Český Mythus

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Věděli jste: • Že původ a vznik českého národa není vědecky nijak doložen a stojí toliko na pověstech a bájích? • Že německá kolonisace zvětšila teritorium Čechů a zvýšila jejich kvalitu života? • Proč čeští králové a páni, kteří potřebovali zúrodnit zem a založit nová města, tak neučinili prostřednictvím vlastních lidí, ale pozvali Němce? • Že Moskvan a Polák je východní Balt nebo poloviční Tatar, jižní Slované poloviční Turci, kdežto Češi jsou upředeni z biologických vláken českých a německých? • Že je historicky prokázáno, že čím více bylo v českých zemích Němců, tím více se českému národu dařilo a naopak? • Že 16. století bylo stoletím velkého přátelství Čechů a Němců, protože většina českého národa byla, stejně jako Němci, protiřímsky založena? • Čím to je, že Češi jsou mezi „slovanskými národy“ tím nejpořádnějším a nejčistotnějším? Leckterým dnešním Čechům mohou shora uvedené závěry připadat provokativní. Dost možná se mezi námi najdou i tací, kteří se jich zaleknou a předkládané dílo dr. Emanuela Vajtauera dopředu odmítnou, aniž by se seznámili s vědecky podloženými fakty, o které autor své vývody opírá. Četba tohoto svižného průřezu společnou historií Němců a Čechů posledních tisíc let vyžaduje jistou míru odvahy nepředpojatě se vypořádat s neobvyklými historickými informacemi. Ba co víc: vyvodit z jejich získání odpovídající důsledky. Původní autorův text opatřil editor tohoto nového vydání více než 170 poznámkami pod čarou, které, vycházejíce z nejnovějšího stavu vědeckých poznatků, poskytují k uváděným historickým postavám a méně známým reáliím množství důležitých informací. Poznámkový aparát tak plní funkci jakéhosi samostatného a plnohodnotného průvodce dějem celé knihy, bez kterého by široký horizont Vajtauerových sdělení zůstal dnešnímu čtenáři velmi pravděpodobně skryt....celý text

https://www.databazeknih.cz/images_books/40_/409905/cesky-mythus-68s-409905.jpg 52
Žánr:
Literatura naučná, Historie
Vydáno:, Nakladatelství Pavel Kamas
více informací...
Nahrávám...

Komentáře (1)

Kniha Český Mythus

Ovar
14. května

Kniha velmi zajímavou formou mnohých citací dobových kronik a historiků (např. Josef Pekař) rozbíjí zažitá historická klišé táhnoucí se od Palackého dodnes.
Jeden z mnoha příkladů je mýtus tzv. holubičího národa.
Nikoliv s cílem srazit národní sebevědomí, ale naopak pomoci mu překonat pomyslnou hradbu, která mu brání v dalším rozvoji a vede k jistému komplexu, který se často mění v pohrdání jinými národy a ublíženosti v duchu "proti všem".
V knize se postupně dostaneme od raného středověku až k 19. století.
Navzdory roku vydání původní knihy, korespondují informace, které předkládá, s moderními knihami zaobírajícími se komplexněji dějinami našich zemí.
Dočteme se, kterak probíhalo osídlování Čech a Moravy, jak byli hodnoceni vojáci zemí Koruny české, o příchodu Slovanů na naše území a v neposlední řadě o soužití Němců a Čechů.
Oproti původnímu vydání kniha obsahuje okolo 170 poznámek vydavatele, které doplňují informace převážně o zmíněných historických osobnostech, což hodnotím velmi kladně.
Kniha je vhodná pro všechny, kdo nemají čas nebo chuť číst akademické bichle o stovkách stran.
Na závěr bych ocitoval z předmluvy:
,,I většina mythů byla našimi vědci kamínek po kamínku rozebrána a stržena, jak dokazuji četnými citáty, ale stalo se tak jen v odborných, široké veřejnosti neznámých publikacích."