Edvard Beneš - Drama mezi Hitlerem a Stalinem

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Druhý český prezident Edvard Beneš je českou společností počátku 21. století nazírán rozporuplně. Na jedné straně je vnímám jako pokračovatel představ T. G. Masaryka, jeho politiky československého státu jako středu Evropy mezi Východem a Západem, na druhé straně však v posledních letech převažuje jeho negativní hodnocení za jeho kontroverzní kroky spojené s Mnichovem roku 1938, s postoji za druhé světové války, především v jeho otevření cesty pro nerovnou spolupráci se SSSR, jež ve svým důsledcích vedla k omezení demokracie, a v neposlední řadě s Benešovým přístupem k řešení únorové krize roku 1948. V českém povědomí tak Edvard Beneš vystupuje jako evropský politik, jenž svými postoji otvíral ČSR nové politické obzory. Spolu s tím se ale stále více objevují názory, že v klíčových okamžicích zklamal a že jeho činy vedly k erozi demokracie v letech 1938–1948. Všechny tyto otázky na pozadí evropské i domácí politiky zkoumá přední francouzský bohemista Antoine Mares. Ve své knize zvolil příkladný biografický přístup, jenž odhaluje Edvarda Beneše nejen jako praktického politika, ale i jako sociologicky uvažujícího teoretika. Předností Maresovy knihy je odstup, který jako francouzský historik vůči československému prezidentovi uplatňuje, nadhled nad nacionálně pojímanými problémy. Kontroverze soudobé české historiografie jsou mu cizí. Na místo schémat nabízí svébytný pohled, ukotvený v dobových pramenech, jenž mu ve svém důsledku umožnil sepsat vskutku originální biografii druhého československého prezidenta....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/31_/316539/big_edvard-benes-drama-mezi-hitlerem-a--zBJ-316539.jpg 4.129
Žánr:
Literatura faktu, Biografie a memoáry, Historie

Vydáno: , Argo
Originální název:

Edvard Benes, de la gloire á ľabime, Un drame entre Hitler et Stalin, 2015


více info...
Nahrávám...

Komentáře (11)

Kniha Edvard Beneš - Drama mezi Hitlerem a Stalinem

zdenekhajek
30.01.2021

Přečetl jsem hodně knih o Benešovi. Tuto považuji za velmi mírně nadprůměrnou (3,5 z 5). Fakticky je v pořádku, jen mi občas vadilo v rámci kapitol mírné skákání v čase. Absolutně nevhodné mi v závěru knihy připadalo srovnávání Beneše s Klausem v kontextu víry ve vlastní pravdu. Poměrně dobrý je přehled posmrtných polemik o Benešovi po jeho smrti až do současnosti.

swon
06.01.2021

A jsem zase tam, kde jsem byla, než jsem začala číst tuto knihu. Beneše a jeho působení v tak historických meznících našich dějin nelze nikdy jednoduše hodnotit a přiřadit jim černobílé rozhřešení. I z tohoto důvodu se mi líbí proslov Václava Havla z roku 1994 v Sezimově Ústí, který ač nebyl nekritickým obdivovatelem Benešovým, dokázal nás přinutit přemýšlet nad tím, jak bychom se v dnes nepředstavitelných situacích zachovali my.
Bohužel i tato kniha ukazuje, že projekt Československo neměl šanci od samého počátku své existence. Vždy byl a bude někdo, kdo nám přinejmenším bude dosti výhrůžně klepat na dveře. Troufám si tvrdit, že germánské nebezpečí skutečně nadobro pominulo, u toho divokého východoslovanského bych si tak jistá nebyla...


JarkaTopolova
10.06.2020

Příznivci už zapomněli nebo jednoduše neví, jaká byla jeho minulost těsně po válce. Odsun byl jeho vynález, doporučuji všem vyhledat literaturu o masakrech na německých civilistech po válce v Čechách, který roztočil tento skvělý prezident.

