Dějiny III

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Třetí díl českého překladu Polybiových Dějin obsahuje texty z VI. až XVIII. knihy - tyto části obsáhlého dějepisného díla se nedochovaly v úplnosti, ale pouze ve větších částech či zlomcích. V šesté až osmnácté knize svého díla zachytil Polybios události, které se odehrály v různých částech antického světa v období mezi lety 216-196 př. Kr.; těžištěm líčení je druhá punská válka, zejména Hannibalovy vojenské akce proti římské říši. Chronologický výklad přerušuje Polybios pojednáním o římské ústavě (kniha VI.), pozornost věnuje rovněž římskému vojenství či metodologii historiografické práce (kniha XII.). Autor ve svých Dějinách promýšlí vzájemné souvislosti mezi historickými ději, hledá příčiny a vyslovuje obecné soudy - tímto přístupem se odlišuje od soudobé praxe a předjímá postupy moderní historiografie....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/16_/168552/big_dejiny-iii-teJ-168552.jpg 52
Nahrávám...

Komentáře (1)

Kniha Dějiny III

martin č.
09.06.2014

Není to jednoduché čtení, narozdíl od prvních dvou dílů (Knihy I-V) se ze zde obsažených knih (VI-XVIII) dochovala jen třetina až polovina. Občas tedy chybí souvislosti, jmen je hodně, přesto je to ale místy velmi zajímavé čtení. Zajímavé je pojednání o římské ústavě, způsobu boje římských legií proti řeckým falangám, obecně boje Římanů s Karthágem i Makedonců prti ostatním Řekům. Z jednotlivých událostí postupně víc vysvítá to, co Polybios stále tolik zdůrazňuje, a to vzájemnou provázanost událostí v celém středomoří. Už za války s Hanibalem Římané operují a uzavírají smlouvy s řeckými spolky, totéž dělají Kartaginci, po Hanibalově porážce pak Římané definitivně zasahují do politiky většiny helénských států. Polybios je asi po právu hodnocen jako nejvýznamnější historik tohoto období.