Čas oligarchů, jejich sluhů a nepřátel

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Do rukou čtenáře předáváme novou knihu Nadačního fondu proti korupci. Výběr tématu letošního dílu Edice prázdninového čtení trval dost dlouhý čas. Tím, co rozhodlo pro zvolené téma oligarchie, byly vzpomínky všech z NFPK na projevy Andreje Babiše, v nichž opakovaně citoval z předchozí publikace, knihy o Miroslavu Kalouskovi. Bylo rozhodnuto, že by bylo dobré, kdyby do diskuse mezi oběma zlojedy zasáhl materiál, který by diskusi vyvažoval, aby snad pravidelný čtenář našeho prázdninového čtení neměl pocit, že Fond straní jednomu z nich. V této publikaci se NFPK snaží na historickém vývoji a dalších souvislostech popsat nástup vlády oligarchů, znaky tohoto, od demokracie silně vychýleného systému vládnutí, jeho silné stránky, ale i návod k jeho poražení. Snaží se čtenáře upozornit na to, že Andrej Babiš není jediným, kdo má silné slovo na současné dění, a že jeho pád, k němuž dříve nebo později dojde, nemusí být koncem vlády oligarchů. Může být jen očekávaným přeskupením sil mezi lidmi, kteří si moc v této zemi přisvojují. Vždyť vláda vybrané skupiny bohatých jedinců, movitých rodin nebo jinak definovaných partiček mocných není ve východní části Evropy v současnosti ničím ojedinělým. Stín ruského systému vládnutí, kde skupina prokremelských oligarchů ovládá prakticky vše, nad naší malou zemí visí. A nevrátíme-li se k původním revolučním a postrevolučním idejím, jejichž nositelem byl zesnulý prezident Václav Havel, můžeme upadnout do beznaděje rozdělené moci, kde budeme hlasovat pro jeden z politických subjektů ve „vlastnictví“ různých oligarchů. Výsledek „svobodných“ voleb pak bude znamenat toliko úvodní rozdání karet mezi lidmi, majícími vložené prostředky do politických subjektů a médií, jež veřejným děním manipulují....celý text

https://www.databazeknih.cz/images_books/41_/414459/cas-oligarchu-jejich-sluhu-a-neprat-Dvg-414459.jpg 4.52
Žánr:
Literatura česká, Literatura naučná, Politologie, mezinárodní vztahy
Vydáno:, Tribun EU, Nadační fond proti korupci
více informací...
Nahrávám...

Komentáře (1)

Kniha Čas oligarchů, jejich sluhů a nepřátel

ecila13
04. srpna

Knížka je poutavou směsicí faktů, komentářů a osobních zkušeností autora s oligarchy. Pár střípků pro představu uvádím níže.

Existuje zásadní rozdíl mezi akvizicemi českých společností ze strany investora ze západu a z východu. Západoevropský manažer obvykle důkladně zanalyzuje fungování pořízené společnosti, problémy společnosti diskutuje s dosavadním managementem a snaží se pochopit příčinu problémů a důvod jeho dosavadního neúspěšného řešení a roli stávajícího managementu. Teprve poté přistoupí k promyšleným změnám personálního složení managementu. Často dochází i k tomu, že dosavadní vedení akvidované společnosti shledá jako kompetentní a ponechá ho. Naproti tomu východní cesta ve většině případů znamená rychlou změnu managementu a jeho nahrazení vlastními lidmi.
Andrej Babiš se zásadně řídí modelem východní akvizice, a to jak v podnikání, tak ve státní správě.

Kromě čistek na místech náměstků jednotlivých ministerstev či ozbrojených sborů a zpravodajství s přímým vlivem na bezpečný pohyb informací i trestní řízení v citlivých kauzách byla představiteli obou Babišových vlád vyměněna velká část vedení všech institucí a státních podniků a státem ovládaných firem. Jedná se o úřady a společnosti, které jsou přímým zadavatelem zakázek pro společnosti holdingu Agrofert.

Střet zájmů je stav, kde určitá osoba zastává dvě navzájem neslučitelné funkce, respektive vystupuje ve dvou rolích, kde každá z těchto rolí má směřovat k protichůdnému cíli.

Kromě domnělého vyřešení střetu zájmů bude mít toto opatření (převedení majetku do svěřenských fondů) rovněž zajímavý důsledek v hypotetickém případě, že by byl Babiš odsouzen a byl mu uložen trest propadnutí majetku. V takovém případě by bylo obtížné majetek zaparkovaný ve svěřenských fondech postihnout tímto výkonem rozhodnutí.

