Encyclopaedia Beliana 6

od:

nehodnoceno
Encyclopaedia Beliana 6

KoupitKoupit eknihu

Encyclopaedia Beliana ako veľká ilustrovaná všeobecná encyklopédia podáva podstatné informácie zo všetkých odborov ľudskej činnosti, čím sprostredkúva ucelený systém súšasných poznatkov o prírodných javoch a javoch ľudskej materiálnej a duchovnej kultúry. Na vysokej odbornej úrovni podáva vzdelanému laikovi (približne na úrovni stredoškolského vzdelania) výklad najvšeobecnejších pojmov, princípov, zákonov, javov a reálií i súvislostí medzi nimi: asi jedna tretina zo všetkých 150 000 hesiel je venovaná náukam o prírode, jedna tretina duchovnej kultúre, vede, športe, hospodárskom a politickom vývoji Slovenska od najstarších čias po súčasnosť, o živote národnostných menšín na Slovensku a Slovákov v zahraničí. Šiesty diel obsahuje heslá His - Im....celý text

https://www.databazeknih.cz/images_books/28_/288155/encyclopaedia-beliana-6-bPU-288155.jpg
Série:

Encyclopaedia Beliana (6.)

Žánr:
Encyklopedie, vzdělání
Vydáno:, Veda
více informací...
Nahrávám...

Komentáře (0)