Český Mythus

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Věděli jste: • Že původ a vznik českého národa není vědecky nijak doložen a stojí toliko na pověstech a bájích? • Že německá kolonisace zvětšila teritorium Čechů a zvýšila jejich kvalitu života? • Proč čeští králové a páni, kteří potřebovali zúrodnit zem a založit nová města, tak neučinili prostřednictvím vlastních lidí, ale pozvali Němce? • Že Moskvan a Polák je východní Balt nebo poloviční Tatar, jižní Slované poloviční Turci, kdežto Češi jsou upředeni z biologických vláken českých a německých? • Že je historicky prokázáno, že čím více bylo v českých zemích Němců, tím více se českému národu dařilo a naopak? • Že 16. století bylo stoletím velkého přátelství Čechů a Němců, protože většina českého národa byla, stejně jako Němci, protiřímsky založena? • Čím to je, že Češi jsou mezi „slovanskými národy“ tím nejpořádnějším a nejčistotnějším? Leckterým dnešním Čechům mohou shora uvedené závěry připadat provokativní. Dost možná se mezi námi najdou i tací, kteří se jich zaleknou a předkládané dílo dr. Emanuela Vajtauera dopředu odmítnou, aniž by se seznámili s vědecky podloženými fakty, o které autor své vývody opírá. Četba tohoto svižného průřezu společnou historií Němců a Čechů posledních tisíc let vyžaduje jistou míru odvahy nepředpojatě se vypořádat s neobvyklými historickými informacemi. Ba co víc: vyvodit z jejich získání odpovídající důsledky. Původní autorův text opatřil editor tohoto nového vydání více než 170 poznámkami pod čarou, které, vycházejíce z nejnovějšího stavu vědeckých poznatků, poskytují k uváděným historickým postavám a méně známým reáliím množství důležitých informací. Poznámkový aparát tak plní funkci jakéhosi samostatného a plnohodnotného průvodce dějem celé knihy, bez kterého by široký horizont Vajtauerových sdělení zůstal dnešnímu čtenáři velmi pravděpodobně skryt....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/40_/409905/cesky-mythus-68s-409905.jpg 4.28
Žánr
Literatura naučná, Historie
Vydáno, Nakladatelství Pavel Kamas
více informací...
Nahrávám...

Komentáře (4)

Kniha Český Mythus

Přidat komentář
Richard Hrob
05. srpna

Na tuto knihu jsem narazil celkem náhodou. Za sebe, jako milovníka historie, která však nikdy není černobílá, mohu říct, že mne donutila se na dějiny našeho národa a naší vlasti kouknout trošku jinak. Trošku jsem čekal tu typickou, dobovou propagandu, ale opak je pravdou. Velmi dobře propracované, historickými událostmi podpořené a citované, jinačí pojetí našich dějin a vývoje Čechů, jako takových. Za mne 5*

trautenberk
03. dubna

Kniha jako jedna z mála dokáže plně pochopit a ocenit říšskou myšlenku a její vliv na evropské národy v dějinách, všímá si zázračnosti onoho "Translatio Imperii", kdy došlo u Germánů k přijetí ideje univerzální říše a podrobení se civilizaci, kultuře a náboženství jejich původních nepřátel a učitelů v jednom, Římanů. Náš kmen byl na pozadí dejinných událostí světového významu dohnán na území současných Čech vlnami stěhování národů a ocitli jsme se tak jako nejzápadněji položený slovanský kmen, který do sebe vstřebal elementy předchozího keltsko-germánského osídlení, a jako jeden z mála slovanských kmenů (i přes mnohá zakopnutí na cestě) rozpoznal svou úlohu a místo ve společných dějinách a existenci Evropské civilizace.


Lesní_chodec
30.08.2019

Když jsem knihu dostal prvně do ruky, čekal jsem jen a pouze protektorátní "propagandu". Jakým milým překvapením byla vědeckost knihy, která se v historickém výkladu opírá především o starší studie legendárního profesora Pekaře. Po Rádlově Válce Čechů s Němci další výborná kníha, která doslova trhá Palackého vybájený výklad české historie. Škoda, že český vzdělávací systém tohle po tolika letech nebyl ještě schopen reflektovat...

Ovar
14.05.2019

Kniha velmi zajímavou formou mnohých citací dobových kronik a historiků (např. Josef Pekař) rozbíjí zažitá historická klišé táhnoucí se od Palackého dodnes.
Jeden z mnoha příkladů je mýtus tzv. holubičího národa.
Nikoliv s cílem srazit národní sebevědomí, ale naopak pomoci mu překonat pomyslnou hradbu, která mu brání v dalším rozvoji a vede k jistému komplexu, který se často mění v pohrdání jinými národy a ublíženosti v duchu "proti všem".
V knize se postupně dostaneme od raného středověku až k 19. století.
Navzdory roku vydání původní knihy, korespondují informace, které předkládá, s moderními knihami zaobírajícími se komplexněji dějinami našich zemí.
Dočteme se, kterak probíhalo osídlování Čech a Moravy, jak byli hodnoceni vojáci zemí Koruny české, o příchodu Slovanů na naše území a v neposlední řadě o soužití Němců a Čechů.
Oproti původnímu vydání kniha obsahuje okolo 170 poznámek vydavatele, které doplňují informace převážně o zmíněných historických osobnostech, což hodnotím velmi kladně.
Kniha je vhodná pro všechny, kdo nemají čas nebo chuť číst akademické bichle o stovkách stran.
Na závěr bych ocitoval z předmluvy:
,,I většina mythů byla našimi vědci kamínek po kamínku rozebrána a stržena, jak dokazuji četnými citáty, ale stalo se tak jen v odborných, široké veřejnosti neznámých publikacích."

Doporučujeme

Totální rauš – Drogy ve třetí říši
Totální rauš – Drogy ve třetí říši
Vladař
Vladař
Krvavé země: Evropa mezi Hitlerem a Stalinem
Krvavé země: Evropa mezi Hitlerem a Stalinem
Hanin kufřík
Hanin kufřík