Asistence lidem s postižením a znevýhodněním

kniha od:

Asistence lidem s postižením a znevýhodněním https://www.databazeknih.cz/img/books/30_/305380/mid_asistence-lidem-s-postizenim-a-znev-rJV-305380.png 3.5 2

Kniha přináší základní informace o současném legislativním zajištění asistence, možnostech financování, organizaci a náplni práce asistenta, zásadách spolupráce s rodiči, učiteli a poradenskými pracovníky, nabídne praktická doporučení týkající se přípravy a samotné práce, komunikace s dítětem (klientem), jeho rodiči, spolužáky a učiteli, uvede příklady dobré praxe. Součástí knihy budou odkazy na další informační zdroje, možnosti vzdělávání, na poskytovatele sociálních služeb, poradenská pracoviště, státní instituce atd. Knihu uvítají pracovníci organizací, které se věnují práci s lidmi s postižením, a zaměstnavatelé asistentů pedagoga nebo osobních asistentů. Především však osloví samotné asistenty, kterým pomůže zvládnout jejich náročné a zodpovědné poslání. Iva Uzlová vystudovala PedF UK v Praze, obor učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči. Pracovala s dětmi a mládeží různých věkových skupin ve škole i při mimoškolní zájmové činnosti, dále jako odborná redaktorka speciálně-pedagogických učebnic a pedagogické a psychologické literatury. Od května 2003 působí vedoucí Střediska podpory integrace (od září 2007 změna názvu na Středisko podpory inkluze) o.s. Rytmus.... celý text

Komentáře (1)

Komentáře 1 Recenze 0

marie3541
marie3541
17.04.2021 2 z 5

Tuhle knížku jsem si chtěla přečíst , abych věděla, jak mají nebo nemají fungovat asistenti , ať už osobní nebo asistenti pedagoga. Kniha je už trošku staršího vydání, nicméně informace podává velice přehledně a srozumitelně. Je určena pro rodiče, asistenty i pedagogy. Koho se tohle téma nějak týká, jistě neudělá žádnou chybu, když si tuto knihu přečte.