Češi proti Hitlerovi

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Hrdinové a hrdinky protihitlerovského odboje v rozhovoru s předním odborníkem na vojenské dějiny Galerie osudů českých mužů a žen, kteří se dokázali postavit nacistickému režimu, je více než rozlehlá. Vstupte do ní prostřednictvím rozhovoru s předním odborníkem na vojenské dějiny Eduardem Stehlíkem – portréty jednotlivých hrdinů a hrdinek jsou založeny na svědectvích a fotografiích sesbíraných v průběhu mnoha desítek let. Rozhovor, jejž vedl novinář a dokumentarista Martin Brabec, je zároveň sondou do rozmanité a často napínavé práce historika. Rozhovor, který s historikem a předním odborníkem na vojenské dějiny Eduardem Stehlíkem vedl novinář a dokumentarista Martin Brabec, se točí okolo nespočetných osudů českých mužů a žen, kteří se dokázali postavit nacistickému režimu. Eduard Stehlík se desítky let věnoval zachycování jejich svědectví a je proto osobou z nejpovolanějších k tomu představit tyto hrdiny a hrdinky. Rozhovor je zároveň sondou do práce historika, ukazuje její krásu a mnohotvárnost. Knihu doprovázejí portrétní medailonky vybraných postav....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/46_/467857/big_cesi-proti-hitlerovi-i7e-467857.jpg 4.621
Nahrávám...

Komentáře (4)

Kniha Češi proti Hitlerovi

Kakho-Oto
05. října

(+ SPOILER) V rozhovoru padla spousta zajímavých informací, např. o vzrůstajícím německém nebezpečí ve třicátých letech, československých reakcích na toto nebezpečí, o výstavbě opevnění, nezájmu západních velmocí o ČSR, Mnichovu, březnu 1939, demonstracích na podzim 1939, čs. vojácích v zahraničí, atentátu na Heydricha, perzekucích za obou velkých stanných práv, partyzánech, povstání v květnu 1945.
Osobně se o čs. protinacistický odboj rovněž velmi zajímám a na toto téma často publikuji. V publikaci mi chybělo více informací o partyzánech, vůbec nejsou zmíněny skupiny organizované výsadkem Jermak (rozhodně významnější než partyzánské skupiny organizované výsadkem Mistr Jan Hus). V knize také nepadne ani slovo o první odbojové skupině partyzánského charakteru (Zelený kádr, střední Morava v roce 1942) či o první "skutečné" partyzánské skupině (tj. s výraznou diverzní činností), kterou byla Bílá lvice/Jan Žižka Moravskoslezský na severní Moravě od září 1943 do srpna 1944. Rovněž mohla být zmíněna letovická diverze z 20. 9. 1941 (čin odbojové skupiny Za Svobodu), jež o týden předcházela příchodu Heydricha do Prahy. Případně také zapálení kartotéky úřadu práce v Moravské Ostravě dne 18. 5. 1943 (čin odbojové skupiny Karla Břenka). Mrzí mě, že Stehlík více nerozvinul údajné plány na operaci Ratweek v protektorátu (cílená likvidace kolaborantů a udavačů, akce realizována SOE ve Francii a Beneluxu).
Eduard Stehlík je bezesporu velkým odborníkem na dané téma, laická veřejnost ho většinou řadí po bok Vojtěcha Šusteka, Jaroslava Čvančary, případně Jiřího Padevěta. Fundovaných a seriózních badatelů v oblasti II. čs. odboje však existuje mnohem více, např. Petr Koura, Stanislav Kokoška, Vladimír Černý, Jan Břečka, Jiří Skoupý, Petr Kopečný, Pavel Kopeček, Josef Velfl, Jiří Rajlich, Jiří Plachý, Jindřich Marek, Petr Jirák, Pavel Kreisinger, Marie Hrošová, Miroslava Poláková...

MilanCFC
02. září

Nejen, že se pan Stehlík úžasně poslouchá, on se také úžasně čte. Jedna věc je mít obrovskou zásobu vědomostí, ale věc další je, tyto vědomosti vhodným způsobem předat dál. A v tom pan Stehlík exceluje a za to si zaslouží obrovské uznání a poděkování. I v této knize jsem narazil na některá mnou zatím neznámá jména, osobnosti a skutečné hrdiny. Jak sám plukovník zcela trefně poznamenal - je naprosto hrozné, že za naši vlast padali hrdinové, o kterých někdy vůbec nic nevíme a stěží známe jejich jména. O to záslužnější je autorova činnost a snaha.
Mimo jiné se mi v knize vždy líbily konkrétní citáty historických osobností, které pan Stehlík vybral vždy dokonale, ať už šlo o zástupce naší nebo jedné ze zahraničních vlád.
Mimořádný byl pak také samotný závěr, kde se plukovník zaměřil na současnou dobu a kde jsem souhlasil s každým jeho slovem. Doslova.

