jedním z klíčových okamžiků evropských dějin vůbec, je křest franského vládce Chlodvíka, k němuž došlo kolem roku 500. Významu této události, jejímu místu v kontextu evropských dějin, četným otázkám a interpretacím s ní spojeným se v knize dostává zasloužené pozornosti. Ke slovu přichází hojnost dobových pramenů a dokumentů. Dalšími tématy jsou například sněmy franské církve a jejich význam, legendy, dědictví antiky v kultuře Franků. Kniha J. Bednaříkové představuje další podstatný příspěvek k poznávání kulturních a duchovních základů našeho kontinentu....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/22_/22833/big_frankove-a-evropa-Lpj-22833.jpg 422
Nahrávám...

Komentáře (3)

Kniha Frankové a Evropa

JulianaH.
01.02.2019

Možná je to moje chyba, poněvadž kniha byla mojí první četbou na universitě a nevěděla jsem ještě, jak studovat text ke zkoušce. Ale mám dojem, že jsem si z ní neodnesla téměř nic.
Připadala mi jako chaos narážek na cosi mimo knihu samotnou. Domnívám se, že by neuškodilo alespoň krátce naznačit, o čem pojednávají legendy, s nimiž autorka pracuje. Raně novověcí světci přece nejsou tolik známí, aby bylo možné předpokládat, že každý zná sv. Willibrorda, ten by podle mě zasloužil alespoň podčarník. Kdyby prof. Bednaříková psala své Franky pro odbornou veřejnost, přišla by mi náročnost adekvátní, ale ono jde o populárně naučnou práci.
Možná bych si teď, s většími znalostmi, užila knihu mnohem víc, ale v prváku jsem měla co dělat, abych ji dočetla. Alespoň autorčin sympatizující přístup k církvi mi imponoval.

thorir
13.10.2018

Další kniha z pera české historičky J. Bednaříkové, volně navazující na její předchozí práce o době velkého stěhování národů. Kniha je pochopitelně zaměřená na Franky, sleduje vznik a vývoj národa z protofranských kmenů, pronikání křesťanství, právně – náboženský systém, franské misie a mnoho dalšího. Nesmírně zajímavé jsou střípky, jak křesťanství ovlivnilo barbary a naopak jak se nechalo samo barbary ovlivnit. Mnoho místa je věnováno některým významným panovníkům, zejména Chlodvíkovi a jeho konverzi ke křesťanství. Událost, v očích autorky, značného významu pro další evropský vývoj. Doba konce římské říše, doba stěhování národů, doba barbarských států, mě nepřestává fascinovat. Autorčin styl psaní je možná opravdu trochu krkolomný a dlouhá souvětí k plynulosti nepřispívají. Kniha se mi subjektivně četla o něco hůře než autorčiny předchozí, nicméně odnesl jsem si mnohé. Zájemcům o problematiku jednoznačně doporučuji.


ondra2
18.09.2015

Po pro mě méně přehledné změti zmínek o řadě kmenů obývajících oblast Franské říše a jejich vzájemných vztazích a vztazích k Římanům a Germánům se kniha s přibližováním se současnosti stávala čtivější zejména pak od těch částí zmiňujících vliv a rozšiřování se křesťanství v dané oblasti a roli Franků při jeho šíření do dalších částí západní a severní Evropy.