Advanced English Conversation Practice

od:


KoupitKoupit eknihu

Tato příručka je určena především posluchačům československých vysokých škol, pro postgraduální studium učitelů angličtiny všech stupňů a jako nástavbová učebnice pro pokročilé studující angličtiny. Dialogy jsou tematicky spjaty s každodenním životem. Snahou autorů bylo zachytit pokud možno přirozený tok běžného hovoru, ve kterém by se obrazily vlastnosti současné angličtiny, včetně typických eliptických vazeb. Cílem nebylo úplně vyčerpat slovní zásobu daných tematických okruhů, nýbrž poskytnout výrazy a obraty dobře použitelné v řadě dalších situací. Látka je uspořádána tak, aby bylo možno vybrat jen vhodné partie podle dané potřeby. Je tu k dispozici bohatý cvičný materiál, zejména pokud jde o aspekt komunikativní. Repliková cvičení, u nichž výchozí podnět nemusí vždy být otázkou, umožňují řízený dialog a usnadňují samostatný projev na různých stupních pokročilosti od jednovětné reakce až k delší výpovědi. Pomáhají studujícím v přípravě a procvičování mechanismu přirozeného dialogu (např. vyjádření názorů na různou problematiku) a umožňují vytvářet pružné a přirozené reakce na běžné komunikativní situace. Kromě cvičení rázu čistě komunikativního (aktivizačního) obsahuje učebnice i cvičení morfologicko-syntaktická (s využitím slovní zásoby příslušného tematického okruhu) a lexikální, s uplatněním stylistických jevů. Některá cvičení (např. doplňování předložek) jsou fakultativní. Jejich využití, popř. procvičování dalšími formami, závisí na již dosaženém stupni znalostí a dovedností. Překlady do angličtiny úzce navazuji na probranou lekci a slouží tedy jako cvičení kontrolní. Slovníček zachycuje méně běžné výrazy a slovní spojení a podává vesměs aktualizovaný význam. U výrazů foneticky obtížnějších je uvedena transkripce. K překladům do angličtiny a některým dalším typům cvičení (např. cvičením předložkovým) byl sestaven klíč. Tím se vychází vstříc potřebám studujících při zaměstnání, postgraduantů a samostatně studujících. Je naší milou povinností poděkovat dr. L. Bubeníkové, dr. M. Jindrovi, dr. W. R. Leeovi, M. A., dr. Z. Menhardovi, J. Newtonovi a paní Y. Šebesťákové za cenné rady a připomínky. Autoři...celý text

https://www.databazeknih.cz/images_books/16_/164792/advanced-english-con-164792.jpg 51
Žánr:
Literatura naučná, Učebnice a slovníky
Vydáno:, SPN - Státní pedagogické nakladatelství
více informací...
Nahrávám...

Komentáře (0)

Štítky

jazyky angličtina konverzace

Autoři knihy

Věra Urbanová

Věra Urbanová
česká

Vlasta Rejtharová

Vlasta Rejtharová
česká

Vladimír Vařecha

Vladimír Vařecha
česká, 1917 - 1999

Uživatelé mají knihu

v Přečtených1x
v Knihotéce3x
v Chystám se číst1x