Pokud evropské orgány dojdou k názoru, že společnosti z Agrofertu čerpaly dotace neoprávněně a někdo uváděl příslušné úřady v omyl o tom, že z nich netyje osoba v zakázaném postavení, budou mít příslušní manažeři Agrofertu dost velký trestní problém. Obdobný problém mohou mít i příslušní úředníci, kteří neoprávněnou dotaci vypláceli. V  neposlední řadě může mít dost zásadní problém i Česká republika. Do vyřešení dané záležitosti jí mohou být uloženy dost citelné sankce, například v podobě dočasného zastavení čerpání evropských peněz.

Evropská komise v auditu pochopitelně neřešila nic jiného než evropské dotace, ale novela zákona o střetu zájmů, v důsledku níž Babiš, podle evropských úředníků, je ve střetu zájmů, řeší i další zakázaná jednání, například účast na veřejných zakázkách.

(o zdanění hazardu) Navrhovali jsme pro kurzové a číselné, živé hry a technické sazby 25, 30 a 35 %. Babiš po konzultaci se svým finančním expertem ze své společnosti Hartenberg Janovem přišel se sazbami 30, 35 a 40 %. Doprovodil to slovy: „Nechť sa Komárek s Dospivou poserou!“ Když jsme argumentovali tím, že půjde s těmito sazbami hazard do ilegality, podotkl: „Treba sa ještě zmení, budú žmúlať čepice.“ (doprošovat se)

Další zemí, kde se snaží Dr. Max usadit, je Itálie. To by ovšem
nebyla Penta a Dospiva s  Haščákem, kdyby se nepokusili vstoupit na čínský trh. Tamní trh s léčivy s obratem 140 miliard dolarů je mimořádným lákadlem. K předběhnutí společností ze západních zemí a USA však potřebují prezidenta, který pravidelně s čínskými komunisty posedí, nekritizuje stav lidských práv v Číně, ústavní činitele, kteří v reakci na návštěvu dalajlámy utvrdí čínské komunisty o nedělitelnosti Číny, i policii, která při návštěvě komunistického prezidenta sundá z dosahu jeho zorného pole tibetské vlajky.

Vypsání zakázky na sanaci kontaminovaných míst v areálu Aera a jeho okolí nebylo jednoduché od samého počátku. Andrej Babiš samotné zahrnutí do plánu na další období odmítl schválit s tím, že „prečo chcete platit neco kokotovi Dospivovi, ten má peněz dost“.

Od sametové revoluce se česká politická kultura vyznačuje mimořádně nízko posazenou laťkou v tom, za jaké prohřešky by se mělo z veřejné funkce odstupovat, a mám obavu, že je existujícím trendem neustálé snižování této laťky.

Podobný paradox nastal, když ke mně na ministerstvo na jednání, o něž sám požádal, měl přijít senátor Ivo Valenta. Varoval jsem celníky, kteří mají bezpečnost v budově na starosti, že ten pán je odsouzený lump a že za něj nijak neručím. Ptali se mě, proč ho sem teda tahám, a dlouho jim to pak v hlavách šrotovalo, když jsem jim vysvětlil, že kromě toho, že je to kriminálník, je taky senátor.

Za současné vlády jsme v  kultuře odcházení skrze premiéra
Andreje Babiše našli nové dno.

Zvláštní kulturní novinkou je neustálé posouvání akceptovatelnosti osoby ve veřejné funkci. Byly doby, kdy sociální demokraté prohlašovali, že by ve vládě nemohli sedět s obviněným.

Nicméně v současné době, kdy policie podala návrh na podání obžaloby na premiéra protikorupční vlády, socani posouvají svou podmínku přítomnosti ve vládě na moment, kdy bude Babiš odsouzený. Kdyby k odsouzení došlo, bude zajímavé sledovat citaci z trestního řádu, podle něhož je obviněný, respektive obžalovaný, odsouzeným až na základě pravomocného rozsudku.

Jednou si mě po zveřejnění nějakého článku o změnách v majetku státu zavolal Babiš a ječel na mě, že takové zprávy budu dávat dál prostřednictvím mluvčí ANO Lucie Kubovičové. Ta mi pak dávala tipy na novináře, kteří „píší pro nás“.

Prezident Zeman se rozhodl nejmenovat profesorem konkrétně docenty Ivana Ošťádala a Jiřího Fajta. Své protiprávní počínání odůvodnil částečně vymyšlenými a částečně překroucenými skutečnostmi ze života obou vědců. Směšné je, že v případě Ošťádala Zemanovi vadila údajná spolupráce s komunistickou
státní bezpečností, přičemž prokázaná spolupráce v případě jmenování Andreje Babiše předsedou vlády kupodivu nevadila.

Štítky

korupce česká společnost česká politika Andrej Babiš

Autor knihy

Ondřej Závodský
česká, 1979

Kniha Čas oligarchů, jejich sluhů a nepřátel je:

v Právě čtených2x
v Přečtených3x
v Čtenářské výzvě1x
v Knihotéce2x
v Chystám se číst22x
v Chci si koupit8x