Biodromální vývoj jedinců s poruchami autistického spektra v kontextu podpory a vzdělávání

od:

nehodnoceno
Biodromální vývoj jedinců s poruchami autistického spektra v kontextu podpory a vzdělávání

KoupitKoupit eknihu

Hlavním tématem předkládané publikace je biodromální vývoj jedinců s poruchami autistického spektra (PAS) v kontextu podpory a vzdělávání. Výzkumným šetřením jsou analyzovány sociopreferenční vrstevnické vztahy žáků s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem a situace o informovanosti v problematice poruch autistického spektra mezi pedagogickými pracovníky z mateřských, základních a středních škol v České republice. Monografie je členěna na dvě části. První teoretická část knihy seznamuje čtenáře s teoretickými východisky. Jsou zde shrnuty poznatky týkající se autistických poruch. Druhá část publikace empirického charakteru je rozdělena do dvou kapitol. První výzkumné šetření mělo charakter smíšeného výzkumu, v němž byl dominantní kvantitativní výzkum doplněn výzkumem kvalitativním. Významná část studie byla založena na sociometrickém šetření v 10 třídách, kde byl integrován žák s Aspergerovým syndromem či jinou pervazivní vývojovou poruchou. Druhý výzkum byl postaven na statistické proceduře, v jehož rámci byla využita kvantitativní metoda, přičemž stěžejní technikou sběru dat byl anonymní dotazník vlastní konstrukce autorky. Hlavním cílem výzkumného šetření byla deskripce stavu informovanosti v problematice poruch autistického spektra mezi pedagogickými pracovníky. Analytickou jednotkou byli pedagogičtí pracovníci z běžných i speciálních škol a rodiče dětí s PAS. Závěrečná podkapitola navrhuje také doporučení pro speciálně pedagogickou teorii a praxi....celý text

https://www.databazeknih.cz/images_books/23_/231771/biodromalni-vyvoj-jedincu-s-porucha-231771.png

Žánr:
Literatura naučná, Učebnice a slovníky
Vydáno:, Masarykova univerzita
více informací...
Nahrávám...

Komentáře (0)

Štítky

autismus speciální pedagogika

Autor knihy

Jana Nováková

Jana Nováková
česká