České názvy živočichů VI. Pavoukovci (Arachnida). II.

kniha od:

nehodnoceno
České názvy živočichů VI. Pavoukovci (Arachnida). II. https://www.databazeknih.cz/img/books/13_/137680/ceske-nazvy-zivocichu-vi-pavoukovci-arachnida-ii-137680.jpg 0 0

Roztoči (Acari). V tomto dílu Českých názvů živočichů, který je věnován roztočům (Acari), je zpracováno šest řádů roztočů: sekáčovci (Opilioacarida), celoštítníkovci (Holothyrida), klíšťata (Ixodida), čmelíkovci (Mesostigmata), sametkovci (Actinedida), zákožkovci (Astigmata) a pancířníci (Oribatida). Je použit zjednodušený systém roztočů, vhodný pro účely této práce, bez dalšího komplikovaného dělení na podřády, nadčeledi, podčeledi, triby a pod. V současné době je známo přibližně 50 000 druhů roztočů, řazených do 546 čeledí. V našem seznamu uvádíme celkem 57 čeledí a 7784 druhů, což představuje pouze zlomek (zhruba 16 procent) druhového bohatství této nesmírně bohaté a taxonomicky velmi složité skupiny. Při výběru taxonů byl posuzován především jejich výskyt a rozšíření, byly preferovány druhy žijící u nás, popř. ve střední Evropě a především druhy ekonomicky nebo zdravotnicky významné. Exotické druhy byly vybírány podle hojnosti výskytu, frekvence v populárně naučné literatuře a médiích. Do seznamu byly dále zařazeny druhy zajímavé etologicky, významné ekologicky nebo zoogeograficky.... celý text

Komentáře (0)

Komentáře 0 Recenze 0

Štítky knihy

pavoukovci

Autorovy další knížky

Antonín Kůrka
česká, 1946
2015  99%Pavouci České republiky
1998  98%Naši pavouci
1984  89%Jedovatí živočichové
2005  0%České názvy živočichů VI. Pavoukovci (Arachnida). II.
2011  0%Roztoky očima staletí