Biochemie

kniha od:

Nahrávám...

Komentáře (1)

Kniha Biochemie

Jordanka9
26. dubna

Skripta Biochemie jsou určena pro obory středních a vyšších zdravotnických škol ( nutriční asistent a nutriční terapeut, zdravotní asistent, zdravotní laborant- pozn. od roku vydání 2005 se názvy oborů několikrát měnily). Rozdílným hodinovým dotacím uvedených oborů odpovídá trojí typ písma.
Úvodem k definici biochemie, jak uvádí autor: "Jeden z nejmladších vědních oborů, který stojí na rozhraní mezi biologií a chemií. Zahrnuje všechny oblasti biologie, které je možno zkoumat pomocí chemických nebo fyzikálně chemických metod".
Učební text má 13 kapitol, z nichž prvni obnáší nezbytné repetitorium obecné a organické chemie . Dále v logickém sledu jsou řazeny další kapitoly o jednotlivých látkách lidského organismu (nejen) -aminokyseliny a proteiny, sacharidy, lipidy, nukleové kyseliny, barviva, enzymy, vitaminy, hormony, jejich biosyntéze a metabolismu. I laik zvládne vstřebat kapitoly 8. Výživa a metabolismus, 11. Metabolismus minerálních látek ( patří sem i voda a vodní hospodářství), 13. Biochemická funkce buňky.
Přínosná je řada přehledných tabulek, metabolických schémat, srozumitelně komentovaných chemických vzorců , nákresů.
Spoustu získaných informací může i zvídavý laik aplikovat v praktickém životě - např. mechanismus otravy oxidem uhelnatým či kyanidy ( tab. 9.2 na str. 130 Deriváty hemoglobinu).
Snad jsem zbavila alespoň 1 čtenáře chemofóbie ....