Bible: Překlad 21. století

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Bible je nejrozšířenější a nejčtenější knihou v dějinách lidstva. Ať už jde o filosofii, literaturu, výtvarné umění, právo, etiku či politiku, naše civilizace dosud zjevně či skrytě čerpá z biblického poselství. Znát postavy, příběhy a výroky této Knihy knih patří k základům vzdělanosti každého člověka. Překlad 21. století přináší nadčasové poselství Bible v současné, čtivé češtině. Usiluje o maximální věrnost původním hebrejským, aramejským a řeckým textům, zároveň však chce oslovit dnešní čtenáře – ty, kteří jsou zvyklí čerpat z této knihy inspiraci pro každý den, i ty, kteří ji otevírají poprvé....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/42_/42665/bible-preklad-stoleti-42665.jpg 4.1887
Nahrávám...

Komentáře (175)

Kniha Bible: Překlad 21. století

tomas1291
14. ledna

Tohle vypadá jako suverénně nejkomentovanější kniha na tomto serveru. Tak jo. Bible mi pravděpodobně zachránila komplikovaný vztah s otcem (Malachiáš), za což jsem jí vděčný, jinak bych tady asi už nebyl, a cca 10 let pro mě byla směrodatným kompasem. (Teď je to Pokrm bohů Terence Mckenny.) Pořád si myslím, že je to Hospodinovo slovo, ale lidi všechno pokazí...

tomas2002
05.12.2021

V rámci studia náboženství, jsem se s chutí ponořil do čtení nejen Bible, ale i Koránu, Satanské bible (zkrátka, z každého koutku vše).
Jakožto mladý člověk utvářející si pohled na svět bych rád znal obě strany, než si sám udělám pohled.

Nutno říct, že Bible obsahuje pasáže u kterých bych si nudou vpravil kulku do hlavy, ale i pasáže, z kterých mi jde mráz po zádech a které v mnohém nemají na nejlepší současná fantaskní díla. Například Zjevení Janovo. Nemyslím to hanlivě, Bibli považuji za opravdu cennou literární a nadneseně historickou památku. Určitě bych nedoporučil, jako nějaký návod k morálce (Bible je plná násilí, zastrašování, strachu, vyhlazování, vražd...), ale jako zajímavost to určitě nemusí být špatné. Především zajímavosti z oblastí rozšiřování a zakládáních evropských kultur a podobně.

Doporučuji také Bibli číst spolu s Židovskou válku Flavia Josefa a apokryfními evangelii. Je pár míst, kde se vzájemně doplňují, jindy si zas odporují... jak kdo chce. :)


Víla
04.11.2021

Vždycky se najdou lidé, kterým nepřipadá zvláštní, že dva tisíce let před mikroskopem někdo objevil hygienické zásady, zakázal příbuzenské křížení bez znalosti genetiky nebo vynalezl vysoce funkční univerzální přísloví (třeba Po ovoci poznáš strom). Až ve 20. století se přišlo na to, že maso a mléko zkonzumované zároveň odbourává vápník (košer zásady ze Starého Zákona).
Někomu nic neříká slovo "podobenství". Humorné jsou příklady z historie, kdy se lidé hádali, či přímo vraždili (5. přikázání "Nezabiješ") zda přijímat či nepřijímat "tělo Páně" (myslím, že Ježíš mluvil v podobenstvích).
Příběh o Adamovi a Evě je podobenství (co připomíná strom, co had? Co se stalo, když se strom a had octli u sebe? Eva neodolala). Starý Zákon je psán velmi decentně, jen IQ lidí se od Starověku zas tak moc nezvýšilo, jak lze pozorovat. Docela by mě zajímalo, co má u toho příběhu co dělat dovětek k hadovi, že se bude plazit v bídě po zemi. Holt opisovači...

AlexStark
16.10.2021

Antihrdinové novými hrdiny. Tohle není Marvel. S tímhle se můžete ztotožnit.

Oblíbené lekce:
Nejezte ze stromu poznání dobra a zla - nesuďte na dobré a zlé, nebo budete vyhnáni z Ráje.
Přijměte svůj kříž - přijměte svůj život, jakobyste si ho vybrali a opakujte lekci č.1, zapřete sám sebe a následujte mě.

Kniha, která je skutečně alfa a omega, obsahuje totiž vše. Kdo vidí, viď, kdo slyší, slyš.

"Ale věda řekla, že svět za sedm dní stvořen být nemo..".

:-)

Nyangumi
02.10.2021

Nejsem věřící, takže hodnotím jako každou jinou knihu. Starý zákon mě moc neoslovil, nový jsem přečetla celý. Líbily se mi úvahy a určitá životní moudrost, která se v knize nalézá. Doporučuji nový překlad Bible21 čte se snadno a najdete ji ke stažení i v audioverzi.