ViolettaCh.
31.05.2020

V první řadě je nutno zdůraznit, že nejde o žádnou románovou beletrii, ale o vynikající odbornou historickou studii současného renomovaného francouzského historika, zpracovanou na základě autentických archivních pramenů, uvedených v bohatém poznámkovém aparátu. Studie podává kompletní a objektivní obraz prezidenta Beneše a jeho politické a diplomatické činnosti v obtížné době. Žádný jiný politik v úřadu prezidenta našeho státu nestál před tak těžkými rozhodnutími s důsledky nejen pro něj samotného, ale hlavně pro náš národ. A v těchto těžkých zkouškách obstál se ctí. Jsem pevně přesvědčena o tom, že pan prezident Beneš dosud není dostatečně doceněn v tom, jak mnoho se zasloužil o náš stát, a to ať už v době jeho samotného formování v r. 1918, tak za II. světové války. A pokud v příspěvku nade mnou vidím mystifikační bludy o tom, že "odsun byl jeho (tj. Benešův) vynález", tak bude vhodné seznámit se s realitou. Na nutnosti odsunu německé národnostní menšiny jako prevence mezinárodního napětí a další války se shodli spojenci již na konferenci v Teheránu r. 1943, potvrzena pak byla v Postupimi v létě 1945. K odsunu německé menšiny došlo nejen z našeho území, ale i z Maďarska, Polska, Nizozemí, Belgie atd. Samozřejmě, že při odsunu (zejm.v jeho rané fázi) mohlo dojít k nějakým nespravedlnostem, ale nutno to chápat z pohledu té doby. Ostatně nebýt války, kterou říšští Němci (za podpory a jásání svých soukmenovců v ostatních zemích) vyvolali, nebyl by ani odsun. A nakonec je třeba zdůraznit, že v Osvětimi, Dachau a dalších německých koncentračních táborech lidé (civilisté různých národností) taky nebyli na rekreaci! Dlouhodobé dění tam je jak co do rozsahu následků, tak co do počtu obětí zcela nesrovnatelně závažnější než následky odsunu.

konigludvik
26.02.2020odpad!

Subjektivní hodnocení, v polovině jsem knihu navždy zavřel.

JurijMilkovic
20.01.2020

Kdepak kdepak kdepak. Beneš asi nebyl takový, když si přečtete více knih o tomto diplomatovi vidíte ho v jiném světle. Jsou tu dva tábory, jední probenešovský a protibenešovský. Vyrovnaný přehled asi neexistuje!

misaprosek
02.01.2020

SUPER nevěřím fámám, které popisují Beneše negativně, byl to mistr diplomacie. Kniha je napsána citem a pozorností na maličkosti, které otevírají důležité události.

Tozbee
27.03.2018

Skvělý životopis jednoho z našich nejvýznamnějších a jednoznačně nejzkoušenějších státníků. Jakožto čtenáře s jen průměrnými znalostmi historie mě kniha vůbec nešetřila a v rámci sebeobrany jsem musel některými úseky se záplavou jmen a konferencí proplout takřka nedotčen. Autor (a vydavatel) mi to ale bohatě vynahradil pečlivostí zpracování, mnoha úhly pohledu na dějinné události a skvělými citacemi. Rozpory, které postava Edvarda Beneše vyvolává (a ještě dlouho vyvolávat bude), ilustruje např. jeho hodnocení z úst Churchilla:

"Byl mistrem praktické každodenní politiky a diplomacie. Dokázal s trpělivostí a vytrvalostí překonat dlouhá období, kdy se k němu osud otočil zády. Zklamal však v tom - a on sám i jeho vlast za to draze zaplatili -, že se ve vrcholném okamžiku nerozhodl pro násilí. Byl příliš zkušeným diplomatem a příliš prohnaným praktickým politikem, aby si uvědomil, že přišel okamžik, kdy je třeba vsadit všechno na jednu kartu, jež znamená buď vítězství, nebo smrt."

1