Bájesloví slovanské

kniha od:

Bájesloví slovanské https://www.databazeknih.cz/img/books/42_/426525/bmid_bajeslovi-slovanske-K54-426525.jpg 4.2 33

Nové vydání významné práce českého slavisty Jana Hanuše Máchala vás opět vtáhne do slovanského folkloru. Seznamte se blíže s démony žijícími v našich lesích a poznejte Bohy, které měli v úctě naši praotcové. Velká část knihy se rovněž zabývá lidovými tradicemi a svátky.

Komentáře (7)

Komentáře 7 Recenze 0

asakz
asakz
16.01.2022 3 z 5

Kniha má dvě části - první, rozsáhlejší, se zabývá duchy a bájnými bytostmi, zatímco druhá bohy. Text je doplněn černobílými ilustracemi různého původu. Celkový dojem: sbírka bizarních pověr, jež se zachovaly ve zlomkovité a velmi zkreslené podobě. Není to tak úplně nezajímavé, ale určitě tu nenaleznete nějaké hlubší ucelené informace o původní slovanské kultuře a duchovnosti.

Vencio
Vencio
15.08.2020 4 z 5

Zajímavá kniha na zajímavé téma, avšak čekal jsem něco trochu jiného. Předně je tam kvantitativně velmi málo bohů a také obsahově jsou kapitolky o nich velmi strohé; jak poznamenává jeden z předchozích komentářů, tak jsou zde popsány spíše bytosti nižšího významu (křesťanským žargonem démoni) a lidové svátky. Což navazuje na druhý nedostatek, jenž vnímám jako ještě závažnější - používání křesťanské terminologie, například "kostel" jako místo uctívání slovanských bohů (ty mimochodem autor velmi často nazývá jako "bůžky"), dále jako důvod proměny člověka v démona často označuje absenci křtu, také používá termíny Vánoce či Velikonoce - zde by bylo lepší využívat spíše původních oslav rovnodennosti apod. I o celém slovanském náboženství hovoří jako o "modloslužebnictví", což v autorově podání vyznívá poněkud negativně. Celá kniha je tak protchnuta křesťanským světonázorem a morálkou. Možná je autor ovlivněn terminologií a názory Helmolda z Bossau (z nějž společně ještě s Adamem Brémským a Dětmarem z Merseburku velmi často čerpá), avšak ti všichni byli křesťanští kněží, takže u nich je tato zaujatost pochopitelná, nikoliv však u akademického filosofa a historika. Zajímavý je dále autorův názor, že mnozí ze slovanských bohů jsou deifikovaní náčelníci a jiní předci, zároveň ale tuto myšlenku považuji za nedostatečně podloženou.

Jazyk je (i podle předmluvy nakladatele) téměř původní, a tak to dodává určitou autenticitu doby vzniku - zároveň však jazyk nijak zásadně neztěžuje čitelnost dnešnímu čtenáři, kupříkladu takový Palacký už je poněkud jiná káva, a to i s většími zásahy do textu. Překlepů a jiných chyb je v knize velmi málo a občas jsem i váhal, jestli ta podivná fráze či z dnešního pohledu přímo chyba byla chybou i v době vzniku díla. Dále také oceňuji ilustrace, některé jsou skutečně velmi povedené a krásně doplňují text, zvláště u některých bytostí, jako je třeba můra nebo děděk, jsem si je poté dokázal lépe představit. V neposlední řadě také oceňuji rejstřík, k dokonalosti tak po formální stránce chybí už jen seznam literatury.

I přes své zabarvení má kniha jistě svůj význam a je pravdou, že pokud se oprostíme od dřívějších křesťanských zástěrek a dnešního ezoterismu v této oblasti, tak se nic moc nového vlastně nevybádalo. I přes určité výhrady autor využívá vědecké metody bádání a nepodřizuje své závěry různým konspiracím a rádoby národovectví, jak tomu u některých současných děl v této oblasti bývá. Abych ale ještě více zdůraznil pozitivní přínos knihy, tak první část knihy o bytostech a duších je velmi zdařilá, taktéž mě velmi pobavilo, že často zdůrazňovaný neduh podvržených dětí a různých zlých bytostí bylo, že "hodně jedí", což ale zároveň dává smysl vzhledem k tehdejší životní úrovni. S trochu přimhouřeným okem 4/5.


AnoMANder
AnoMANder
13.03.2020 3 z 5

Srozumitelně popsaná slovanská mytologie. Čekal jsem trochu víc bohů a bohyň, více informací, u Peruna :-)
Moc se mi líbila část věnovaná různým duchům (domácím, lesním, vodním,...) - skřítci, upíři, vlkodlaci, vodníci, rusalky apod.

Arcticus
Arcticus
23.10.2019 3 z 5

Zaujímavá exkurzia do povier a mýtov našich predkov z čias predkresťanských (mnohé pretrvali aj po prijatí kresťanstva). Čo sa mne najviac páčilo, že autor v knihe približuje a porovnáva mýty Slovanov z rôznych oblastí/regiónov.

Miro.slav
Miro.slav
16.09.2018 3 z 5

Máchalove bájeslovie má ambivalentný charakter. Na jednej strane je cítiť čas vzniku tohto textu. Jednotlivé kapitoly sú akoby poznačené istou ťažkopádnosťou, čo sa prejavuje hlavne pri čítaní. Na druhej strane máme možnosť štúdia a porovnávania názorov na slovanské archaické náboženstvo a mytológiu s publikáciami, ktoré vznikli takmer o storočie neskôr. Pre človeka s trvalým záujmom o vieru starých Slovanov je to však určite povinná literatúra.

P.S..: väčšina tejto útlej knižky sa skôr než slovanskému panteónu venuje slovanskej démonológii.

Rezet
Rezet
15.04.2018 4 z 5

Knížečka, kterou oceníte zajímají-li vás zejména bytosti. Na nějaké hlubší studování, ale bohužel není. Spíše, jen na takové čtení před spaním.

Hezy
Hezy
30.09.2017 5 z 5

Tuhle knížku mám doma ve sbírce v původním vydání a velmi mne potěšila. Je v ní shrnutý materiál z výtisku Nákres slovanského bájesloví, který byl vydán koncem 19. století, před touto knihou.