ArkAngel
24.09.2021

Není snad více žánrově heterogenní knihy, než je Bible. V ní najdete mýty, biografické texty a jak s nadsázkou říkám pasážím popisujícím výrobu svícnu nebo domů - manuály z Ikei. Číst Bibli není snadné a záleží jen na vás, jak velkou váhu budete přisuzovat jednotlivým pasážím. Pro někoho je Bible snůška lží a nesmyslů, pro jiného zase pravda pravdoucí. Za sebe mohu říct, že obsahuje něco od obojího. Jsou tu mnohá pravidla podporující zabíjení ostatních a další podobné věci, ale také moudra, která ve větší míře přináší buď Kniha Přísloví nebo jednotlivá podobenství, jichž Ježíš užívá. Jeho příběh je však velmi zkreslen, aby mohl být vykreslen jako božská bytost, což je velmi zcestné. Jako hledající mystik jsem chtěl alespoň jednou Bibli přečíst celou, abych pochopil křesťanský úhel pohledu na věc a ten se mi vůbec nelíbí.

Bloney
11.09.2021

Bible. Kniha naplněná násilím, láskou, strachem, extází, smrtí, životem, brutalitou, milosrdenstvím, odsouzením, moudrostí, střízlivostí, opojením, hloupostí, krásou, filosofií, mystériem, profánností, náboženskou vlažností i fanatismem, pravdou i lží... Zkrátka je to kniha života. Krátkozraké jsou výtky některých, kteří Bibli odsuzují jako knihu plnou násilí a nemorálnosti. Zapomněli asi na to, že to člověk je tvor násilí a nemorálnosti a že život je plný utrpení, které i my sami rádi plnými hrstmi rozdáváme. Také zapomněli na to, že člověk biblický není jen člověkem hlavy řezajícím, je také člověkem lásky a horoucí oddanosti pravdě a spravedlnosti.
Biblický Bůh je také mnohem větší záležitostí, než se může zdát. Je to Otec, Syn, Duch, ale také je V oblaku Skrytý, naprosto Zjevný, naštvané žárlivé dítě, YHWH, Jsoucí, nejsoucí, panteistický, soudce, odpouštějící, Pravda, národní Izraelská modla, krutovládce, zákonodárce, miláček, ženich, tyran... Bible prostě a jednoduše nezavírá oči před hrůzností existence, před děsivostí světa a člověka, ale zároveň káže neoblomnou naději, která je schopná přežít holocaust, káže poetiku světa a krásu lidského života a člověka. Je to kniha života takového, jaký je. Náročná kniha, ale kniha, jejíž jediné písmeno, slovo či věta jsou schopné uzdravit národy.

P.S. Měl jsem tu čest být vyučován základy biblické řečtiny a číst z řeckého originálu Nového zákona. Nejsem nějaký expert, ale i já se svými omezenými znalostmi poznám, jak tristní je novozákonní Český Ekumenický překlad (1972). Čte se to dobře, ale úroveň věrnosti originálu mě děsí (což je prý v kontrastu s velmi dobrým starozákonním překladem). Někde, ale ne všude, alespoň uvedou správný překlad v poznámkách pod textem, ale nemělo by to být správně již v samotném textu?

Morbidus
04.09.2021

Jako u každého filozofického či naučného spisu nehodnotím počtem hvězd; komu by chyběly, nechť si přimyslí 3 kusy.
Nejde o lehké čtení; nestačí jen rozumět smyslu slov (číst), ale také text chápat. Problémem pak může být zub času, díky kterému je čtenáři děj i historické pozadí hůře srozumitelné - což ale vzhledem k úctyhodnému stáří spisů nevidím jako nutný zápor. Naopak je to zajímavá sonda do životů a myšlení lidí ve vzdálených dobách. A krásně se zde ukazuje, že lidské postoje jsou i po staletích stále stejné...
Na druhou stranu jsou přístupy k některým ožehavým tématům dávno přežité. Jinde zase mnohé uvedené věci nadpřirozeného charakteru jasně vidím jako metafory či logicky vysvětlitelné záležitosti. Ve výsledku zde tedy z mého pohledu nějaká berlička v podobě Boha není třeba; ano, kdysi tento myšlenkový abstrakt měl své opodstatnění, dnes mi však už takto podaný smysl příliš nedává.
Nevidím tuto knihu nutně jako náboženský spis; pojednává hlavně o myšlenkách a postojích lidí své doby. Starý zákon kombinuje historii s určitým kodexem „normalizujících“ pravidel (čímž poněkud nešťastně rozdělí lidi na „dobré“ a „špatné“). Nový zákon pak tato ustanovení upravuje či vyvrací. Zde se nemohu zbavit dojmu, že apoštolové svého mesiáše plně nepochopili a na jeho poselství tak adekvátně navázali až někteří pozdější filozofové.
Konec rouhání. Knihu bych doporučil tomu, kdo si ji chce přečíst.

1 ...