"Máme se jak ta prasátka v žitě. A přitom si toho nevážíme. Řešíme hlouposti, jsme rozhořčeni, když v restauraci právě teď nemají naše oblíbené jídlo nebo že zrovna nemůžeme vyrazit na dovolenou tam, kam bychom si přáli. Přitom to není tak dlouho, co naši předkové řešili, jak vůbec nakrmit své děti a jak přežít hrůzy často se opakujících válek."
"Lidé bohužel velmi rychle zapomínají. Proto o historii tolik vyprávím. Nechci, aby se opakovala."

Moc děkuji. A moc doporučuji si tuto knihu přečíst.


Alenka_pokorna
05. června

Pan Stehlík je nesmírně inteligentní a sympatický člověk, který dokáže poutavě vyprávět a zajímavě podat snad cokoliv. Díky němu se cítím hrdá na svou zemi a lidi, kteří za ni bojovali. Je neskutečně záslužné, jak nám připomíná významné okamžiky našich dějin a především hrdiny, na které se zapomnělo. Kniha mě pohltila a neskutečně obohatila, co se týká události i osobností. Popisuje situaci našeho národa na mezinárodním poli i stav československé armády před začátkem války, mobilizaci, odbojovou činnost v průběhu i na konci války, zároveň se ale zaměřuje na konkrétní osoby a jejich příběhy. Bála jsem se formy knihy, protože je vedená jako rozhovor. Nakonec mi to ale vůbec nevadilo, naopak. Hodnotím maximálním počtem hvězd.

het2
28. května

Nebudu se tajit tím, že mám Eduarda Stehlíka prostě rád. Obdivuji rozsah jeho vědomostí, jeho badatelskou činnost a schopnost být poutavým vypravěčem, který Vás dokáže pro svá témata nadchnout během pár okamžiků. A v neposlední řadě si ho pro jeho názory a postoje nesmírně vážím i jako člověka. Není tedy divu, že jeho nová knížka přeskočila pomyslnou frontu knih čekajících na přečtení rovnou na začátek.
Ale protože tohle je knížka rozhovorů, není to knížka jen Eduarda Stehlíka, ale stejným dílem i Martina Brabce, který je díky svým rovněž enormním znalostem historie a historckých souvislostí Stehlíkovi rovnoceným partnerem a rozhovory vede s lehkostí a dokáže je často stočit zajímavým směrem. Samotné rozhovory jsou pak zaměřené na určitá témata historie československého odboje proti Hitlerovi s drobnými odbočkami ke vzniku Československa, legiím a období první světové války. Seznámí Vás s politickou situací a mezinárodními vztahy před druhou světovou válkou, situací v Československu, výstavbou opevnění, budováním jednotek SOS a přípravou armády na střet s nacistickým Německem, Mnichovskou konferencí, mobilizací a věnují se i otázce případné obrany republiky. Dále pak pokračují okupací a domácím i zahraničním odbojem. Poslední jsou pak věnovány například Slovenskému národnímu povstání, Pražskému povstání, vypořádání se s nacistickými zločinci atd. Autoři přinášejí celou řadu nových poznatků (např. i o akci Anthropoid) či méně známých faktů. Pro mne byla třeba nesmírně zajímavá čast věnovaná Bohuslavu Ečerovi, "československému lovci nacistů" a zakladateli mezinárodního trestního práva, z jehož myšlenek se vychází dodnes.
Určitým bonusem je pak rozhovor poslední, který je věnován Eduardu Stehlíkovi samému, jeho profesní dráze a částečně též zamyšlení nad naší současností. Opět zajímavé čtení.
Každý z rozhovorů je doplněn bohatou obrazovou přílohou. Fotografie pocházejí z osobních archivů Eduarda Stehlíka a dalších našich vojenských historiků. Některé z nich lze označit za ikonické, ale jiné zde s největší pravděpodobností uvidíte poprvé.
Celou knížkou se od úvodu až po poslední stránky jako červená niť prolíná myšlenka, že Česká republika (potažmo Československo) má minulost a osobnosti, na které bychom měli být právem hrdí, že zdaleka nejsme národem švejků (v tom lepším případě) či zbabělců, zrádců a kolaborantů (v tom horším). Že tohle vše je jen lživá představa, kterou se v nás snažil minulý režim vyvolat a kterou se nás snažil indoktrinovat, aby v nás potlačil jakýkoliv odpor, hrdost na to kým jsme, kým byli naši předci a aby nás mohl lépe ovládat. Takový obraz nás samých bohužel ve velké části naší společnosti převládá dodnes. Zároveň to ale není idealizované čtení a autoři se nevyhýbají ani některým temnějším okamžikům např. z konce války.
Tohle je knížka, která si zaslouží být čtena. Dlužíme to osobnostem i bezejmeným hrdinům, o kterých pojednává, dlužíme to naší vlasti a dlužíme to i sami sobě...