Dopisy sv. Františka Saleského I. část

kniha od:

Dopisy sv. Františka Saleského I. část obálka knihy
Mé hodnocení:

KoupitKoupit eknihu

Tento výbor z korespondence svatého Františka obsahuje dopisy adresované ženám-laičkám a zaměřené na cestu ke svatosti a rady pro duchovní život uprostřed světských povinností.
Sestavil P. Jan Ihnát, SDB.

https://www.databazeknih.cz/img/books/39_/391789/dopisy-sv-frantiska-saleskeho-i-cas-VUI-391789.jpg 52
Žánr
Duchovní literatura, Náboženství
Vydáno, Salesiánská provincie
více informací...
Nahrávám...

Komentáře (2)

Kniha Dopisy sv. Františka Saleského I. část

Přidat komentář
Hanka_Bohmova
02.01.2019

Nechala jsem si tenhle svazeček, který jsem ukořistila v kostele u salesiánů (kniha vyšla pouze pro vnitřní potřebu řádu), především jako "duchovní potravu" pro období letošního adventu. Františkův přístup kombinující důvěru ve vnitřní svobodu s radikálním zaměřením na Boha mi připomíná, a v jeho korespondenci obzvlášť výrazně, Augustinovu slavnou maximu "miluj a čiň, co chceš". Ta může být snadno chápána zavádějícím způsobem, nakolik jsme si dnes zvykli vykládat slůvko "láska" všelijak. (Třeba že je žádoucí to, co je doprovázeno povznášejícími pocity, a zbytek nemá cenu.) František se vyjadřuje mnohem jasněji, když říká, že chceme-li být svatí podle své vůle a podle svých představ, nebudeme svatí nikdy. Augustinovo "miluj" je Františkovo "dej s přesvědčením a srdečně absolutní primát Boží vůli". A potom, když v jednotlivých životních situacích a setkáních, do nichž tě Bůh staví, osvědčuješ lásku a pokoru, neulpívej na umělých pravidlech, protože láska nezná metodu. Je to velmi pokojná, zdravá a praktická nauka, která se hodí pro život člověka jakéhokoli stavu před čtyřmi sty lety stejně jako dnes.

Kniha neobsahuje ani jeden dopis svaté Janě Františce de Chantal, což mě trošku zklamalo a vzápětí donutilo pátrat po internetu a nevypátrat sice žádný český, ale aspoň anglický výbor (Francis de Sales, Jane de Chantal: Letters of Spiritual Direction). Několik v něm obsažených listů adresovaných Janě dýchá toutéž úctyplnou, svobodnou a přitom soustředěnou atmosférou jako tento český překlad. A s ohledem na Janino a Františkovo speciální přátelství navíc i obrovskou otevřeností (patří do "duchovního doprovázení" vyprávění o blbnutí s dětmi? :o)) a vřelostí, péčí o vzájemný vztah. Obojí může být neznalému čtenáři překvapivé, snad až nepatřičné - ale to je jenom náš problém, nás, kteří někdy máme tendenci představovat si svatost jako vážnou, stroze odlidštěnou, a přitom ona jediná je plně lidská.

mirektrubak
22.10.2018

„V rozhovorech neztrácejte klid kvůli všemu, co vám lidé říkají a činí. Je-li to dobré, máte za to chválit Pána. Je-li to špatné, posloužíte Pánu, když od toho odvrátíte své srdce bez projevu překvapení a podráždění, od okamžiku, kdy nemáte dost vlivu abyste zabránila špatnému mluvení těm, kteří tak chtějí mluvit a mluvili by ještě hůř, kdybyste se snažila jim v tom zabránit. Když tak děláte, zůstanete nevinná mezi syčícími hady, nenasáknete jedem ani v kontaktu s jedovatými jazyky.“

František Saleský je světec, který předběhl svoji dobu. V oblasti, ve které se pohyboval, dominoval kalvinismus ve své nejortodoxnější podobě. Také v katolické církvi rigorismus kvetl, ale – možná této tendenci trochu „natruc“? - propagoval biskup František cestu vlídnosti, ohleduplnosti a dosažitelných cílů.
Tato sbírka dopisů je určena ženám, žijícím mimo řeholní službu. Neukazuje tak jeho teologii v celém spektru jeho postojů, ale vidíme dost na to, abychom si dokázali udělat představu. A nezbývá než obdivovat. Já si rád všímal jeho důrazu na to, že každý člověk má svůj význam v Božím plánu, že každý má svoje povolání, každý může být užitečný svým specifickým způsobem, na svém místě. A že každý má svou hodnotu. Že zkrátka není malých rolí :-)
To je tak osvěžující pohled! Vždyť i dnes se kolikrát neubráníme tomu, strukturovat si církev na jednotlivé úrovně. Řeholník je víc než oblát, farář víc než jáhen, laik je někde na okraji jako pasivní příjemce... Toto dělení jako by František neuznával a je tak povzbuzením i pro naši věřící veřejnost.

Z Františkových názorů mě zaujalo, jak nadřazuje vnitřní prožívání nad rituály a předpisy. Lásku a ne pravidla. Milosrdenství a ne oběť. Když nemůžete klečet, tak seďte, píše těhotné ženě. Když neudržíte pozornost půl hodiny, meditujte jen čtvrt. Ne, paní, když jste nemocná, postit se nemusíte. A tak dále. Dnes možná jasné věci, ale ve své době malá revoluce.
Zvláštní potěšení mně působila podobnost Františkova učení s myšlenkami Terezky z Lisieux (příbuznost těchto dvou osobností má pro mě osobní význam) - zejména ve snaze být příjemný k okolí, neprosazováním sebe, zaměřením se na nutnou přítomnost lásky v každodenním konání. A veselost! Vždyť „světec, který je smutný – to je smutný svatý.“

A mnohé rady, které svým duchovní dcerám udílel, mají vyloženě obecnou platnost. I pro nevěřícího člověka v 21. století: „Každý den trochu čtěte.“


Doporučujeme

Bible Svatá
Bible Svatá